ՓՈՐՁ-ՀԱՐՑԱՐԱՆ. ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ՀԱԿԱԶԴԷՔ ՀՈԳԵԿԱՆ ԸՆԿՃՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ

Երբ յոռետեսութիւնը եւ սեւ միտքերը կը պատեն ձեզ. աւելի՞ եւս կը խրիք անոնց մէջ, թէ՞ կը փորձէք վանել զանոնք եւ դրական կեցուածք որդեգրել:

Պատասխանեցէք ստորեւ տրուած 7 հարցումներուն, ապա կարդաց արդիւնքը:

1

Անձրեւոտ եւ տխուր օր մը…

ա.- ձեզ կը մղէ երազելու:
բ.- կ՛ուզէք անկողինէն դուրս չելլել:
գ.- արդէն ազդուած էք օդէն եւ անտրամադիր էք:

2

Երգ մը կ՛ունկնդրէք, եւ յիշատակներ կ՛արթննան ձեր մէջ:

ա.- հետը կ՛երգէք` պարելով:
բ.- անմիջապէս կ՛անջատէք:
գ.- կը յուզուիք կու լաք:

3

Ձեր տարեդարձն է:

ա.- կ՛արժէ տօնել եւ զուարճանալ:
բ.- յանկարծ կը զգաք, որ մեծցեր էք:
գ.- մտահոգութիւնը կը պատէ ձեզ:

4

Ձեր գործատէրը կը գանգատի վերջին շրջանին գործի մէջ ձեր ցուցաբերած եռանդի պակասէն:

ա.- հետը կը ժամադրուիք յաւելեալ լուսաբանութեան համար:
բ.- ճիգ կը թափէք` հակառակը փաստելու:
գ.- ամբողջ շաբաթ մը ձեր քունը կը փախցնէք:

5

Կռնակի ցաւեր ունիք, բժիշկը հոգեկան ընկճուածութեան  կը վերագրէ:

ա.- երկրորդ բժիշկի մը կարծիքին կը դիմէք:
բ.- չէք հաւատար եւ ցաւազրկիչ դեղերու կը դիմէք:
գ.- չէք զարմանար:

6

Արեւոտ վայրի մը մէջ ժամանցը լաւ առիթ է…

ա.- կ՛որոշէք ծովափ երթալ եւ քալել:
բ.- պատշգամը մարզանք ընել:
գ.- երաժշտութիւն ունկնդրել եւ սեւ միտքեր վանել:

7

Ձեր սիրած անձը վերջ կը դնէ ձեզի հետ իր յարաբերութեան

ա.- կը ցաւիք, բայց կ՛որոշէք ձեր կեանքը շարունակել:
բ.- կու լաք:
գ.- մեծ բաց մը  կը զգաք եւ կը յուսալքուիք:

ԱՐԴԻՒՆՔ

Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, որքան ալ սեւ ըլլան ձեզ պատող միտքերը, չէք ձգեր, որ անոնք երկար ժամանակ չարչարեն ձեր միտքը: Ձեւ եւ հնարք կը գտնէք ձեր տրամադրութիւնը բարձրացնելու: Ձեր խառնուածքին մէջ լաց ու ափսոսանք չկայ, կ՛ուզէք կացութիւնը ձեռք առնել եւ շրջանցել դժուարութիւնները: Այս ինքնավստահութիւնն ու լաւատեսութիւնը կը պարտիք ձեզ շրջապատող հարազատներուն եւ ընկերներուն, որոնք միշտ պատրաստ են հոգեկան եւ բարոյական աջակցութեան:

* * *

Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ» է, իրականութենէն փախուստ տուող անձ էք: Շատ զգայուն էք եւ սեւ միտքերը շուտով կ՛ազդեն ձեր վրայ, ահա թէ ինչո՛ւ կը փորձէք անտեսել զանոնք, չմտածել անոնց մասին եւ կեդրոնանալ ուրիշ բաներու վրայ: Իրականութենէն փախուստը միշտ ալ լաւ լուծում չէ, քանի որ հարցերը կը կուտակուին եւ օրին մէկը մեծ գլխու ցաւ կը բերեն ձեզի:

* * *

Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, զարմանալիօրէն կարծէք հաճոյք կ՛առնէք սեւ միտքեր հիւսելէ եւ դուք ձեզ դժբախտացնելէ: Չէք փորձեր ձերբազատիլ անոնցմէ, իսկ ասիկա մասամբ արդիւնք է ծուլութեան, ճիգի պակասի… դիւրին ճամբան բռնած էք եւ դուք ձեզ կը խրէք տիղմին մէջ: Ժամանակ է, որ հոգեբանի մը կարծիքին դիմէք, կեանքը շատ կարճ է, առաւելագոյն չափով օգտուեցէք անկէ:

 

ԱՅԼԱԶԱՆ

ՖԼՈՐԱ ԱՂԱՊԱՊԵԱՆԻ
ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Լաս Վեկասի «Ուինն» պանդոկի հրուշակագործ-ձեւաւորող Ֆլորա Աղապապեան Օքլահոմայի Թուլսա քաղաքին մէջ մասնակցեցաւ հարսանեկան կարկանդակներու աշխարհի մրցումին եւ առաջնութիւնը շահեցաւ: Ան կրցաւ առաւելութեան հասնիլ հարսանեկան կարկանդակներ ձեւաւորող լաւագոյն վարպետներու դիմաց, որոնք նոյն երդիքին տակ համախմբուած էին:

Ֆլորա Աղապապեան Լաս Վեկասի «Ուինն» պանդոկի մէջ իբրեւ հրուշակագործ աշխատած է 2007-էն ի վեր, պատրաստած է կարկանդակներ եւ այլ խմորեղէններ` պանդոկին մէջ կատարուած հարսանիքներու եւ յատուկ առիթներու համար:

«Աղապապեանի հրաշալի տաղանդն ու վառ երեւակայութիւնը ալիւրով ու հաւկիթով, շաքարով ու սերով շաղախուած գլուխ գործոցներ ստեղծած են», կը գրէ ամերիկեան թերթ մը: Ֆլորա Աղապապեան 2000-ին Հայաստանէն Ամերիկա գաղթած է եւ մասնագիտական որեւէ կրթութիւն չէ ստացած հրուշակագործութեան մարզին մէջ: Ան ամէն ինչ ինքնուրոյն սորված է` կարդալով ու անվերջ պատրաստելով, ձեւաւորելով ու ձեւափոխելով զանազան նախշեր ու մանրամասնութիւններ: Ան ասպարէզով պարուհի է, իսկ կարկանդակներ թխելն ու ձեւաւորելը պարզապէս մանկութեան տարիներու «հոպի» եղած են: Ֆլորա Աղապապեան  կը պատմէ, որ աշխատանքային գործունէութեան ընթացքին, քանի մը անգամ զուարճալի դէպքեր  պատահած են, երբ պատուիրատուներ իր ձեւաւորած կարկանդակը յաջորդ օր ետ բերած են` ըսելով, թէ պարզապէս չեն կրցած կտրել եւ ճաշակել, այնքան որ մեծ եղած է իրենց հիացումն ու զարմանքը…

Ֆլորային կարկանդակները իսկապէս կը յիշեցնեն ճենապակիի արուեստի նրբաճաշակ ստեղծագործութիւններ` գոյներու, գիծերու ու յղացման նրբաճաշակ համադրութիւններով:

 

ՏԱՆ ՅԱՐԴԱՐԱՆՔ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ

Յաջող լուսանկարներ, սիրելի անձերէ մեզի յղուած բացիկներ, ինչպէս նաեւ սրտի մօտիկ, բայց աւաղ, բացակայ  անձերու նկարներ մեղք է որ պահուած մնան ալպոմներու, տուփերու կամ գզրոցներու մէջ: Կարելի է զանոնք ցուցադրել տարբեր ձեւերով, տեւաբար զանոնք մեր աչքին առջեւ ունենալով:

Ա.- Պատուհանի շրջանակ մը

Կարելի է ձեռք բերել պատուհանի մը հին շրջանակը եւ կամ` շինել տալ հատ մը, ապակի մը յարմարցնել անոր եւ մէջը ցուցադրել հին լուսանկարներ, նախընտրաբար` սեւով ճերմակ:

Նման շրջանակ մը կը յարմարի նստասենեակը, նախասենեակը կամ անձնական գրասենեակի մը մէջ:

Թելադրելի է հին շրջանակը ձգել իր բնական վիճակով, իսկ շինել տալու պարագային` ներկին հետ «խաղալով» հինի ոճ տուէք անոր:

