ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ. ԼԱՒ ԴՐԱՑՆՈՒԹԻՒՆԸ

Բոլորս ալ քանի՜ քանի անգամներ հաստատած ենք, որ դրացնութիւն մը թանկագին օժանդակութիւն մըն է: Ըլլա՛յ ծանր պատահարներու, ըլլա՛յ նուազ եղերական պարագաներու, համակրելի եւ բարենկատ դրացիներ ունենալը իսկապէս նախախնամական է:

Լաւ դրացի մը ըլլալու համար կան կարգ մը օրէնքներ, զորս պէտք է յարգել:

– Երբ նոր բնակարան մը կը հաստատուիք, ամենամօտիկ դրացիներուն պարզօրէն պէտք է ներկայանալ. ասիկա կրնայ դիւրութեամբ կատարուիլ վերելակին մէջ կամ շէնքին մուտքին` առաջին հանդիպման մը առիթով:

– Եթէ տունը հեռաձայն ունիք, եւ անոնք չունին, առիթէն օգտուելով` կրնաք անոնց առաջարկել, որ շտապ պարագաներու կրնան զայն օգտագործել:

– Վերելակին դուռը երկար ժամանակ բաց չձգել ձեր զաւակները յանդիմանելու կամ դրացուհիի մը հետ զրուցելու համար: Վերելակը բոլորին սեփականութիւնն է, իրաւունք չունիք զայն զբաղ պահելու:

– Կարելի չէ անտեղի մտերմութիւններ ստեղծել եւ դրացիին դուռը զարնել` գաւաթ մը սուրճ խմելու, հարցում մը հարցնելու կամ բան մը փոխ ուզելու համար:

– Կենցաղավարական օրէնքը կ՛ըսէ, թէ դրացի մը պէտք չէ իր աղմուկով մնացեալները խանգարէ: Այսպէս, իրիկուան ժամը 10:00-էն ետք կահոյք քաշքշելը, բարձր երաժշտութիւն լսելը, պարելը կամ վազվզելը անընդունելի են:

Նոյնպէս կարեւոր է, որ երեխաներուն խաղերը շատ աղմկալից չըլլան, մանաւանդ եթէ անոնք կանուխ արթնցող կամ ուշ քնացող են:

– Եթէ տունը շուն կը պահէք, տունէն երկար ատեն բացակայելէ զգուշացէք, որովհետեւ անոր հաջոցը կը խանգարէ շէնքին եւ թաղին բնակիչները:

– Եթէ օրուան որոշ ժամու մը սովորութիւն ունիք ձեր աղբերը դրան առջեւ դնելու, նայեցէք, որ ձեր աղբի տոպրակները դրացիին դրան առջեւ չհասնին եւ նեղութեան ու վէճի դուռ չբանան:

– Եթէ տարեդարձ պիտի տօնէք կամ տան մէջ անխուսափելի նորոգութիւն մը պիտի կատարէք իրիկուան ուշ ժամերուն, ձեր անմիջական դրացիներուն հետ կապուեցէք եւ անոնց ներողամտութիւնը խնդրեցէք:

– Լաւ դրացնութիւնը կը սկսի փոխադարձ յարգանքով եւ ծառայութիւններով: Օրինակ` կրնաք շէնքին մէջ բնակող, հիւանդ դրացուհիի մը գնումները կատարել, մինչեւ դպրոց ընկերանալ տղու մը, որուն մայրը անկարելիութեան մէջ է:

Դրացնութեան լաւ յարաբերութիւններ ստեղծելու եւ պահելու համար անհրաժեշտ են այս ոսկի կանոնները:

Պէտք է լաւ եւ յարգալիր վարուիլ բոլորին հետ, հաճելի մարդու մը կամ կնոջ մը վայել ձեւով ներկայանալ, բայց միշտ` սահմանները գիտնալով եւ անտեղի մտերմութիւններէ հեռու մնալով:

Պայման է չբամբասել եւ չարախօսութիւններ չընել, այս կամ այն խումբին մաս չկազմել եւ թշնամական կեցուածքներ չճշդել:

Այլ խօսքով, լաւ դրացին կ՛ըլլայ ազնիւ, փափկանկատ եւ ծառայասէր, գիտակից` իր իրաւունքներուն եւ պարտաւորութիւններուն, տեղին` մտերիմ, բայց ընդհանրապէս հաւասար հեռաւորութեան վրայ` բոլորէն:

 

ԳԵՂԵՑԿԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԴԷՄՔԻ ԼՈՍԻՈՆՆԵՐ

Լոսիոնները հեղուկներ են, զորս կը գործածենք դէմքը յատուկ կաթով լաւապէս մաքրելէ ետք: Լոսիոնով օծուած դէմքը պատրաստ կ՛ըլլայ ընդունելու ցերեկային, գիշերային, ինչպէս նաեւ խոնաւցնող (հիտրաթանթ) սերերը:

Ինչպէս` շատ մը ծեփուկներ, կարելի է լոսիոնները եւս տունը պատրաստել: Ստորեւ` քանի մը նմուշ:

ԲՆԱԿԱՆ ՄՈՐԹԻ ԼՈՍԻՈՆ

Գաւաթ մը կտրտուած ելակը եւ գաւաթ մը հանքային մաքուր ջուր հարիչէ անցընել, աւելցնել կէս սուրճի գաւաթ օղի: Ստացուած հեղուկով դէմքը մաքրել առտու եւ երեկոյեան:

ԻՒՂՈՏ ՄՈՐԹԻ ԼՈՍԻՈՆ

Գաւաթ մը վարդի թերթիկի աւելցնել գաւաթ մը եռացած հանքային ջուր եւ ծածկել: 20 վայրկեան ետք քամոցէ անցընել, աւելցնել կիտրոնի մը հիւթը եւ ստացուած հեղուկով դէմքը մաքրել 2 անգամ:

ՉՈՐ ՄՈՐԹԻ ԼՈՍԻՈՆ

Կէս աւոքատօ մը գաւաթ մը հանքային ջուրով հարիչէ անցընել, աւելցնել ապուրի դգալ մը վարդի ջուր եւ 2 ապուրի դգալ հեղուկ կաթ: Այս հեղուկով մաքրել դէմքը օրական 2 անգամ:

 

ԽՈՀԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԷՆ

ՀԱՒԿԻԹԸ

Թարմութիւն

– Հաւկիթին թարմութիւնը ստուգելու համար զայն մխրճել աղի ջուրի մէջ (1 լիթր ջուրին մէջ լուծել  12 կրամ քարաղ): Եթէ հաւկիթը ջուրին յատակը իջնէ, թարմ է, իսկ եթէ ծփայ, թափեցէք զայն: Մէջտեղը մնալու պարագային, կրնաք զայն օգտագործել ճաշի, անուշեղէնի պատրաստութեան մէջ, բայց կարելի չէ զայն թերխաշ ուտել:

– Թարմ հաւկիթը ոչ մէկ ձայն կը հանէ զայն ցնցելու պարագային:

– Հաւկիթը կոտրեցէք տափակ, բաց ամանի մը մէջ, եթէ անիկա ձեւաւոր իյնայ եւ չտարածուի ու չձեւափոխուի, թարմ է:

Պահելու ձեւ

– Հաւկիթը սենեակի ջերմաստիճանով չձգել, շուտ կը հիննայ: Շուկայէն գնելէ եւ տուն բերելէ ետք սառնարանը պահեցէք:

– Հաւկիթը չլուալ սառնարանը տեղաւորելէ առաջ, անոր պատեանը կը վնասուի եւ դիւրազգաց կը դառնայ:

– Սառնարանին մէջ տեղաւորելու պարագային, հաւկիթները շարեցէք սուր բաժինը դէպի վար, որպէսզի օդով լեցուն բաժինը չազդուի:

– Օրաթերթի մէջ փաթթելով` հաւկիթները կրնաք տասնեակ մը օրեր թարմ պահել:

– Եթէ հաւկիթին դեղնուցը սառնարանը պիտի պահէք աւելի ուշ գործածելու համար, անոր վրայ ապուրի դգալ մը ջուր աւելցուցէք:

Ամրան եղանակին կարեւոր է յաւելեալ ուշադրութիւն դարձնել ուտելիքներու թարմութեան եւ անոնց պահպանման եղանակին` թունաւորումներէ հեռու մնալու համար:

 

ԽՈՀԱՆՈՑԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԷՆ

ՁՈՒԿԸ

Թարմութիւն

– Նախքան գնելը` լաւ քննեցէք ձուկին արտաքին տեսքը եւ լաւ շօշափեցէք զայն:

– Ձուկին աչքը պէտք է ըլլայ ցցուն եւ թափանցիկ:

– Փորը պիրկ եւ ամուր պէտք է ըլլայ. եթէ մատով դէպի ներս ճնշէք պէտք չէ որ փոսիկ մը գոյանայ եւ մնայ:

– Ձուկին խռիկները պէտք է վառ կարմիր ըլլան:

– Վերջապէս, հոտոտացէք զայն, պէտք  է որ քիչ թէ շատ ծով բուրէ:

Ձուկին թարմութիւնը ստուգելու այլ միջոց մը եւս. զայն մխրճեցէք ջուրով լեցուն խորունկ ամանի մը մէջ, եթէ սուզուի, կը նշանակէ, որ թարմ է:

Գիտէի՞ք, թէ…

– Նախապէս քացախով թրջած ձուկը աւելի դիւրին կը մաքրուի թեփերէն:

– Ձուկը կարելի չէ պահել առանց մաքրելու:

– Ձուկը տապկելու ատեն չի փշրուիր, եթէ նախապէս աղուի եւ 15 վայրկեան ձգուի մէկ կողմ:

– Զօրաւոր հոտ ունեցող ձուկը պէտք է եփել առատ ջուրով:

– Կոկորդը փուշ մնալու պարագային, անմիջապէս կիտրոնի հիւթ խմել կամ պատառ մը հաց ծամել:

– Եթէ կ՛ուզէք ստուգել, թէ փուռը դրուած ձուկը եփա՞ծ է, թէ՞ ոչ, անոր մէջքի լողակը թեթեւօրէն քաշեցէք, եթէ անմիջապէս բաժնուի, ուրեմն եփած է:

– Տապկելու ժամանակ, որպէսզի ձուկը ձեւաւոր մնայ, զայն ալիւրի մէջ թաթխեցէք:

– Թարմ ձուկը կարելի է քանի մը ժամ սառնարանէն դուրս պահել, եթէ լաւ մաքրէք, լուաք եւ կիտրոնով շփելէ ետք աղէք:

– Ձուկին հոտը չէզոքացնելու համար ձեռքերը շփեցէք քարաղով եւ կիտրոնով:

– Ձուկի պատրաստութեան ընթացքին օգտագործուած դանակը, ամանեղէնն ու աշխատանքի տախտակը լուացէք պաղ ջուրով, որուն մէջ կիտրոնի հիւթ եւ քարաղ աւելցուցած ըլլաք:

***

Ամրան եղանակին զգուշացէք պատահական, անվստահելի տեղերէ ձուկ գնելէ կամ ուտելէ: Ձուկը  շատ շուտ կ՛ազդուի տաքէն եւ, հետեւաբար, շուտ կը վնասուի: Թունաւորումներէ հեռու մնալու լաւագոյն միջոցը զգուշութիւնն է:

 

ԽՈՀԱԳԻՐ

ԹԱԺԻՆ

Բաղադրութիւն

– Խոշոր սոխ մը` շերտուած
– 1 սուրճի գաւաթ սնոպար
– Քառորդ գաւաթ ձէթ
– 5 ապուրի դգալ կիտրոնի հիւթ
– 300 կրամ ձուկի ճերմակ ֆիլէ
– Կէս գաւաթ թահին
– Աղ, պղպեղ
– Կարմիր փոշի պղպեղ

Պատրաստութիւն

Սնոպարը ձէթի մէջ տապկել, ծծուն թուղթի վրայ փոխադրել եւ ձգել, որ պաղի:

Շերտել եւ տապկել սոխը նոյն ձէթին մէջ, մինչեւ որ թափանցիկ դառնայ, ապա հանել մէկդի դնել:

Նոյն ձէթին մէջ տապկել ձուկի ֆիլէն:

Ջուրով բարակցնել թահինը, աւելցնել աղը եւ կիտրոնի հիւթը` ստանալու համար մածունի թանձրութեամբ թացան մը:

Այս թացանին աւելցնել սոխը եւ ձուկը: Քանի մը կտոր ձուկ մէկդի դնել` զարդարանքի համար:

Ներկայանալի ամանի մը մէջ փոխադրել խառնուրդը, երեսը զարդարել մնացեալ ձուկով, տապկուած սնոպարով եւ մանրուած ազատքեղով:

Բարի՛ ախորժակ:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ՎԱՐԱԶՆ ՈՒ ԱՂՈՒԷՍԸ

Վարազը ժեռուտ քարերի վրայ
Անխոնջ եռանդով
Սրում էր մէկ-մէկ ժանիքներն իրա:
Հեգնող ժպիտով
Աղուէսը նրան հարց արաւ, ասաց.
«Ով կտրիճ եղբայր,
Ո՛չ կռուի լուր կայ,
Եւ ո՛չ էլ կասկած,
Ի՞նչ ես վայրապար
Ծով քրտինք մտել ու քեզ չարչարում»:
Իսկ վարազն այսպէս պատասխան տուաւ.
«Ամբողջ աշխարհում
Խորամանկ, խելօք
Հանել ես համբաւ,
Բայց խելքդ, իրօք,
Հաւնոցից հեռու չի անցնում բնաւ:
Զինուորը պիտի
Խաղաղութեան մէջ եւ ո՛չ թէ մարտի,
Զէնքերը սրէ եւ պատրաստ ու կազմ`
Աչալուրջ լինի:
Գիտցի՛ր, որ ժանգն է ծնել պատերազմ.
Սրբած թրի դէմ դուրս գալ ճակատի
Թշնամին նուազ ախորժակ ունի»:

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

 

Կնոջական էջը պատրաստեց՝
ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

 

Share this Article
CATEGORIES