50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈՏ

Մոսկուայի ձայնասփիւռի կայանը, մէկ քանի օր առաջ, փոքրիկներու համար սկսած է նոր հեռարձակումի մը, ուր անոնց կը նկարագրէ աշխարհի զանազան երկիրները եւ այդ երկիրներու տեսարժան վայրերը:

Ահա թէ փոքրիկներուն ինչպէս ներկայացուցած է Լոնտոնի Պիկ-Պէն հսկայ ժամացոյցը, որ նշանաւոր է ամբողջ աշխարհի մէջ.- «Ամէն առտու, անգլիացիք իրենց ժամացոյցները կը լարեն այս մեծ ժամացոյցին վրայ: Բայց, Պիկ-Պէնի զարկերը բոլորին համար ալ նոյն կերպով չեն հնչեր: Անոր զարկերը կապիտալիստներուն, դրամատէրներուն եւ ընդհանրապէս ժողովուրդը շահագործողներուն կը յիշեցնեն, թէ` կը սկսի ուրիշ օր մը, որու ընթացքին նոր շահեր պիտի ապահովեն: Անոր զարկերը գործաւորներուն ալ կը յիշեցնեն, թէ` կը սկսի յոգնութեան եւ տքնութեան նոր օր մը, որուն ընթացքին պիտի աշխատին` որպէսզի իրենց գործատէրերը հարստութիւն դիզեն»:

ՆԻՒ ԵՈՐՔ 25 ՏԱՐԻ ԵՏՔ

Կ՛ըսեն, թէ Նիւ Եորք, իբրեւ քաղաք, ներկայիս անտանելի է իր բնակիչներուն համար, բայց, քսանհինգ տարի յետոյ, այսօրուընէ շատ աւելի գէշ պիտի ըլլայ:

Այսօր, Նիւ Եորք ամբողջ աշխարհի մէջ ինքնաշարժային ամէնէն մեծ խճողումը ունեցող քաղաքն է: Նիւ Եորքի շրջանին մէջ կը բնակին տասնվեց միլիոն մարդիկ եւ շրջանին մէջ կան 1467 Քաղաքապետական խորհուրդներ, որոնք սովորաբար իրարու հակասող որոշումներ կու տան:

Աշխարհի ուրիշ ոչ մէկ քաղաքի մէջ բնակարանի տագնապը սուր է այնքան, որքան Նիւ Եորքի մէջ: Եւ սակայն, այս ամէնը ոչինչ են բաղդատմամբ այն կացութեան` որ ամերիկեան այդ մեծ քաղաքին մէջ պիտի տիրէ քսանհինգ տարի ետք:

Խելքը գլուխը եղող որեւէ մէկը պիտի չկարենայ ապրիլ Նիւ Եորքի մէջ, կամ` եթէ որոշէ ապրիլ, կարճ ժամանակի մը ընթացքին խելքը գլուխը պիտի չմնայ:

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ

Ծանօթ գրագէտ Կոստան Զարեան եւ աղջիկը` Նուարդ Հայաստան կը գտնուին քանի մը շաբաթներէ ի վեր: Յուլիս 6-ին Կ. Զարեան շահեկան դասախօսութիւն մը տուաւ «Լէօնարտօ տա Վինչին եւ Հայաստանը» նիւթին մասին:

«Նաւը լերան վրայ» եւ այլ արժէքաւոր գործերու հեղինակը քննութեան առած է իտալական Վերածնունդի մեծ դէմքերէն նկարիչ, քանդակագործ եւ միեւնոյն ատեն գիտնական Լէօնարտօ տա Վինչիի «Ատլանտեան մատեանը» եւ փաստելով ցոյց տուած, թէ 1482-ին մեծ արուեստագէտը գտնուած է Միջին Արեւելք (Կիպրոս, Կիլիկիա Հայաստան), ուր ուսումնասիրած է տեղական բարքերը, հետաքրքրուած է հայկական ճարտարապետութեամբ, կատարած է չափագրութիւններ եւ իրեն հետ Իտալիա տարած է գծագրութիւնները:

Դասախօսութենէն ետք տեղի ունեցած է մտքերու փոխանակում:

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆԸ

Զանգեզուրը հռչակաւոր է իր երկնամերձ լեռներով, կոյս անտառներով, անդնդախոր կիրճերով եւ արագահոս գետերով: Ներկայիս այս բոլորին վրայ պէտք է աւելցնել նաեւ իր ընդերքի անսպառ գանձերը` մոլիպդէն, պղինձ, երկաթ, բազմատեսակ շինանիւթեր:

Տարիներէ ի վեր ստեղծուած են արդիւնաբերական մեծ ձեռնարկութիւններ եւ աւաններ: Ներկայիս արագ թափով կը շինուի նոր գործարան մը եւս, Ագարակի պղինձի եւ մոլիպդենի գործարանը:

Share this Article
CATEGORIES