«ԱԶԱՏ ՕՐ»Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ՎԻՔԻ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆԻ ՀԵՏ

ՀՕՄ-ի 70-րդ Համահայկական ժողովի կազմակերպման առիթով,  «Ազատ Օր»ի խմբագրութիւնը առիթը ունեցաւ տեսակցութիւն մը ունենալու Կեդրոնական վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեանի հետ: Զրոյցին հիմնական կէտերը կը հրատարակենք ստորեւ.

«ԱԶԱՏ ՕՐ».- Երեք տարի առաջ կեանքի կոչուած Կեդրոնական վարչութեան ձեր կազմը իր ընտրութեան օրէն ի վեր սեղանի վրայ ունէր ՀՕՄ-ի 100-ամեակին առնչուած ծրագիրները, շարունակելով նաեւ ամբողջ գործունէութիւնը: Ի՞նչ էր ձեր փորձառութիւնը այս ընթացքէն:

ՎԻՔԻ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ.- ՀՕՄ-ի 70-րդ Համահայկական ժողովը անկիւնադարձ մըն է մեր միութեան համար: Արդէն բոլորած ենք 100 տարուան գործունէութիւն, ունինք գիտակցութիւնը մեր միութեան իրագործած բազմակողմանի ու բազմերանգ աշխատանքներու կարեւորութեան, իսկ ապագայ թիրախները ճշդելու հանգրուանին  կը գտնուինք: Շատ կարեւոր է, որ միայն անմիջական ապագայի համար թիրախներ չճշդենք մեր միութեան համար, այլ երկարաշունչ ծրագիրներ մշակենք` որպէս միջազգային կազմակերպութիւն:

«Ա. Օ.».- Հսկայ տիտան ՀՕՄ-ի աշխարհատարած միութիւնը ո՞ր հանգրուանին կը գտնուի ներկայ պահուս: Իսկ ձեր փորձառութեան հիմամբ, դէպի ո՞ւր պէտք է ըլլայ ապագայի ուղղութիւնը:

Վ. Մ.- ՀՕՄ-ի աշխատանքը, այսօր, սփիւռքեան գաղութներու ազգային-միութենական կառոյցներու ընդհանուր գործունէութեան սահմաններէն անդին անցած է եւ հասած է նոր մակարդակի մը: Անշուշտ միջազգային մեր կառոյցը կատարելապէս կը գործէ 27 երկիրներու մէջ, ուր ունինք 29 միաւորներ: Մեր մնայուն ծրագիրները ունինք, որոնք պիտի շարունակենք Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի եւ սփիւռքի մէջ:

Յաջորդ հանգրուանին պէտք է աւելի հետամուտ ըլլանք կիներու առողջապահութեան եւ իրաւունքներու պաշտպանութեան հարցերով:

«Ա. Օ.».- ՄԱԿ-ի մէջ ՀՕՄ-ի ներկայութիւնն ու մասնակցութիւնը ինչպիսի՞ օգտակարութիւն ունին այս ծրագիրներու կապակցութեամբ:

Վ. Մ.- Յառաջիկայ տարիներուն մէջ մեր աշխատանքը պէտք է ընդլայնի օտար կազմակերպութիւններուն մօտ: Ինչպէս ըսինք, ՄԱԿ-ի ոչ կառավարական կազմակերպութիւններու մէջ արդէն շատոնց աշխուժացած ենք, իսկ համագործակցաբար կը մշակենք ու կ՛իրագործենք ծրագիրները: Նոյնը պէտք է ըլլայ այլ օտար կազմակերպութիւններու հետ եւս:

Այլեւս կը խօսինք ՄԱԿ-ի կամ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի օրինակով միջազգային համբաւ ու կշիռ ունեցող կազմակերպութիւններուն մէջ աշխատանքներու մասին: Այսպիսի բարձր մակարդակի յարաբերական աշխատանքը դրական իր օգտակարութիւնը կ՛ունենայ մեր միութեան եւ ընդհանրապէս հայութեան համար: Այս կառոյցներու ճամբով ՀՕՄ-ը իր աշխատանքի ծիրը ընդլայնած է` մասնակից դառնալով համաշխարհային տարողութեամբ ընկերային, բարեսիրական եւ մարդկային իրաւանց յարգումի ու պաշտպանութեան բազմազան աշխատանքներու:

ՀՕՄ-ը վերջապէս դարձած է միջազգային ճանաչում ստացած կազմակերպութիւն մը: Եւ երբ միջազգային ճանաչում ունիս, տարբեր երկիրներու մէջ աշխատանքդ աւելի դիւրին եւ մատչելի կը դառնայ, իսկ պետական շրջանակներու եւ տեղական կառոյցներու հետ շփման հնարաւորութիւններդ կ՛ընդլայնուին:

ՀՕՄ-ը ասկէ առաջ, տարիներու ընթացքին, կարծես առանձնացած էր որպէս հայկական կազմակերպութիւն, մենք մեր մէջ մնացած ենք եւ պէտք է այդ ծիրէն դուրս գանք:

«Ա. Օ.».- Ինչպէ՞ս կը կարծէք, որ կրնանք ընդլայնել այս աշխատանքը:

Վ. Մ.- Ինչպէս որ ըսի, մենք ՄԱԿ-ի մէջ պաշտօնեայ մը ունինք, որ շատ աշխուժ ձեւով գործունէութիւն կը տանի: ՄԱԿ-ի յանձնախումբ ունինք, որ շատ գիտակից ընկերուհիներէ կազմուած է, որոնք ուսումնասիրեցին ՄԱԿ-ի աշխատանքի գործելաձեւը, ինչպէս նաեւ` թէ ինչպիսի՛ ձեւով մենք կրնանք համագործակցութիւններ կնքել կամ ծրագիրներու մասնակցիլ:

Ճանչցուած ու հաստատուած կազմակերպութիւն մը ըլլալը եւ մեր նպատակներուն բացայայտ օգտակարութիւնը, բնականաբար, կարեւորութիւն կը ստանայ նաեւ տուեալ շրջանակներուն մէջ:

Եւրոպայի մէջ եւս նմանօրինակ աշխատանք կը տարուի: ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստան-Եւրոպա-Ամերիկա օղակը միասնաբար կ՛աշխատի:

Բաւական գործ ունինք ընելիք: Մենք պէտք է պատրաստ ըլլանք նոր մտածելակերպ բերելու մեր գործունէութեան մէջ, արդիականանալու ու յարմարելու ժամանակներուն: Երիտասարդ  ուժերու պէտք ունինք, մեր փորձառու ընկերուհիներուն կողքին, որոնք միասնաբար յառաջ պիտի տանին եւ պիտի արդիականացնեն մեր միութիւնը:

«Ա. Օ.».- Հսկայական գործունէութիւն ծաւալած էք սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ: Ինչպէ՞ս կարելի է մատակարարել այսպիսի լայնածաւալ ու բազմերես գործունէութիւն:

Վ. Մ.- Մեր ընկերուհիներու նուիրումի ոգին է, որ հսկայական է: Այդ է, որ մեր միութեան ուժին կը վերածուի, որ կը հասնի` ո՛ւր որ պէտք է: ՀՕՄ-ը մնայուն ծրագիրներ ունի` կրթական, խնամատարական, դաստիարակչական, բարեսիրական, ամառնային արձակուրդի, որբախնամ, առողջապահական ծրագիրներ եւ այլն:

Ես շատ ուրախ եմ, որ կը ներկայացնեմ այս կազմակերպութիւնը եւ շատ հպարտ եմ ՀՕՄ-ի բոլոր շրջաններուն կատարած գործունէութեամբ: Ամէն տեղ մեր ՀՕՄ-ուհիները անսակարկօրէն կը նուիրուին մեր միութեան աշխատանքները յաջողապէս կատարելու համար:

Իսկ իւրաքանչիւր անդամուհիի անձը, փորձառութիւնը, կեանքի կամ մասնագիտութեան ընդմէջէն, էութեան մէջ մեր հիմնական դրամագլուխն է: Շատ գիտակից ընկերուհիներ ունինք, որոնք պետական մակարդակով նոյնիսկ կրնան պարտականութիւններ ստանձնել եւ ներգործօն քաղաքական դերակատարութիւն ունենալ կիներու հարցերու դիմագրաւման մէջ:

«Ա. Օ.».- Հազիւ քանի մը օր առաջ, Երեւանի մէջ ՀՕՄ-ի արձանի պաշտօնական բացման արարողութեամբ, փաստօրէն ամբողջացաւ 100-ամեակի ծրագիրներու շարքը:

Վ. Մ.- Յուշարձանի զետեղման հարցը   նախորդ Կեդրոնական վարչութեան կազմէն յառաջ եկած որոշում մըն էր: 100-ամեակի բոլոր ծրագիրներուն մաս կը կազմէր հայրենիքի հողին վրայ ՀՕՄ-ի նուիրուած յուշարձան մը ունենալու գաղափարը: Ուրախ եմ, որ յաջող իր աւարտին հասաւ այս ծրագիրը, ուր մէկ տարուան ուշացում ունեցանք: Անցեալ տարուան հոկտեմբերին պէտք էր զետեղուած ըլլար յուշարձանը, երբ հայրենիքի մէջ կատարեցինք ՀՕՄ-ի 100-ամեակի նշումները: Բայց քաղաքապետարանի եւ այլ հարցերու պատճառով ուշացաւ զետեղումը: Վերջապէս իրագործուեցաւ: Ներկայ գտնուեցան պետական անձնաւորութիւններ, ՀՅԴ Բիւրոյի ընկերներ. շատ յաջող արարողութիւն մըն էր: Կոմիտասի զբօսայգիի մուտքին զետեղուեցաւ յուշարձանը. այն կը մարմնաւորէ հայ կինը, որ իր պարզուած բազուկներուն վրայ կռունկներ վերցուցած է` որպէս մեր ժողովուրդի հոգերը վերցնող, հայրենիքին եւ աշխարհացրիւ հայ ժողովուրդին ծառայելու մշտական խորհրդանիշ:

«Ա. Օ.».- ՀՕՄ-ի կազմակերպական վիճակը ի՞նչ պատկեր կը ներկայացնէ:

Վ. Մ.- Կազմակերպական հարցեր ունինք, յատկապէս այն շրջաններուն մէջ, ուր գաղութային հարցեր ալ կը դիմագրաւուին: Նաեւ 27 երկիրներու մէջ գործող  հսկայական մեր միութիւնը երբեմն արագութեան կամ հաղորդակցութեան հարցերու դէմ  յանդիման կը գտնուի: Այս 70-րդ Համահայկական ժողովը, իր օրակարգերու շարքին, պիտի զբաղի կազմակերպական հարցերու քննարկումով: Կարեւոր է, որ միութիւնը  պահպանէ եւ անշուշտ կատարելագործէ սեղմ կազմակերպական վիճակ:

Ինչ կը վերաբերի աւելի երիտասարդ ընկերուհիներ ունենալու հարցին, կան դժուարութիւններ: Բայց ըսեմ, որ 100-ամեակին առիթով կատարուած զօրաւոր քարոզչութիւնը հոս եւս իր արդիւնքը ունեցաւ եւ բաւական մեծ թիւ մը ներգրաւուեցաւ մեր միութեան շարքերէն ներս: Սուրիոյ մէջ գրեթէ 100 երիտասարդ ուժեր եկան եւ միացան մեզի, Արեւմտեան Ամերիկայի մէջ նոյնպէս մեծ թիւ մը անդամագրուեցաւ: Շատ անգամ խօսած ենք աւելի երիտասարդ տարիքներ ներգրաւելու մասին, նկատի առնելով, որ երիտասարդներու ժամանակը միշտ աւելի սահմանափակ է. այսպէս, յանձնարարելի է, որ յանձնախումբերու մէջ գործեն երիտասարդները` ըստ իրենց մասնագիտութեան եւ ըստ իրենց հետաքրքրութեան:

«Ա. Օ.».- Նոր շրջաններ աւելցա՞ն:

Վ. Մ.- Այո: Ուրախ եմ յայտարարելու, որ վերջին երեք տարիներուն ընթացքին նոր միաւոր մը ստեղծեցինք Տուպայի, ինչպէս եւ Վասթերոսի (Շուէտի) մէջ: Ռուսիոյ մէջ միաւոր մը ունեցած ենք, բայց բաւական աշխատանք պէտք է տարուի, որպէսզի աշխուժանայ եւ ընդարձակուի տուեալ մասնաճիւղի թէ՛ կազմը, թէ՛ գործունէութիւնը, մանաւանդ որ մեծ թիւով հայութիւն կայ (2 միլիոն Ռուսիոյ մէջ, գրեթէ 1 միլիոն` Մոսկուա):

Արցախի եւ Ջաւախքի մէջ նաեւ կը գործեն մասնաճիւղերը: Ջաւախքի միաւորը շատ դժուար վիճակ կը դիմագրաւէ: Վրաստանի իշխանութիւնները լուրջ նեղութիւն կը պատճառեն: Իրական հալածանք է. վերջերս ատենապետուհի ընկերուհին գործէ արձակուեցաւ առանց պատճառաբանութեան: Նոյնպէս` այլ վարչական ընկերուհի մը: Երկու ամիս առաջ առիթը ունեցայ Ջաւախք այցելելու եւ տեսայ, որ նոյնիսկ մեր Ընդհանուր ժողովին չկարողացան մասնակցիլ շատ մը ընկերուհիներ, վախի պատճառով. իսկ ժողովը փակուած դուռ-պատուհանով կատարեցինք, դժուար պայմաններու տակ: Բայց ըսեմ, որ մեր ընկերուհիները շատ զօրաւոր կամք ունին, ՀՕՄ-ական ոգիով կ՛աշխատին եւ չեն ընկճուիր հալածանքի մթնոլորտէն:

Մենք կը շարունակենք Ջաւախքի մէջ մեր ծրագիրները: Հաւաքական մկրտութիւն կ՛ընենք, շարադրութեան եւ հայոց պատմութեան մրցոյթներ կը   կազմակերպենք, երիտասարդական կեդրոնները կը գործեն: Բազմաթիւ բուժկէտեր, բժշկական նոր սարքաւորումներ տրամադրուած են, վերանորոգուած են դպրոցներ:

«Ա. Օ.».- Ի՞նչ է ձեր մաղթանքը ժողովին առիթով:

Վ. Մ.- Առիթը, որ ունեցանք կազմակերպելու եւ իրագործելու, վայելելո՛ւ ըսեմ` աւելի լաւ, ՀՕՄ-ի 100-ամեակի ամբողջ ծրագիրը, մեծ փորձառութիւն եւ մեծ ուրախութիւն էր մեզի համար: Մեր միութիւնը զօրացած կը մտնէ նոր դարաշրջան: Ընկերուհիներ ունինք, որոնք երկար տարիներ կը ծառայեն միութեան, միշտ նոյն նուիրումով ու անձնազոհ ոգիով:

ՀՕՄ-ը վայելած է գուրգուրանքն ու առատաձեռն մատուցումը մեր ժողովուրդին: Ինքն ալ իր կարգին միշտ փոխադարձած է հայ կարիքաւոր անհատներուն թէ կազմակերպութիւններուն:

ՀՕՄ-ը գործած է զգացական մօտեցումով: Հո՛ն, ուր կարիքը զգացուած է (երկրաշարժ, Արցախի պատերազմ, հայապահպանում, դպրոցներ եւ այլն): Յաջորդ 100-ամեակին համար պէտք է գործել աւելի քաղաքական, աւելի ընկերային ծրագիրներու ընդմէջէն: Ներկայիս անհրաժեշտ է թափ տալ ու յաւելեալ ճիգ գործադրել, որպէսզի ապահովուին ՀՕՄ-ի յառաջընթացն ու զարգացումը` սփիւռքեան գաղութներու եւ Հայաստանի ընկերութեան զարգացման ի խնդիր:

Ես կը հաւատամ, որ նոր սերունդ մը պատրաստելու պարտականութիւնն ալ ունինք մեր ուսերուն վրայ: Լեզուի, մտածելակերպի, նոր ու արդիական ընկերութեան մը հիմքը դնող գիտակից ու աշխուժ նոր սերունդի մը:

Share this Article
CATEGORIES