ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԷ ՀԱՅ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱՑԱՆԿ

Նախորդ ամիսներուն Լիբանանի մէջ գործող տարբեր համալսարաններ տուին իրենց հունձքերը, որոնց մէջ կային նաեւ լիբանանահայեր: Ստորեւ կը ներկայացնենք հայ շրջանաւարտներուն անուանացանկը:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պսակաւոր արուեստից վկայականներ ստացան Ալիա Ճէյն Աղաճանեան, Շողեր Տաֆթէրտարեան, Զաւէն Տէր Պետրոսեան, Նուշիկ Էթիեէմեզեան, Աննա Գարոլին Հալէպլեան, Փիթըր Աբրահամեան, Լիզա Մարիա Խարփութլեան, Էլիզապէթ Թորոսեան, Ռուպինա Թիւթիւնճեան:

Պսակաւոր գիտութեան վկայականներ ստացան Շանթ Աղիարեան, Փիթըր Տէր Մեսրոպեան, Լէա Խուսթէքեան, Թաթիանա Ուարաքեան, Յարութիւն Պոյաճեան, Վանայ Գալենտէրեան, Սերժ Վարագ Սիսեռեան:

Մագիստրոսի աստիճանին տիրացան Մարինա Պալթիքեան, Արամ Տէտէեան, Անդրանիկ Քէչէճեան, Սարին Գարաճրճեան, Սամսոն Ադամեան, Թամար Գասապեան:

Պսակաւոր վարչագիտութեան բաժանմունքը աւարտեցին Գարինա Արզումանեան, Ճէյսըն Պետրոսեան, Նաթաշա Պօղոսեան, Յարութ Տեկիրմէնճեան, Զաւէն Տէր Պետրոսեան, Գարին Չափրազեան, Սելին Գասպարեան, Դալար Ժոզէ Գասապեան, Լարա Իզապէլ Խըտըրլարեան, Ալին Ճէյն Մատաղճեան, Գարոլին Սաաթճեան, Կրէյս Սաաթճեան, Ռոզալին Սաաթճեան, Րաֆֆի Չըպուքեան, Կարէն Վարանդ Չիլինկիրեան, Արամ Տէր Ղեւոնդեան, Յովսէփ Տէր Մանիլեան, Արամ Գազանճեան, Սերուժ Չամիչեան, Դալար Պոյաճեան, Վարդան Կարապետ Հինտօ, Նելլի Քերքոլեան, Թամար Աւետիսեան, Թալին Կիւլկիւլեան, Նոյեմի Գասպարեան:

Պսակաւոր ճարտարագիտութեան վկայականի տիրացան Կերի Ապտոյեան, Յակոբ Նազարէթ Յակոբ Օղլի, Տիգրան Աքըլեան, Քեվըն Պուճիկեան, Շանթ Պոզեան, Ռազմիկ Տօնիկեան, Սարգիս Հասերճեան, Դալար Իսհաք, Ռուբէն Օհաննէսեան, Մհեր Փանոսեան, Ժաք Փեշթըմալճեան, Վիգէն Սարգիս, Քաթրին Շատարեւեան, Ալեքս Վարդանեան, Մհեր Եագուպեան:

Տոքթորի վկայականի տիրացան Թորգոմ Կարապետեան եւ Ռազմիկ Ուարաքեան:

Մրցանակներ ստացան Փիթըր Աբրահամեան եւ Ռուպինա Թիւթիւնճեան (2 հատ):

ԷՆ.ՏԻ.ԵՈՒ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պսակաւոր արուեստից վկայականներ ստացան Սարօ Քենտիրճեան, Քրիստին Անսերլեան, Հելեն Մինասեան, Դալար Քիշեան, Շնորհիկ Տէր Օհաննէսեան:

Պսակաւոր վարչագիտական եւ տնտեսագիտական վկայականի տիրացան Էլի Մաքսուտեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Ճոն Ունճեան, Թինա Ալտճեան, Ցոլեր Պոյաճեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Վահէ Շահպազեան, Նաթալի Տեմիրճեան, Գարէն Գարայեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Կալին Քիսոյեան, Քրիստափոր Մալաճեան, Փաթիլ Մարտիկեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Ալին Սապերեան, Ռոզալի Շնորհոքեան, Սարին Վարդանեան, Թալինա Սլիխանեան:

