ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ. ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒ ԽԻՆԴ ՈՒ ԺՊԻՏ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՄԷՋԷՆ (ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ)

Հ. Պ.

Ի՛նչն է որ մեզ` հաւաքաբար կը խանդավառէ ու կը խրախուսէ յաճախ, եթէ ոչ այն սրտապինդ աշխատանքները, որոնք պարուրուած կ՛ըլլան  ազգային արժէքներու վեհութեամբ եւ քրիստոնէական հաւատքին կարեւորութիւնը շեշտադրող գիտակից արտայայտութեամբ:

Փաստօրէն, գոյութիւն ունի՞ աւելի կենսունակ եւ հոգեպարար պատեհութիւն, երբ հայ վարժարանի առաքելութեան ծիրին մէջ, նաեւ առիթ կ՛ընծայուի հայ աշակերտին` նախաձեռնելու, կազմակերպելու եւ յաջողցնելու ձեռնարկ մը, որ կը միտի տօնական այս օրերուն` ուրախութիւն եւ ժպիտ պարգեւել շրջապատի մը, որ յոյժ կարիքը ունի սիրոյ, կարեկցանքի եւ օժանդակութեան:

Արդարեւ, աւանդութիւն դարձած նախաձեռնութեամբ մը, Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանի աշակերտութիւնը իր մանկապարտէզով, նախակրթարանով, միջնակարգ եւ երկրորդական բաժիններով, ինչպէս նաեւ` վարժարանի տնօրէնութեան,  ուսուցչական կազմին եւ ծնողաց յանձնախումբին  մասնակցութեամբ, երեքշաբթի, 20 դեկտեմբեր 2011-ին, վարժարանին մէջ կազմակերպած էր իւրայատուկ ձեռնարկ մը, որ ուղղակիօրէն սփռուեցաւ «Վանայ ձայն»  ձայնասփիւռի կայանէն:

Ի դէպ, սոյն ձեռնարկը կը վարէր եւ կը հունաւորէր «Վանայ ձայն» ձայնասփիւռի կայանի արհեստավարժ խօսնակ Մարալ Հարպոյեան-Չաքըրեան, որ իր մանկավարժական հմտութեամբ եւ ներշնչող ներկայութեամբ կրցաւ ամբողջ ժամ մը ըլլալ տարբեր տարիքի աշակերտներու հետ, քաջալերել զանոնք, խթանել եւ մղել աշակերտութիւնը, որպէսզի ներկայացուած հարցումներուն առաւելագոյն հարազատութեամբ պատասխանեն:

Հարկ է ընդգծել, որ իբրեւ մտայղացում` ձեռնարկը այլապէս հետաքրքրական երեւոյթ մը կ՛ընդգրկէր, որովհետեւ անիկա կը ներկայացուէր ձայնասփիւռի կայանէն սփռուող «Աստղիկ-կնոջական» յայտագիրի ծիրին մէջ, որ խորքին մէջ ամսական հերթականութեամբ մատուցուող «Ձեռք երկարենք» ուրիշ  յայտագիրի մը յաջողութեան կը նպաստէր:

Իրօք, լիբանանահայութեան սրտին ու հոգիին արտայայտութիւնը եղող վերոնշեալ յայտագիրը, որ դարձեալ կը ներկայացուի Մարալ Հարպոյեան-Չաքըրեանի կողմէ, աւելի քան մէկուկէս տարիէ ի վեր, կարիքաւոր եւ հիւանդ հայորդիներու օժանդակութեան լծուած, իր մէջ կը պարփակէ մարդկային կեանքի ազնուագոյն եւ վեհ արժանիքներու ամբողջ շտեմարան մը: Իրերօգնութեան ճամբով այլոց հասնելու յոյժ գիտակից ապրումներն ու նախանձախնդիր մօտեցումները, դարձեալ ի յայտ կու գան այս յայտագիրին ընդմէջէն` գաղութահայ տարբեր շերտերու մասնակցութեամբ:

Անցնինք:

Յայտնապէս, իր ջերմ ու հաղորդական բարեմասնութեամբ, օրուան հաղորդավարը կրցաւ մատղաշ թէ պատանի տարիքի մասնակիցները ներգրաւել յայտագիրին եւ օրուան պատգամն ու թելադրականութիւնը փոխանցել «Վանայ ձայն»-ի ունկնդիր հասարակութեան:

Այս առումով, վարժարանի տնօրէն Մարալ Տէյիրմէնճեան նախաձեռնութեան բնոյթին ու նպատակին մասին հակիրճ կերպով անդրադառնալէ ետք, հերթը փոխանցեց տարբեր դասարաններու աշակերտներուն որպէսզի  իրենց ապրումներուն եւ զգացումներուն ընդմէջէն ներկայացնեն իրենց կատարած աշխատանքին կարեւորութիւնը:

Աշակերտները, իրենց կարգին, խանդաղատանքով, հպարտութեամբ եւ ջերմօրէն  փոխանցեցին, թէ շաբաթներու վրայ երկարող աշխատանքի մը արգասիքն էր ներկայացուածը, երբ ուտելիք-վաճառքներու գոյացած գումարով անոնք կ՛ուզէին տօնական այս օրերուն` մասնակից դառնալ կարիքաւոր ընտանիքի մը օժանդակութեան` անոր պարգեւելով ուրախութեան անմիջական պահեր:

Իւրայատուկ էին յատկապէս մանկապարտէզի աշակերտներու սրտաբուխ եւ հոգեգրաւ արտայայտութիւնները` իրենց արտասանած խօսքերուն ընդմէջէն: Փաստօրէն, անոնք ամիսէ մը ի վեր իրենց ուսուցչուհիներու թելադրանքով եւ ծնողներու աջակցութեամբ բերած էին իրենց լումաներն ու նուէրները, դասարաններու մէջ տեղադրուած յատուկ զարդարուն գուլպաներուն մէջ տեղադրելով զանոնք, որպէսզի այս օրուան համար իրենց անգնահատելի ներդրումը բերէին:

Միւս կողմէ, ընդգծելի էր նաեւ այն խոր գիտակցութիւնն ու խանդավառութիւնը, անխառն զգացումներն ու օժանդակելու նախանձախնդիր կեցուածքը տարբեր դասարաններու աշակերտներու մօտ, որոնք իրենց հարազատ խօսքերով կրցան ապացուցել իրենց ներաշխարհի պայծառութիւնը, երբ առանց վարանումի եւ ինքնավստահօրէն անդրադարձան նմանատիպ նուիրական աշխատանքներու անհրաժեշտութեան:

Պէտք է ըսել, որ հաղորդավարը իր կարգին կրցաւ հայ ունկնդիր հասարակութեան սեփականութիւնը դարձնել տարուած աշխատանքին յոյժ գնահատելի տարողութիւնն ու իրաւութիւնը: Փորձեց արժեւորել, էապէս գնահատել եւ լոյսին բերել այն գեղեցիկ ու անսեթեւեթ ապրումները, որոնք համակած էին ամբողջ աշակերտութիւնն ու ուսուցչական կազմը:

Այս առիթով, տեղին է արձանագրել, որ ձայնասփիւռի կայանին հետ նմանօրինակ գործակցութիւն իր բարերար ազդեցութիւնը ունեցաւ, առաջին հերթին աշակերտներուն վրայ, որոնց առիթ ընծայուեցաւ հեռասփռումի ճամբով վաստկիլ յաւելեալ փորձառութիւն, եւ երկրորդ` գաղութահայ կեանքի բոլոր շերտերը հաղորդակից դարձնել կատարուած վսեմ աշխատանքն ու անոր կարեւորութեան:

Իսկ ինչ կը վերաբերի հաւաքուած գումարին` երկու միլիոն լիբ. ոսկի, անիկա պիտի տրամադրուի նոյնինքն ձայնասփիւռի կայանէն սփռուող «Ձեռք երկարենք» յայտագիրին հաղորդավարին, որպէսզի իր հայեցողութեամբ եւ ըստ արժանւոյն տնօրինէ զայն:

Յիրաւի, հայ վարժարանի առաքելութեան ու անփոխարինելի դերակատարութեան համահունչ աշխատանքի մը նուիրական արտացոլացումներ են նման իրագործումներ, որոնցմով կը պարծենայ ամբողջ ազգը:

Հուսկ, վարժարանի հիմնադրութեան 90-ամեակին առիթով կազմակերպուած այս ձեռնարկը` արժանահաւատ աշխատանքի մը նուիրագործումն է:

Վարձքը կատար բոլորին:

 

Share this Article
CATEGORIES