Հաղորդագրութիւն

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի տնօրէնութիւնը սոյն գրութեամբ կու գայ իր երախտագիտական զգացումները յայտնելու ՀՅԴ Լիբանանի երիտասարդական միութեան, որ իր ազգային եւ նուիրական առաքելութեան կողքին նաեւ կը ծառայէ հայ դպրոցին:

ՀՅԴ ԼԵՄ-ի կազմակերպած հայկական վարժարաններու 2011-ի պրէօվէի պետական քննութիւններուն գերազանց արդիւնք արձանագրող աշակերտներու պարգեւատրման հանդիսութիւնը էապէս ծառայեց եւ վստահաբար յառաջիկային եւս պիտի ծառայէ իր նպատակին, որ կ’առաջնորդուի հայ աշակերտը հայկական վարժարաններուն մէջ պահելու սրբազան առաջադրանքով, եւ որուն հիմքն է քաջալեր հանդիսանալ հայ աշակերտութեան:

Այս եւ նմանօրինակ նախաձեռնութիւններ լիբանանահայ աշակերտութեան մօտ կրնան ստեղծել հոգատարութեան եւ գուրգարանքի մթնոլորտ, ինչ որ վստահաբար արժանի է գնահատանքի: Տակաւին, պարգեւատրման հանդիսութիւնը, իր խօսուն պատգամով եւ գեղարուեստական հնչեղ յայտագիրով առաւել եւս ամրապնդեց նախաձեռնութեան կարեւորութիւնը:

Ուստի, կը շնորհաւորենք ՀՅԴ ԼԵՄ-ը եւ միութեան կը մաղթենք նորանոր նուաճումներ:

Վերջապէս, այս առիթով անգամ մը եւս կը շնորհաւորենք Մեսրոպեան վարժարանի մրցանակակիր աշակերտները` «շատ լաւ» յիշատակութեան արժանացած Մեղրի Չարըքեանը եւ «լաւ» յիշատակութեան արժանացած Րաֆֆի Աբրահամեանը, Սանտրա Չէօլմէքեանը, Սերուժ Ճապրայեանը, Մանուելլա Օհաննէսեանը, Եղիա-Մանուէլ Մարսիմը, Ալիս Աբարթեանը եւ Մարիա Գէորգը, որոնց կը մաղթենք աւելի մեծ յաջողութիւններ:

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

 

Share this Article
CATEGORIES