ՄԵՐ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ. ԲՆԱԿԱՐԱՆԻՆ ՀԵՏ ԿԱՊՈՒԱԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

Նախասենեակ

Բնակարանը կը սկսի նախասենեակէն: Սովորաբար նախասենեակները կ՛ունենան փոքր տարածութիւն: Բնական լոյսէն զրկուած նախասենեակին մէջ իւրաքանչիւր աւելորդ իր ճնշող է, ինչպէս նաեւ տան ամէնէն բանուկ մասին մէջ կը դժուարացնէ անցուդարձը: Տան այս բաժինին մէջ անհրաժեշտ է տեղաւորել միայն գործնական կահոյք` կախիչ, հայելի, կօշիկի պահարան, եւ այլն…

Ընդհանրապէս նախասենեակներուն վրայ կը բացուին երկու, երբեմն երեք դուռ: Յանձնարարելի է դուռերը դարձնել ապակեպատ, նախ լուսաւորութեան համար եւ ապա` ծաւալի մեծութեան պատրանքի մտահոգութեամբ:

Նախասենեակին մէջ հայելին անհրաժեշտութիւն է ընդարձակութեան պատրանք տալու համար:

Վերջապէս, նախասենեակի լուսաւորութեան հարցը շատ կարեւոր է, անբաւարար լոյսը աւելի կը փոքրացնէ եւ ճնշիչ կը դարձնէ զայն:

Հիւրասենեակ

Հիւրասենեակը կարելի է համարել տան գլխաւոր  սենեակը: Հոն է, որ կը հաւաքուին տան անդամները` զրուցելու, կարծիքներ փոխանակելու, խորհրդակցելու, հանգստանալու եւ հիւրընկալելու համար:

Հիւրասենեակին կահոյքը պէտք է համապատասխանէ անոր չափերուն: Ծաւալուն կարասիները կը խճողեն հիւրասենեակը, կը դժուարացնեն անցուդարձը:

Իւրաքանչիւր հիւրասենեակ կ՛արտացոլացնէ այդ տան անդամներուն ճաշակն ու նախասիրութիւնները. հոն ապրողները պէտք է հանգիստ եւ երջանիկ զգան իրենք զիրենք:

Հիւրասենեակի կահաւորման ընթացքին պէտք է որոշ ներդաշնակութիւն մը ստեղծուի կահոյքի, գեղօրներու, վարագոյրներու, գորգերու եւ ջահերու գոյներուն եւ ոճերուն միջեւ:

Հոս կ՛արժէ յիշեցնել, թէ վառ գոյները շուտ կը յոգնեցնեն ու կը ձանձրացնեն, մինչդեռ դասական ոճի եւ գոյնի յարդարանքը աւելի մնայուն եւ հանգստացնող է:

Վարագոյրներ եւ գորգեր

Նոյնիսկ պարապ սենեակին մէջ կախուած վարագոյրներն ու յատակին փռուած գորգերը յարմարաւէտութեան եւ ջերմութեան տպաւորութիւն կը ձգեն:

Անհրաժեշտ է, որ վարագոյրները յատուկ բծախնդրութեամբ ընտրենք, քանի որ անոնք կը գրաւեն իւրաքանչիւրին ուշադրութիւնը առաջին իսկ վայրկեանէն:

Կան երկու տեսակի վարագոյրներ` ծանր եւ շղարշ, ամէն մէկը ունի իր գործածութիւնն ու նշանակութիւնը:

Ծանր վարագոյրները կը մեղմացնեն ցերեկային լոյսը եւ հետաքրքիր աչքերէն կը պաշտպանեն բնակարանը: Ծանր վարագոյրները նաեւ ջերմային ու ձայնային մեկուսիչի դեր կը կատարեն:

Վառ նախշերով գորգի կողքին, ծանր վարագոյրը պէտք է միագոյն ըլլայ, գորգի գոյնին համահունչ: Գունաւոր վարագոյրը ընդունելի է միայն միագոյն գորգի պարագային, այլապէս կը ստեղծուի աններդաշնակութիւն:

Գորգը բնակարանի կահաւորման մէջ ամէնէն կարեւոր եւ աչքառու տարրն է: Անիկա երկար տարիներու վրայ կը գործածուի եւ այդքան ալ աժան չէ: Այս իսկ պատճառով գնելու ժամանակ այնպիսի գոյներ պէտք է ընտրել, որպէսզի շուտ չձանձրանանք:

Աչքի համար ամէնէն օգտակարը կանաչ գոյնն է: Կանաչ երանգի գորգ կարելի է ընտրել նստասենեակին համար, ուր կ՛անցընէք օրուան մէկ կարեւոր մասը, կը հանգստանաք, կը կարդաք, երեխաները դաս կը սորվին եւ այլն… Յարմար գոյներ են նաեւ շագանակագոյնի եւ դեղինի երանգները:

