ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ. Ի՞ՆՉ ՆՈՒԻՐԵԼ

Երբ տեղ մը կը հրաւիրուինք, սովորութիւն է նուէր մը տանիլ տանտիկնոջ` մեր երախտագիտութիւնը յայտնելու համար:

Երբ առաջին անգամն է, որ կ՛այցելենք տուն մը եւ ծանօթ չենք տանտիկնոջ ճաշակին կամ տուեալ տան յարդարանքին, թելադրելի է նուիրել քիչ թէ շատ «չէզոք» ման մը, ինչպէս` ծաղիկ, տուրմ, անուշեղէն…

Ե՞ՐԲ ՆՈՒԻՐԵԼ

Սովորութիւն է նուէրը տալ տանտիկնոջ, երբ ան դուռը կը բանայ եւ մեզ կ՛ընդունի: Թելադրելի է նուէրը տալ հոն` մուտքին, ոչ բոլոր հրաւիրեալներու ներկայութեան, չվիրաւորելու համար նուէր չբերող անձերը:

ԾԱՂԻԿ ՆՈՒԻՐԵԼ

Ծաղիկը միշտ ալ հաճոյք կը պատճառէ ստացողին:

– Թելադրելի է ծաղկեփունջը ղրկել ժամանակ առաջ, ծաղկավաճառին միջոցով, որպէսզի տանտիկինը ժամանակ ունենայ զանոնք ծաղկամանի մը մէջ զետեղելու: Մինչդեռ հրաւէրի պահուն նուիրուած ծաղկեփունջը դժուարութեան կը մատնէ տանտիկինը, որ մէկ կողմէ հիւրերը պիտի դիմաւորէ եւ միւս կողմէ` հիւրասիրութեան եւ խոհանոցին պիտի հսկէ…

– Պէտք է բացարձակապէս խուսափիլ արուեստական ծաղիկ, մեխակ կամ քրիզանթեմ նուիրելէ:

– Վարդերը կը նուիրուին անզոյգ թիւով:

– Նախընտրելի է երեք վարդ նուիրել, քան արուեստական ձեւով գունաւորուած խոշոր փունջ մը վարդագոյն կամ թիւրքուազ ապրիմ-մեռնիմ:

ԱՅԼ ՆՈՒԷՐՆԵՐ

– Գինի կամ այլ խմիչքներ կարելի է նուիրել մօտիկ անձերու, այլապէս նուէրը կրնայ սխալ ձեւով մեկնաբանուիլ:

– Տուփ մը տուրմը գէշ գաղափար չէ` առաջին անգամ ճաշի կամ ընթրիքի գացողի մը կողմէ նուիրուած:

– Պարտէզի պտուղ կամ բանջարեղէն կարելի է նուիրել ընտանեկան հաւաքոյթներու պարագային:

– Շատ մօտիկ անձերու պարագային, երբ ծանօթ ենք անոնց ճաշակին, կրնանք գեղօր մը, գիրք մը, խտասալիկ մը, ասեղնագործ մը կամ նոյնիսկ զարդեղէն մը նուիրել:

*
*  *

Ինչ ալ ըլլայ մեր նուէրը, ամէնէն առաջ պէտք է բացարձակապէս խուսափինք չափազանց թանկարժէքէն` մեր դիմացինը նեղ կացութեան չմատնելու եւ նոյն արժէքով նուէր մը գնելու պարտադրանքին տակ չդնելու համար:

Ի վերջոյ, նուէրին արժէքը արարքին եւ կամեցողութեան մէջն է:

Share this Article
CATEGORIES
TAGS