ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ «2012-ՊԱՆԹԷՈՆ 2» ԲԱՑԱՌԻԿ ՕՐԱՑՈՅՑԸ

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունը լոյս ընծայեց բացառիկ նկատուած երկու օրացոյց, մէկը` «Պանթէոն 2» անուանումով, նուիրուած` մեր մշակութային ժառանգութեան: 12 ամիսներու վրայ մեր պատմութեան մեծերուն նկարներով, առաջին էջը` յունուար ամիսը կը ներկայացնէ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի նկարը: Յիշենք, որ «Պանթէոն 1»-ը լոյս տեսած էր 2011-ին, նուէր տրուած էր հայկական երկրորդական վարժարաններու 10, 11, 12-րդ դասարաններուն: Պատկերազարդուած այս տիտաններուն գեղանկարչութիւնը ստեղծագործութիւններն են գեղանկարիչ Ռազմիկ Պերթիզեանի:

Նպատակն է նոր սերունդին ծանօթացնել արքայական թէ իշխանական տոհմերու սուրբերու անուանի ներկայացուցիչները` յատուկ մակագրութեամբ. «Հպարտացիր եւ պահէ ժառանգութիւնը մեծերուդ»:

Յաջորդ ամիսներուն ներկայացուած են գեղանկարները` Մեսրոպ Մաշտոցի` Ե. դար, Մովսէս Խորենացիի` Ե. դար, Դաւիթ Անյաղթի` Զ. դար, Անանիա Շիրակացիի` Է. դար, Գրիգոր Նարեկացիի` Ժ. դար, Ներսէս Շնորհալիի ԺԱ. դար, Թորոս Ռոսլինի` ԺԳ. դար, Գալձակ ճարտարապետի` ԺԳ. դար, Գրիգոր Տաթեւացիի` ԺԴ. դար, Յակոբ Մեղապարտի` ԺԵ. Նահապետ Քուչակի` ԺԶ. դար:

Օրացոյցին վերջին էջերուն տպուած են բացատրութիւններ` այս անձնաւորութիւններուն մասին` հայերէն եւ անգլերէն:

Ծախսալից հրատարակութիւն մը, որուն լոյս ընծայման նիւթապէս եւ բարոյապէս օժանդակած են բարեսէր ազգայիններ:

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉՆԵՐՈՒ
ԳԵՂԱՆԿԱՐՆԵՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ՕՐԱՑՈՅՑ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէնութիւնը 2012 տարուան յատուկ պատի օրացոյց մը եւս հրատարակած է. իւրաքանչիւր ամիս ցոյց կու տայ հայ գեղանկարիչի մը ստեղծագործութիւնը: Այս նախաձեռնութիւնը կը նպատակադրէ հայ արուեստագէտները եւ հայ ժողովուրդի մշակոյթը ծանօթացնել օտար շրջանակներու: Օրացոյցները նուէր պիտի տրուին դեսպանատուներու, օտարալեզու մամուլին, պաշտօնական, պետական եւ մշակութային հաստատութիւններու:

Կը ծանօթանանք 12 սփիւռքահայ եւ հայրենի գեղանկարիչներու.

Հրայր, Ժանսեմ, Գրիգոր Ակոբեան, Ալպեր Յակոբեան, Տիգրան Տատըրեան, Կարէն Պետրոսեան, Միրէյ Կոկիկեան-Տապպաղեան, Գէորգ Գէորգեան, Լիւսի Թիւթիւնճեան, Վլատիմիր Աբրահամեան, Կիւլեն Տէր Պօղոսեան, Ռաֆայէլ Մեկալ:

Օրացոյցի ետեւի էջերուն մէջ արձանագրուած են գեղանկարիչներուն կենսագրական գիծերը` հայերէն եւ անգլերէն, նաեւ` իրենց լուսանկարները:

Հայ արուեստը, մշակոյթը օտարներուն ծանօթացնելու պատշաճ եւ օգտակար նախաձեռնութիւն մը:

Գունաւոր, խնամուած տպագրութիւն, բծախնդիր աշխատանքով իրագործուած: Զոյգ օրացոյցները արդիւնք են ամիսներ տեւող աշխատանքի, գեղանկարիչ, պատմագէտ, բանասէր եւ հրատարակչատուն միացեալ գործակցութեամբ հրատարակուած` յօգուտ հայոց պատմութեան, արժէքներու ժառանգութեան պահպանման: Հատորի մը ուժը ունեցող հրատարակութիւններ են` արժանի գնահատանքի:

 

 

Share this Article
CATEGORIES