ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍ ՄԸ ՏԱԼՈՎ «ԱՅԼԱԶԱՆ ՊԱՏՐՈՒԱԿՆԵՐԸ ԿԸ ՁԳՏԻՆ ԱՐԳԵԼԱԿԵԼ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԵՐ ՃԻԳԵՐԸ» ՅԱՅՏԱՐԱՐԵՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՊԱՍԻԼ

Նախարար Պասիլ` մամլոյ ասուլիսին ընթացքին

Ուժանիւթի նախարար Ժպրան Պասիլ երէկ յիշեցուց, որ ելեկտրականութեան 700 մեկաուաթի ծրագիրը նախորդ կառավարութեան օրով` 2010-ի պիւտճէին մէջ ներառուած կէտերէն մէկն է:

Մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին կատարած իր յայտարարութեամբ, նախարար Պասիլ ընդգծեց, որ «յարուցուող այլազան պատրուակները կը ձգտին արգելակել եւ խափանել քաղաքացիներուն ելեկտրական հոսանք հայթայթելու մեր ճիգերը»:

Share this Article
CATEGORIES