ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԵՒ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հայ դպրոցի մարդակերտման առաքելութիւնը կրթական-մանկավարժական աշխատանքներով չի սահմանափակուիր միայն: Ընկերային եւ ընտանեկան արժէքներու փոխանցումը եւս կը ներկայացնէ առաջնահերթ կարեւորութիւն, վաղուան հայ մարդու առողջ կազմաւորման համար: Այս մտահոգութեամբ, Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճին տնօրէնութիւնը անցնող շաբաթներուն ձեռնարկեց աշակերտական հանդիպում-զրոյցներու շարքի մը, հիւր դասախօսներու ճամբով լուսարձակի տակ առնելով պատանեկան-երիտասարդական տարիքի յատուկ հարցադրումներ` բժշկական, գիտական եւ բարոյական նիւթերու շուրջ:

Հանդիպումներուն շարքը առաւելաբար ընդգրկեց սեռային դաստիարակութեան եւ անոր առնչուած ընկերային-բարոյական ըմբռնումներու կապուած նիւթեր, զորս ներկայացուցին մասնագէտ չորս բժիշկներ եւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբան վարդապետ մը:

Այսպէս, տոքթ. Գոհար Վարդանեան քոլեճին եօթներորդ դասարանի աշակերտութեան խօսեցաւ արբունքի տարիքին ընկերացող ֆիզիքական եւ հոգեբանական փոփոխութիւններուն եւ այս ուղղութեամբ առնուելիք առողջապահական քայլերուն մասին:

Տոքթ. Իրինա Արփաճեան ութերորդ դասարանի աշակերտութեան փաուըր-փոյնթով ներկայացուց «Մարդկային սեռերու տարբերութիւնները եւ աճման հանգրուանները» նիւթը: Ներկայացման յաջորդող հարցում-պատասխանի բաժինը եղաւ բաւական երկար ու հետաքրքրական:

Իններորդ, տասներորդ եւ BT-1 դասարաններու աշակերտութեան հետ զրոյց-դասախօսութիւն մը ունեցաւ տոքթ. Վարուժան Պետիրեան` «Սեռային երեւոյթներու շուրջ պատանեկան հարցադրումներ» նիւթով: Զրոյցին ընթացքին քննարկուեցան նիւթին վերաբերող ընկերային-բարոյական ըմբռնումներ եւ զանոնք մեր ընտանիքներէն ներս կիրարկելու ձեւեր:

Տասնմէկերորդ, տասներկրորդ, BT-2 եւ BT-3 դասարաններու աշակերտները ունեցան երկու հիւր դասախօսներ` տոքթ. Վիգէն Նանեճեան եւ Գրիգոր Ծ. վրդ. Չիֆթճեան: Տոքթ. Նանեճեան աշակերտութեան խօսեցաւ «Սեռային երեւոյթներու շուրջ երիտասարդական հարցադրումներ» նիւթին շուրջ` պատասխանելով աշակերտներու մեծաթիւ հարցումներուն: Գրիգոր Ծ. վրդ., իր կարգին, խօսեցաւ ընկերային եւ ընտանեկան փոխյարաբերութիւններու կրօնաբարոյական սկզբունքներու մասին` շեշտելով առողջ ընտանիք կազմելու ընկերային եւ ազգային մտահոգութիւնները: Իր նիւթին աւարտին Գրիգոր Ծ. վարդապետ աշակերտութեան նուիրեց կրօնաբարոյական իր հրատարակութիւններէն բազմաթիւ օրինակներ` քննարկուած նիւթերուն շուրջ աշակերտներուն հետաքրքրութիւնները խորացնելու եւ մտածումի յաւելեալ առիթ տալու համար:

Share this Article
CATEGORIES