ԱԶԳ. ԼԵՒՈՆ ԵՒ ՍՈՖԻԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՔՈԼԵՃԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՏՀՈՒՐ ՇՈՒԷՅՐԻ ԾԱՌԱՏՆԿՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Կենսոլորտի պահպանման համար ի գործ դրած իր դաստիարակչական ծրագիրներու շարքին, շաբաթ, 11 փետրուարին, Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճի աշակերտութիւնը մասնակցեցաւ «Շուէյր էվըրկրին» կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ եւ Լիբանանի կենսոլորտի նախարարութեան գործակցութեամբ կազմակերպուած ծառատնկումի աշխատանքին:

Քոլեճին երկրորդականի բաժինէն աշակերտներ, Տհուր Շուէյրի քաղաքապետութեան կողմէ տրամադրուած երկրագործական գործիքներով եւ կենսոլորտի նախարարութեան ներկայացուցիչին ցուցմունքներով, 200 ծառեր ցանեցին գիւղաքաղաքին կեդրոնական հրապարակին մօտակայ բլուրի մը վրայ, որ հրդեհի մը զոհը երթալով` քանի մը տարի առաջ կորսնցուցած էր շոճիի բազմաթիւ ծառեր: Խմբակներու բաժնուած` աշակերտներ չորս ժամուան ընթացքին իրենց աշխատանքը կատարեցին մեծ ուրախութեամբ եւ պարտաճանաչութեամբ, գործնապէս ապրելով Լիբանանի կենսոլորտին նպաստած ըլլալու գոհունակութիւնը:

Share this Article
CATEGORIES