Գորգը պէտք չէ, որ շատ մեծ ըլլայ, որպէսզի չծանրացնէ մթնոլորտը եւ ոչ ալ` այնքան փոքր, որ աննկատելի անցնի: Փոքր սենեակներուն մէջ անյարիր է մութ կամ շատ վառ գոյնի գորգը, ասոնք աւելի եւս կը փոքրացնեն սենեակը: Բաց գոյները հակամէտ են ընդարձակելու սենեակը:

Գորգերը եւս սքանչելի ջերմային եւ ձայնային մեկուսիչներ են, անոնք միաժամանակ փափկութիւն կու տան յատակին եւ հաճելի զգացում կը ստեղծեն մեր ոտքերուն տակ:

(Շարունակելի)

 

ՏԱՆ ՅԱՐԴԱՐԱՆՔ

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Եթէ ձեր կամ ձեր զաւկին սենեակը շատ փոքր է, եւ բաւական մեծ թիւով գիրքեր տեղի չգոյութեան պատճառով մէջտեղները կը թափառին, մահճակալ մը շինել տուէք, որուն կողմերուն դէպի ներս գացած բացութիւններ ըլլան, ուր կարենաք կանոնաւոր ձեւով շարել ձեր կամ ձեր զաւկին գիրքերը: Նկարը բաւական յստակ պատկերացում մը կու տայ ձեզի այս գործնական գրադարանին մասին:

——————-ԳՈՒՆԱՒՈՐ ՄՈՒՃԱԿՆԵՐ

Ձեր աղջնակին սենեակին դրան վրայ կրնաք հաստատել կտորէ գունաւոր մուճակներ, որոնց մէջ ան կրնայ դասաւորել մէջտեղները թափառող իրեր, ինչպէս` մազի խոզանակ, շպարի իրեր, գրենական պիտոյքներ եւ այլն:

Շատ արագ եւ դիւրին իրագործելի այս յարդարանքը կ՛օգնէ, որ սենեակին մէջ թափառող մանր իրերը ի վերջոյ իրենց տեղը գտնեն:

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՈՏՔԵՐՈՒ ԽՆԱՄՔ

Ոտքերը կը կրեն մարմնին ամբողջ ծանրութիւնը, հետեւաբար անոնք յատուկ խնամքի կարիք ունին, նախ անոնց առողջութիւնն ու հանգստութիւնը, ապա անոնց գեղեցկութիւնը ապահովելու համար:

Ընդունուած եւ հաստատուած է, թէ կիներուն ոտքերը աւելի խոցելի են, քան տղամարդոցը:

Ահաւասիկ քանի մը օգտակար թելադրանք` ոտքերու խնամքին համար:

Ոտքերը 10 վայրկեան պահել գաղջ ջուրի մէջ, որուն մէջ նախապէս լուծուած ըլլայ 1 ափ քարաղ:

Կիտրոնը կիսել եւ անով մարձել ոտքերը` չորցած մասերը փափկացնելու համար:

Ամէն առտու ոտքերը մարձել, յատկապէս` մատներն ու կրունկները, յատուկ քարով մաքրել կրունկի վրայ մեռած բջիջները:

Գիշերը ոտքերը օծել նուշի իւղով, ապա բամպակեայ գուլպաներ հագնիլ` նախքան անկողին մտնելը, որպէսզի այդ իւղը մնայ ոտքերուն վրայ:

Ոտքի մատներուն կոշտուկները կարելի է դարմանել անոնց վրայ քսելով հաւասար քանակութեամբ սխտորի եւ խոզի ճարպի խառնուրդ: Կրկնել, մինչեւ որ կոշտուկը վերանայ:

 

ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ

Ի՞ՆՉԸ ԻՆՉԻ՛Ն ՀԵՏ ԿՐԵԼ

2012-ի աշուն-ձմեռ նորաձեւութեան փառատօններէն ետք, ահա թէ ի՛նչ կը թելադրեն մեզի աշխարհի մեծագոյն ձեւագէտները յառաջիկայ եղանակին համար:

  • Քլոէ նորաձեւութեան տունը կը յանձնարարէ, որ իւրաքանչիւր կին իր պահարանին մէջ ունենայ ասեղնագործուած, նուրբ շապիկ մը, որուն անպայմանօրէն ընկերանայ կաշիէ, դասական եւ բարակ գօտի մը:
  • Նինա  Ռիչի նորաձեւութեան տան համաձայն, թելադրելի է, որ յառաջիկայ եղանակին համար մեր պահարաններուն մէջ ունենանք տանթել, սեւ շապիկ մը, որուն ընկերակցի վարդագոյն փէշ մը:
  • Պլու Կըրլ կ՛առաջարկէ քիչ մը խոշոր, բրդեայ վերարկուի մը տակէն կրել տանթել, սեւ հագուստ մը:
  • Իվ Սեն Լորան նորաձեւութեան տունը կ՛առաջարկէ բրդեայ, խոշոր քազակներ, որոնց պիտի ընկերակցին նախընտրաբար սեւ, քուփ սիկարեթ տաբատներ:
  • Լանվեն կ՛առաջարկէ լայնեզր, խոշոր գլխարկներ, որոնք պէտք է կրել լայն քափերու վրայէն:
  • Փոլ Սմիթի կարծիքով, իւրաքանչիւր կին պէտք է ունենայ սեւ, պլէյզըր բաճկոն մը եւ զայն կրէ նախընտրաբար պեժ տաբատի մը վրայէն:
  • Լուի Վուիթոն կը յանձնարարէ, որ իւրաքանչիւր կին ունենայ մութ մոխրագոյն քազակ մը, որուն յարմարցնէ քոլ քլոտին ոճի ճերմակ օձիք մը:
  • Ժան Փոլ Կոթիէ պաշտօնական առիթներու համար (ոչ գիշերային) կ՛առաջարկէ մետաքսեայ շապիկ մը եւ նախընտրաբար սեւ, լայն տաբատ մը:

 

ԳԵՂԵՑԿԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԴԷՄՔԻ ԽՆԱՄՔ

ՀԱԿԱԿՆՃԻՌԱՅԻՆ ԴԻՄԱԿ

Քառորդ բաժակ խաղողի հիւթը խառնել նոյնքան կաթի հետ: Դեղարանէն գնուած «կազ»ի կտորները թաթխել խառնուրդին մէջ եւ անով ծածկել երեսը, ձգել շուրջ քառորդ ժամ: Դէմքը չորցնել եւ ապա քսել խոնաւցնող սեր (քրեմ հիտրաթանթ):

ՎԻԶԻՆ ՄԱՇԿԸ
ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ԴԻՄԱԿ

Վարունգը շատ բարակ շերտերու վերածել, շարել վիզին վրայ եւ մաքուր լաթով մը թեթեւ կապել` հաստատելու համար: Քառորդ ժամ ետք հանել եւ խոնաւցնող սեր քսել:

 

ՃԱԿՆԴԵՂՈՎ ԵՒ
ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐՈՎ ԱՂՑԱՆ

Բաղադրութիւն

1/2 քկ. կարմիր ճակնդեղ` խաշած, կեղուըւած ու խորանարդաձեւ մանրուած
5 ապուրի դգալ մայոնեզ
1 ապուրի դգալ թարմ սեր (fresh cream) կամ սմեթան
1 պճեղ սխտոր` ճզմուած
1 պզտիկ սոխ` մանրուած
2 կանաչ սոխ` մանրուած
2 ապուրի դգալ կարմիր քացախ
2 ապուրի դգալ մանրուած ազատքեղ
1/2 գաւաթ խոշոր, մանրուած ընկոյզ
Կարմիր կաղամբի տերեւներ
1/2 քկ. գետնախնձոր` խաշած, կեղուըւած եւ մանրուած
Աղ` ըստ պահանջի

Պատրաստութիւն

Անջատել կարմիր կաղամբին տերեւները (ընտրել փոքր եւ գեղեցիկ տերեւներ), թրջել ջուրին մէջ, լուալ եւ ցամքեցնել:

Լեցնել կաղամբի տերեւները վերոնշեալ աղցանով, շարել կանաչ հազարի տերեւներով վրայ, վրան ազատքեղ եւ ընկոյզ ցանել, հիւրասիրել, որպէս թարմ աղցան:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒԺԸ

Պէտք է գիտնաս դուն առանձին,
Ոչինչ ես դուն, լաւ իմացիր,
Կեանքը ունի լուռ օրէնքներ,
Բնութիւնը քեզի ընկեր
Եղիր բարեկամ թեւանցուկ
Օրերուն հետ այս վաղանցուկ,
Քայլերդ անշեղ ու հաւասար,
Յառաջացիր միասնաբար,
Որ ոչխարին պէս մոլորած
Դուն փարախէն չհեռանաս:
Տես կայ արեւ եւ լուսին
Կ՛ապրին համերաշխ միասին,
Մէկը կու տայ լոյս, ջերմութիւն,
Միւսը գիշերին խաղաղ քուն.
Անձրեւը բարիքն է հողին,
Պտղաբերում է թանկագին,
Թէ ծուլանաս օր ցերեկին,
Խանգարես քունը գիշերին,
Քեզ չեն սիրեր աստղ ու արեւ,
Կը մնաս չոր ծառ անտերեւ,
Բնութեան հետ հաւատարիմ
Եղիր ընկեր մը մտերիմ
Շուրջդ նայէ մարդ արարած, որ բնութեան ուժն իմանաս:

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

5 օգոստոս 2011

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱԻԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES