ԿԻՊՐՈՍ. «ԵՐԲ ՄԱՆՈՒԿԸ ԵՒ ԳԻՐՔԸ ԿԸ ՄԻԱՆԱՆ…»

«2011-ը Հայ մանուկի տարի էր, եւ 2012-ը` Հայ գիրքի: Այս իմաստով մանուկը եւ գիրքը կը միանան: Ի՜նչ լաւ է տեսնել, թէ անոնք կը միանան Աստուածաշունչով»: Այսպէս արտայայտուեցաւ Կիպրոսի Հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Վարուժան արք. Հերկելեան, 19 յունուարին «Նարեկ» ազգային վարժարանին մէջ, ուր տեղի ունեցաւ «Մանկա-Մեսիա» մանուկներու յատուկ հայերէն աւետարանի բաշխում:

«Նարեկ» ազգային վարժարանի տնօրէն Վերա Թահմազեան բացման խօսքը արտասանեց եւ յատուկ կերպով ծանրացաւ այն գնահատելի ու դրական իրականութեան վրայ, որ Հայ գիրքի տարին կը սկսի Աստուածաշունչի բաշխումով: Արաբական ծոցի երկիրներու Աստուածաշունչի ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար Հրայր Ճէպէճեան խօսեցաւ Աստուածաշունչի կարեւորութեան մասին` իւրաքանչիւր անհատի, ի մասնաւորի հայ ժողովուրդին համար: Ան իր ուրախութիւնը յայտնեց նման գիրք մը հայ մանուկներուն նուիրելուն եւ այս նախաձեռնութեան համար` շեշտելով. «Մեր նպատակն է հասնիլ հայ նոր սերունդին ներկայ ժամանակներու յարափոփոխ մշակոյթներու եւ տեղեկատուութեան աշխարհի ստեղծած արդիական մարտահրաւէրներուն ընդմէջէն` անոր փոխանցելով Աւետարանի անփոփոխ պատգամը»:

Խօսք առաւ նաեւ գիրքի հայերէն թարգմանութիւնը կատարողն ու խմբագիրը` Արտա Ճէպէճեան, որ աշակերտները ծանօթացուց «Մանկա-Մեսիա»-ի բաժանումներուն, հոն տեղ գտած քարտէսներու գործածութեան մասին` նաեւ մանրամասն տեղեկութիւններ փոխանցելով գիրքին գծով:

«Նարեկ» ազգային վարժարանի հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան Թաշճան խօսեցաւ նման գիրքի մը անհրաժեշտութեան մասին` իբրեւ մեր կեանքին մէջ իւրայատուկ տեղ ունեցող գիրք, որ դաստիարակիչ դերակատարութիւն ունի: Ան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց Հրայր եւ Արտա Ճէպէճեաններուն` այս նախաձեռնութեան եւ նուէրին համար:

Արաբական ծոցի Աստուածաշունչի ընկերակցութեան նախաձեռնութեամբ իրականացած է այս ծրագիրը` գործակցաբար Քուէյթի եւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու Ազգային առաջնորդարանին:

«Նարեկ» ազգային վարժարանի աշակերտութեան ուրախութիւնը մեծ էր այս գիրքով. այդ արտայայտութիւնն ու զգացումը նախաձեռնողներուն համար լաւագոյն գոհունակութիւնը կը պատճառէ:

Share this Article
CATEGORIES