«ՆԱՐԵԿ» ԱՂՕԹԱՄԱՏԵԱՆԻ ՀՆԱԳՈՅՆ ՁԵՌԱԳԻՐԻ ՊԱՏՃԷՆԻՆ ԹՈՒԱԳՐՈՒԱԾ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՄՏՆԵԼ ՀԱՅ ՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

Շուրջ մէկ տարի առաջ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հովանաւորութեամբ եւ մեկենասութեամբ տէր եւ տիկին Գաբիրէլ Չեմպերճեանի, Անթիլիաս հրատարակեց «Նարեկ» Աղօթամատեանի հնագոյն ձեռագիրին պատճէնը` թուագրուած 1000 օրինակներով միայն, որոնք հնադարեան ձեռագիրին համապատասխանող արծաթապատ իրենց կազմով` շքեղ ու թանկարժէք օրհնութիւն դարձան ցարդ բազմաթիւ հայ տուներու:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ դպրեվանքին ի նպաստ կատարուած այս սքանչելի հրատարակութեան մասին արտայայտուելով` Արամ Ա. կաթողիկոս ըսաւ. «Նարեկ»ը հայուն հաւատքի երկրորդ գիրքը եղած է ու կը մնայ` Աստուածաշունչ մատեանէն ետք: Անոր հրաշագործ կարողութիւնը նկատի ունենալով, միշտ երկիւղածութեամբ մօտեցած է մեր ժողովուրդը Ս. Գրիգոր Նարեկացիի հոգեկան ճենճերումները ամփոփող այս հատորին: Անոր հնագոյն ձեռագիրին պատճէնահանումը այսօրուան արհեստագիտութեան կատարելագործուած միջոցներով, իսկական օրինակին հարազատ վերարտադրումն է, որ իր արծաթապատ շքեղ կազմով տիրական ներկայութիւն դարձած է բազմաթիւ հայ օճախներու մէջ»:

Քանի մը տասնեակ օրինակները, որոնք ի պահ դրուած կան վեհարանին մէջ, վստահաբար շուտով պիտի գտնեն իրենց տէրերը` երթալով հայ տուներուն մէջ` ամբողջացնելու համար մեր ազգի մեծագոյն սուրբերէն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի ներկայութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ տարածելու բարի աշխատանքը:

 

 

Share this Article
CATEGORIES