«ՏՕՆԱԿԱՆՉ» (ՀԵՂԻՆԱԿ` ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ)

2010-ին Երեւանի մէջ «Զանգակ-97» հրատարակչութիւնը լոյս ընծայեց պոլսահայ բանաստեղծ Զարեհ Խրախունիի «Տօնականչ» խորագրեալ բանաստեղծութիւններու ժողովածուն` խմբագրութեամբ բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆեսէօր Սուրէն Դանիէլեանի:

Նախապէս, 2007-ին, լոյս տեսաւ Զարեհ Խրախունիի գրական երկերուն «Տօնակարգ» խորագրեալ առաջին ամփոփ հատորը:

Իսկ «Տօնականչ»ը երկրորդ ամփոփ հրատարակութիւնն է, որ կը բաղկանայ 312 էջերէ եւ կը բովանդակէ Խրախունիի 1973-2010 թուականներուն քերթողական ստեղծագործութիւններուն ժողովածուն:

Արդարեւ, գրականագէտ Սուրէն Դանիէլեանի խմբագրած «Տօնականչ» հատորը կը բովանդակէ  Խրախունիի հետեւեալ չափածոյ երկերը. «Տօնակարգ» (1973), «Զբօսապտոյտ» (1978), «Ամպ ու աւազ ափերուս» (1982), «Դիւցազնահանդէս» (1984), «Ուղիներ» (1987), «Լուսնապարտէզ» (1968), «Ազատերգութիւն» (Լոս Անճելըս, 1993 – Երեւան, 1993), «Քար Հայաստանի» (Սուրբ Էջմիածին, 1997 – Պէյրութ, 1997), «Արի արքայն» պոէմ (1998), «Շեղբի վրայ ճարտարախաղ» (1998), «Ծաղիկներու պէս» (2000), «Յոբելենական» (2002), «Մեսրոպատօն» (2005), «Հարցարան» (2007) եւ «2009-2010 թթ.» անտիպ քերթուածներ:

Պէտք է ըսել, թէ Երեւանի «Զանգակ-97» հրատարակչութիւնը կատարած է գովելի աշխատանք մը` ամփոփ հատորի վերածելով Զարեհ Խրախունիի չափածոյ երկերը, որոնք լոյս տեսած են տարբեր առիթներով եւ ներկայիս դժուար է գտնել մատչելի օրինակներ անոնցմէ:

«Տօնականչ» խորագրեալ ծաւալուն հատորին հիմնական առաւելութիւնը կը կայանայ Խրախունիի ընտիր երկերը համապարփակ ձեւով ներկայացնելու իր հանգամանքին մէջ: Այս իրողութիւնը կ՛ընձեռէ շահեկան նպաստ մը հայրենի թէ սփիւռքահայ գրողներուն եւ գրասէրներուն, որոնք կը բաղձան պատրաստել ուսումնասիրութիւն` Խրախունիի քերթողական գործերուն եւ արուեստի անոր ըմբռնումներուն շուրջ:

«Տօնականչ»ը կ՛ընծայէ հայ գրողներուն հնարագոյն առիթը նաեւ թափանցելու Զարեհ Խրախունիի իմացական աշխարհէն ներս ու ենթարկելու գիտական վերլուծումի անոր խոհուն միտքը:

«Տօնականչ» խորագրեալ ժողովածուն ցոյց կու տայ, թէ Զարեհ Խրախունի ի՞նչ չափով յառաջդիմութիւն արձանագրած է քերթողագիրքէ քերթողագիրք` իր գրական ստեղծագործութեան երկարամեայ գործունէութեան ընթացքին:

Այս յղացքով, գրաքննադատները պիտի նկատեն, թէ Խրախունի կրցա՞ծ է արժեւորել շրջապատի իրերն ու երեւոյթները գեղարուեստական նորագոյն չափանիշներով եւ գեղեցկացնել կեանքը բնութենէն իր քաղած մտածումի պատկերաւոր արտայայտութեամբ:

Իրողութիւն է, որ վերոյիշեալ իւրայատկութիւնները ներկայ են Զարեհ Խրախունիի «Տօնականչ» խորագրեալ երկրորդ հատորին մէջ, որուն քերթողական բազմաբնոյթ երկերը օժտուած են լեզուական գրաւչութեամբ, ճաշակով եւ արուեստի մտահոգութեամբ:

ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ապրիլ 2011
Պէյրութ

Share this Article
CATEGORIES