Պսակաւոր ճարտարագիտական բաժանմունքը աւարտեցին Քրիստափոր Սարուխեան, Շանթ Ալճեան, Վարդենի Արամալեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Սեւակ Քենտիրճեան:

Պսակաւոր մարդկային գիտութիւններու վկայական ստացան Սթեֆանի Պուլոս, Սալի Հալէպեան, Գարոլին Գուզանճեան, Սթեֆանի Միսիրեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Արին Արմէնեան:

Պսակաւոր գիտութեանց վկայականի տիրացան Հիլտա Մարգարեան, Ռաուլ Գասպարեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Սերժ Ճերքեզեան, Սուրէն Պալեան, իսկ հիւանդապահութեան պսակաւոր արուեստից վկայականի` Նաթալի Ճապրայեան, Վերճինի Փոլատեան:

Պսակաւոր քաղաքագիտութեան վկայական ստացան Սթեֆանի Տանիէլ Քեշիշեան, Անդրանիկ Տիշոյեան, Էլիզապէթ Տորտիզեան (պատուոյ յիշատակութեամբ եւ «Ֆուատ Խուրի» մրցանակակիր` իր բաժանմունքի մէջ ամէնէն բարձր նիշ ապահովելու առիթով), Աւօ-Սեւակ Կարապետ (պատուոյ յիշատակութեամբ):

Մագիստրոսի վկայական ստացան Տիգրան Զէյթճեան, Յակոբ Տէր Մելքոնեան, Շողեր Օգնայեան, Վաչէ Տօներեան, Նաթալի Պաղճաճեան եւ Շաղիկ Ֆիլեան:

ԷԼ. ԷՅ. ԵՈՒ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՊԷՅՐՈՒԹ)

Պսակաւոր արուեստից վկայական ստացաւ Ճէսիքա Սաֆարեան (պատուոյ յիշատակութեամբ):

Պսակաւոր գիտութեանց` Րաֆֆի Մկրտիչեան:

Մագիստրոսի աստիճանին տիրացան Յովիկ Յովհաննէսեան, Օհան Ումուտեան, Պօղոս Արսլանեան, Թալին Քայջեան, Շանթ Ուաննէս, Վիգէն Փէհլիվանեան, Սուրէն Պալեան, Սապին Սանոսեան, Քարլա Գոզանճեան, Արմիկ Տիւքէնճեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Կէրի Քիւրքճեան, Շանթ Միսիրեան, Րաֆֆի Նիկողոսեան, Սեւակ Օհանեան, Նարինէ Սլիխանեան, Յարութիւն Աւետիսեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Արազ Գասարճեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Սարին Խանամիրեան, Ռէօնէ Արպաճեան, Ցոլեր Արսլանեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Յակոբ Յակոբեան, Գեղակ Քիճեքուչեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Նորա Սաքապետոյեան (պատուոյ յիշատակութեամբ), Անթոնի Թերզեան:

ԷԼ.ԷՅ. ԵՈՒ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԺԻՊԷՅԼ)

Պսակաւոր գիտութեան վկայական ստացան Սթեֆանի Իզապէլ Ադամեան, Ժաք Պարիքեան, Սարգիս Սապունճեան, Հերա Եանըքեան, Կարէն Գարամանուկեան, Սոնիա Արսլանեան, Աւետիս Ճորճ Աշճեան, Դալար Ասատուրեան, Յակոբ Գէորգեան, Մարիժան Պիլազիքճեան, Սարին Չամիչեան:

Պսակաւոր արուեստից վկայականի տիրացան Մարիլու Համալեան, Սինթիա Ճուլֆայեան, Աշոտ Բագրատունի:

Պսակաւոր ճարտարագիտութեան վկայական ստացաւ Ժիրայր Փափազեան:

Մագիստրոսի աստիճանին տիրացաւ Գլարա Թենքերեան:

Տոքթորի վկայական ստացան Սուլա Ապրամեան, Ռամելա Մալճեան, Փաթիլ Մարատեան:

Share this Article
CATEGORIES