50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (23 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1962)

«ԲԱԳԻՆ»-Ի ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ

ՍՓԻՒՌՔԻ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՆ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ

Հինգշաբթի գիշեր, 15 փետրուար, Համազգայինի «Վասպուրական» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Բագին» գրականութեան եւ արուեստի ամսագրին կազմակերպած դասախօսութիւններու շարքին առաջինը` յատկացուած «Սփիւռքի 40 տարուան պարբերական մամուլ»-ին:

Խմբագրութիւնը լաւագոյն ընտրութիւնը կատարած էր այս նիւթով, որ հետաքրքրական էր թէ՛ իր բովանդակութեամբ եւ թէ՛ ներկայացման ձեւով:

Մտաւորականներու եւ գրասէր հասարակութեան ընտիր բազմութիւն մը ներկայ եղաւ դասախօսութեան, որուն կը նախագահէր «Բագին»-ի վարիչ-խմբագիր Կարօ Սասունի: Դասախօսն էր ծանօթ գրագէտ եւ «Բագին»-ի խմբագիր Եդուարդ Պոյաճեան:

Կ. Սասունի իր բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ «Բագին»-ի հրատարակութեան պայմաններուն եւ այն առաջադրութեանց, որ ամսագրին խմբագրութիւնը ունի իր սեղանին վրայ` «Բագին»-ը դարձնելու համար համագաղութային ձեռնարկ մը, անոր շուրջ բոլորելով սփիւռքի հին եւ նոր բոլոր գրողները, վաւերական արժէքներէն սկսած մինչեւ այն նորընծաները, որոնք մուտք կը գործեն մեր գրական անդաստանէն ներս` իրենց ժամանակին եւ սերունդին խօսքը ըսելու:

Այնուհետեւ Ե. Պոյաճեան մօտ մէկ ժամ ընդհանուր ակնարկ մը նետեց սփիւռքի 40 տարուան պարբերական մամուլին վրայ` տալով իւրայատուկ նկարագիրը իւրաքանչիւր ձեռնարկի, որ որոշ ժամանակի մը եւ որոշ գաղութի մէջ, կատարած է իր դերը` աւելի կամ պակաս յաջողութեամբ, իբրեւ արտայայտութիւնը իր շրջանի գրական եւ մշակութային մտահոգութիւններուն:

Ե. Պոյաճեան, նախաբանէ մը ետք, ուր շեշտեց, թէ վերջին քառասնամեակի մեր արտասահմանեան գրականութեան լաւագոյն գործերը լոյս տեսած են պարբերականներու մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն մը ունեցաւ այդ պարբերականներու խմբագիրներուն եւ անոնց շուրջ բոլորուած գրագէտներուն հանդէպ:

Ապա, առաջին առթիւ ծանրացաւ «Հայրենիք» ամսագրին վրայ, որ եղաւ իսկական հայրենիք մը եւ ամբողջ քառասուն տարի հանդիսացաւ սփիւռքեան գրականութեան լաւագոյն բեմը` հրատարակելով մեր անուանի գրագէտներու լաւագոյն գործերը:

Նկատի ունենալով «Հայրենիք» ամսագրի մասին յարգելի դասախօսին այնքան սպառիչ վերլուծումը, յատկապէս գաղափար մը տալու համար Ե. Պոյաճեանի մօտեցման եղանակի մասին, մեր յաջորդ թիւով պիտի հրատարակենք դասախօսութեան` «Հայրենիք»-ի յատկացուած բաժինը, ուր գնահատանքի ջերմ խօսքեր կան անոր ծերունազարդ խմբագրին` Ռուբէն Դարբինեանի եւ նոր գործին նկատմամբ:

Այնուհետեւ Ե. Պոյաճեան յիշեց գաղութէ գաղութ քառասուն տարուան ընթացքին լոյս տեսած եւ ապա դադրած կամ ներկայիս շարունակուող պարբերականները. «Նաւասարդ», «Մենք», «Նոր Շարժում», «Վէմ», «Զուարթնոց», «Անդաստան», «Նայիրի», «Ակօս», «Անի», «Շիրակ» եւ այլն, որոնց վրայ նետեց ամփոփ ակնարկ մը բնութագրային յատկանշական գիծերը շեշտելով:

Դասախօսութենէն ետք ներկաները շնորհաւորեցին Ե. Պոյաճեանը` իր խնամուած աշխատանքին համար, որ ընդարձակուելով` կրնայ հանդիսանալ սփիւռքեան պարբերական մամուլին քառասնամեայ պատմութեան առաջին լուրջ ձեռնարկը:

Ս. ՍԱՐԳԻՍԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
ՆՈՐ ՍԻՍԻ ՄԷՋ

Երկուշաբթի գիշեր ժամը 7:30-ին, 8:30-ին եւ 10:00-ին, արաբերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն հաղորդումներու իր բաժիններուն մէջ, Լիբանանեան հեռատեսիլի ընկերութիւնը արժանաւորապէս տպաւորիչ պատկերներ տուաւ կիրակիի հանդիսութեանց մասին: Բաւական երկար տեւողութեամբ, պաստառի վրայ երեւցան վեհափառին Նոր Սիս ժամանումը, ժողովրդային խանդավառ ընդունելութիւնը, եկեղեցական արարողութիւնները եւ ի պատիւ վեհափառին տրուած ճաշկերոյթը:

Share this Article
CATEGORIES