ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու համար 3 ամ. տոլարի վճարման ներքոյիշեալ համարների ստացագրեր ունեցողներին Հայաստանի նախագահի համար 229-Ա առ 03. 09. 2011 թուականի հրամանագրով շնորհուել է Հայաստանի քաղաքացիութիւն:

964  1070  906  905  530  504  278  279  381  559  891  889  898  907  832  417  890  887  920  914  928  917  884  883  667  935  925  921  879  877  861  972  858  868  725  888  871  851  856  407  824  591  869  857  222  697  855  881  874  880  853  850  505  507  503  867  540  859  458  875  567  662  456  457  849  823  600  854  962  1009  976  945  973  934  994  602  421  357  742  667 821  517  465  431  768  651  499  710  665  637  751  732  734  754  708  748  830  608  700  706  689  688  837  735  720  703  709  713  525  501  593  539  835  836  549  542  550  439  740  506  822  899  641  521  902  870  413  809  605  568  610  569  551  717  784  633  780  643  645  782  798  513  410  620  609  807  806  623  801  831  655  775  760  696  695  772  618  646  843  535  756  825  926  972  814  635  659  490  629  764  767  745  845  789  788  657  677  674  538  770  547  537  658  406  495  739  796  488  449  509  777  578  907  704  715

(շարունակելի)

Լրացուցիչ մանրամասնութիւնների համար խնդրում ենք դիմել Լիբանանում Հայաստանի դեսպանութիւն:

ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Share this Article
CATEGORIES