Բ.- Տարբեր չափի շրջանակներ

Գնել տարբեր չափի շրջանակներ, մէջը տեղաւորել նոյն թեմայով եւ կամ նոյն ժամանակաշրջանի մը պատկանող լուսանկարներ, ապա զանոնք խմբել պատի մը վրայ: Ուշադիր ըլլալ, որ պատը լաւ եւ ճիշդ ձեւով լուսաւորուած ըլլայ:

Գ.- Հնաոճ շրջանակ մը

Առնել հնաոճ, ոսկեգոյն շրջանակ մը, նայած չափին, կարելի է մէջը ցուցադրել մէկ, երկու կամ երեք ձեռագիր նամակներ` հանգամանք վայելող անձերէ, ինչպէս նաեւ վաւերաթուղթեր, բայց նաեւ` ընտանեկան հին գոհարեղէններ:

 

ԽՈՀԱԳԻՐ

ԽՈՐՈՎԱԾ ԲԱՆՋԱՐԵՂԷՆ
ՀԱԼԼՈՒՄ ՊԱՆԻՐՈՎ

Բաղադրութիւն

3 պզտիկ սմբուկ` երկայնքին, բարակ շերտուած
2 միջակ դդում երկայնքին, բարակ շերտուած
1 պզտիկ  գետնախնձոր երկայնքին, բարակ շերտուած
1 միջակ, կարմիր պղպեղ, երկայնքին 4-ի բաժնուած
1 միջակ, դեղին պղպեղ, երկայնքին 4-ի բաժնուած
2 դգալ ձէթ
1 թէյի դգալ օրեկանօ, աղ, սեւ փոշի պղպեղ
Մէկ կիտրոնի հիւթ
3 պճեղ ճզմուած սխտոր
4 խոշոր, փիթթայի հաց
3/4 գաւաթ մածուն
1 թէյի դգալ կարմիր, անուշ պղպեղ
250 կրամ շերտուած, հալլում պանիր
75 կրամ շոմինի թարմ, փոքրիկ տերեւներ

Պատրաստութիւն

Խոշոր, խորունկ ամանի մը մէջ դնել կիտրոնի հիւթին կէսը, սխտորին կէսը, ձէթը, օրեկանոն, աղը, պղպեղ եւ շերտուած բանջարեղէնները, բոլորը միատեղ խառնել, ապա խորովել եւ ծածկել, որպէսզի տաք մնան:

Խորովել հալլումի շերտերը:

Մնացեալ կիտրոնի հիւթն ու սխտորը եւ պտղունց մը կարմիր փոշի պղպեղ աւելցնել մածունին:

Խոշոր, բաց ամանի մը մէջ դնել շոմինի տերեւները, փիթթա հացը, մածունը եւ խորոված բանջարեղէններն ու պանիրը:

Կարելի է նաեւ խառնուրդը փաթթել հացերուն հետ եւ այդպէս սեղան բերել:

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Այս մէկը 60 թուին գրուած, Ղարաբաղին նուիրուած բանաստեղծութիւն է: Այն ժամանակ վախեցել, «Հայոց բարտին» եմ վերնագրել, բայց ներշնչումները եկել են Ղարաբաղից, քանի որ յատկապէս Ստեփանակերտում բարտիները զարմանալի բարձր, վիթխարի են:

Ս. Կ.

Ինչքան մենակ բուսնում է նա,
լերան ետեւ, մէն մի ձորում,
Ինչքան հեռու իր մօր աչքից,
այնքան բո՜ւռն է ուժը լարում,
Այնքան աւել ճիւղը փռում,
արմատները խո՜րն է խրում,
Կեանքի հիւթով ու սաղարթով,
այնքան բա՜րձր է հայոց բարտին.
Ինչքան նրա դէմը փակում,
խորն է ծածկում լեռը Մռաւ,
Ինչքան կոծում, կողն են ծեծում
շանթ ու անձրեւ, ամպ ու մռայլ,
Այնքան շանթին ճակատ տալիս,
կանաչո՜ւմ է շատ ու շռայլ,
Այնքան յամառ ձգւում է վեր,
այնքան բա՛րձր է հայոց բարտին:

Ձգւում է վեր, որ բարձրանայ,
որ գլուխը մի կերպ հանի,
Քար ու ժայռից ու երեւա՛յ,
ու երեւա՛յ Երեւանին,
Ասի` նայի՛ր, եղե՛լ եմ, կա՛մ ու կը լինե՛մ:
ինչ էլ լինի,
Դու հաւատայ, լեռներից վե՛ր,
Քարից կա՛րծր է հայոց բարտին…

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES