ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՅՑԵԼԵՑ «ԱԶԴԱԿ»

Նիկոլ Սալխանեան եւ դոկտ. Գնէլ Դուրեան

Երէկ առտու «Ազդակ»ի խմբագրատուն այցելեց եւ տնօրէնութեան հետ տեսակցութիւն ունեցաւ Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի  եւ անոր հետազօտման կեդրոնի փոխնախագահ դոկտ. Գնէլ Դուրեան` ընկերակցութեամբ «Լուսաւորչի կանթեղ» առաքելութեան պատասխանատուներէն Նիկոլ Սալխանեանի:

Դոկտ. Դուրեան մօտէն ծանօթացաւ «Ազդակ»ի աշխատանքներուն, կարեւորութեամբ շեշտեց սփիւռքահայ մամուլի դերակատարութիւնը: Այնուհետեւ զրոյցը կեդրոնացաւ Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի ներկայ իրավիճակին, դասաւանդուող մասնագիտութիւններուն, յառաջիկայ ծրագիրներուն, ինչպէս նաեւ գիտական աշխարհին եւ կրօնական հաւատքին վերաբերող հարցերուն վրայ:

Դոկտ. Դուրեան այս առիթով «Ազդակ»ին եւ «Վանայ ձայն»ին տուաւ միացեալ հարցազրոյց մը:

Share this Article
CATEGORIES