ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Մար Մարոնի տօնին առիթով եւ համաձայն Մամլոյ սենտիքայի որոշումին, «Ազդակ» լոյս պիտի չտեսնէ ուրբաթ, 10 փետրուար 2012-ին:

Մեր յաջորդ թիւը` շաբաթ, 11 փետրուարին:

Share this Article
CATEGORIES