50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ

17 ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ԿԸ ՄՏՆԵՆ
ՀՅԴ ՇԱՐՔԵՐԸ

ՀՅԴ «Իշխան» կոմիտէի հրաւէրով, 25 հոկտեմբեր 1961-ին, Ամերիկայէն հիւրաբար մեր մօտ գտնուող ընկ. Յովհաննէս Տէր Յովհաննէսեան այցելեց շրջանի ակումբը եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ տուաւ շահեկան դասախօսութիւն մը` Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան բարոյական ու ֆիզիքական կառոյցին մասին:

Մեր երէց ընկերը տուաւ սրտապնդիչ տեղեկութիւններ մասնաւորաբար Հիւսիսային ու Հարաւային Ամերիկաներու, Եւրոպայի եւ Յունաստանի մեր կազմերուն մասին:

Օգտուելով Տէր Յովհաննէսեանի ներկայութենէն` կատարուեցաւ երդման արարողութիւնը 17 նորագիրներու, որոնք իրենց կարողութիւններն ու անձերը կը դնեն հայ ժողովուրդի գոյատեւման ու ազատագրութեան պայքարի սուրբ սեղանին վրայ:

«Իշխան» կոմիտէութեան ընկերները խանդավառութեամբ իրենց մէջ առին 17 ուխտեալները, որոնք իրենց համար, վստահ ենք, որ պատիւ մը պիտի նկատեն իրենց նոր հանգամանքը` նոյն ատեն բախտաւոր սեպելով իրենք զիրենք, որ Յ. Տէր Յովհաննէսեանի նման երէց ընկերոջ մը կնքահայրութեամբ մուտք գործեցին հայ ժողովուրդի անձնազոհ այս կազմակերպութեան սեմէն ներս:

ԹՂԹԱԿԻՑ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՄՊԻՈՆԻ ԱՍՈՒԼԻՍԸ

Անցած շաբաթ երեկոյ տեղի ունեցաւ Պէյրութի հայագիտական կաճառի 1961-1962 տարեշրջանի բացման ասուլիսը, Սեն Ժոզեֆ համալսարանի ամփիթատրոնին մէջ: Ներկայ էին ստուար թիւով մտաւորականներ եւ հոգեւորականներ:

Ասուլիսը նուիրուած էր Մխիթարեաններու չորս յոբելեաններուն: Հայր Մըսըրեան նախ ոգեկոչեց ներկայ տարուան ընթացքին վախճանած հայագէտ մտաւորական եւ հոգեւորական դէմքերը, յիշեց` Յովսէփ Օրբէլին, Պոլսոյ պատրիարքը, հայր Պօղոս Արիսը, Քիւրքճեանը եւ այլն:

Հայր Մըսըրեան յետոյ մանրամասն թուեց Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարեան հայրերու բազմամեայ գործունէութիւնը եւ տեղեկութիւններ տուաւ չորս յոբելեաններու մասին: Լուսապատկերով պաստառի վրայ ցուցադրեց մխիթարեան անմահները:

Հայր Մըսըրեանի այնքան շահեկան դասախօսութենէն ետք, խօսք առաւ Սահակ եպս. Կոգեան եւ շեշտեց անհրաժեշտութիւնը երկու այլ յոբելեաններու. մին` նոյնինքն հայր Մըսըրեանի գործունէութեան յիսնամեայ յոբելեանը, իսկ միւսը` Պէյրութի հայագիտական ամպիոնին երեսնամեայ յոբելեանը:

 

Share this Article
CATEGORIES