ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐԸ ՍՐԲԱԳՐԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ԶԵՐՕ ԿԷՏԻՆ

Ընդարձակ նիստէն պահ մը

Լիբանանցի քաղաքացիին աշխատավարձը սրբագրելու նպատակով, աշխատանքի նախարար Շարպել Նահհաս երէկ յետմիջօրէին նախագահեց ընդարձակ նիստի մը, որուն մասնակցեցան Տնտեսական խորհուրդները, Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութիւնը, Սենտիքայական աշխատանքները համադրող խորհուրդը եւ Ապրուստի սղաճի համեմատութիւնը ճշդող յանձնախումբը:

Նիստէն ետք կատարուած յայտարարութիւններուն հիման վրայ յստակ դարձաւ, որ աշխատավարձերը սրբագրելու բանակցութիւնները հասած են զերօ կէտին:

Պէյրութի առեւտրականներու միութեան նախագահ Նիքոլա Շամմաս յայտնեց, որ իրենք կառչած կը մնան Տնտեսական խորհուրդներուն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան միջեւ ստորագրուած համաձայնութեան իւրաքանչիւր կէտին, որ մշակուած է անկեղծ եւ սրտբաց երկխօսութեան հիման վրայ:

Շամմաս նշեց, որ իրենք աշխատանքի նախարար Շարպել Նահհասի յանձնած են այդ համաձայնութիւնը եւ պահանջած զայն օրինականացնել:

Շամմաս յայտնեց, որ իրենք կը վստահին աշխատանքի նախարարին եւ կառավարութեան, որպէսզի այդ համաձայնութիւնը օրինականացնեն եւ հրապարակեն անոր համապատասխան շրջաբերական մը:

Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան նախագահ Ղասսան Ղոսըն յայտնեց, որ աշխատավարձերուն յաւելումը պէտք է ըլլայ հարիւր առ հարիւր: Այսինքն` 500,000 լ. ոսկի ստացող քաղաքացիին ամսական աշխատավարձը կ՛ըլլայ 1,250,000 լ. ոսկի, 600,000 լ. ոսկի ստացող քաղաքացիին ամսական աշխատավարձը կ՛ըլլայ 1,200,000 լ. ոսկի, 1,000,000 ստացող քաղաքացիին աշխատավարձը կ՛ըլլայ 2,000,000 լ. ոսկի, իսկ 1,500,000 լ. ոսկի ստացող քաղաքացիին աշխատարձը կ՛ըլլայ 3,000,000 լ. ոսկի:

Ղոսըն նկատել տուաւ, որ Լիբանանի մէջ սղաճի այս համեմատութիւնը սկսաւ 2011 յուլիսին` աւելցնելով, որ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութիւնը կը պահանջէ, որ յաւելումները վաւերացուին այդ թուականէն սկսեալ:

Ղոսըն դիտել տուաւ, որ համադաշնակցութիւնը կառչած կը մնայ Տնտեսական խորհուրդներուն հետ իր գոյացուցած համաձայնութեան` աւելցնելով, որ կը պահանջէ նաեւ փոխադրածախսն ու կրթաթոշակներու դրութեան պահպանումը:

Իր կարգին, Սենտիքայական աշխատանքները համադրող խորհուրդի նախագահ Հաննա Ղարիպ յայտնեց, որ Տնտեսական խորհուրդներուն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան միջեւ գոյացած որեւէ համաձայնութիւն իրենց չի վերաբերիր, որովհետեւ իրենք չեն մասնակցած այդ համաձայնութեան ստորագրութեան:

Ղարիպ նշեց, որ Տնտեսական խորհուրդներուն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան միջեւ գոյացած համաձայնութիւնը աշխատաւորներուն իրաւունքները չ՛երաշխաւորեր:

Միւս կողմէ, աշխատանքի նախարար Շարպել Նահհաս յայտնեց, որ իրենք կը գործեն հիմնական երկու յստակ տուեալներու վրայ, որոնցմէ առաջինն է Տնտեսական խորհուրդներուն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութեան միջեւ գոյացած համաձայնութիւնը, իսկ երկրորդը` նուազագոյն աշխատավարձն ու սղաճի համեմատութիւնը ճշդելու կառավարութեան պարտականութիւնը:

Նահհաս նկատել տուաւ, որ նիստին ընթացքին իրենք Տնտեսական խորհուրդներէն եւ Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութենէն պահանջած են իրենց համաձայնութիւնը օրէնքի վրայ հիմնաւորել:

«Այդ պահանջին իբրեւ արդիւնք, Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցութիւնը 100 առ հարիւրի համեմատութեան համազօր յաւելում պահանջեց, մինչդեռ Տնտեսական խորհուրդները որոշ թուային պատկերացում մը չտուին», ըսաւ Նահհաս:

Աշխատանքի նախարարը աւելցուց, որ նախարարութիւնը եւ կառավարութիւնը պիտի կատարեն իրենց պարտականութիւնը` ճշդելով նուազագոյն աշխատավարձը:

«Լիբանանեան պետութիւնը եւ կառավարութիւնը պատասխանատու են օրէնքին գործադրութեան, այսինքն` նուազագոյն աշխատավարձի եւ սղաճի համեմատութեան ճշդումին», շեշտեց Նահհաս` ըսելով, որ այլ նիստ մը գումարելու թուական չէ ճշդուած, «բայց եւ այնպէս որեւէ արտակարգ կամ շտապ հարցի պարագային մենք բոլոր կողմերը ընդունելու պատրաստ ենք», աւելցուց ան:

 

Share this Article
CATEGORIES