ԼԵՎԱՄ-ի Աթլեթիզմի Արդիւնքներ

Կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ԼԵՎԱՄ-ի յանձնախումբին, կիրակի, 26 փետրուար 2012-ին, առաւօտեան ժամը 8:00-էն սկսեալ, Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանի դաշտին վրայ սկիզբ առին երկար սպասուած ԼԵՎԱՄ-ի աթլեթիզմի խաղերը, որոնք կ՛ընդգրկէին կարճ եւ երկար վազքի, գունդի նետման, մէկ քայլ ոստումի եւ դրօշարշաւի մրցումներ: Այս մրցումներուն իրենց մասնակցութիւնը բերին լիբանանահայ 10 վարժարաններէ (Ազգային Աբգարեան, Ազգային Յառաջ Գ. Կիւլպենկեան, Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան, Ազգային Եղիշէ Մանուկեան, Թռչնոց Բոյն, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան, Հայ կաթողիկէ Հռիփսիմեանց, Հայ կաթողիկէ Գէորգ Հարպոյեան, ՀԲԸՄ-ի Դարուհի-Յովակիմեան եւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան) 177 երկսեռ աշակերտներ:

Մրցումներուն բացումը տեղի ունեցաւ դրօշակի արարողութեամբ, որմէ ետք աշակերտները, ընկերակցութեամբ իրենց մարզիչներուն, ուղղուեցան դէպի իրենց տրամադրուած թրիպիւնը: Ապա, օրուան յայտագիրին համաձայն, տեղի ունեցան խաղերը, հսկողութեամբ ԼԵՎԱՄ-ի յանձնախումբի անդամներուն եւ մարզիչներուն: Խաղերու աւարտին տեղի ունեցաւ մետալներու եւ բաժակներու բաշխում` ներկայութեամբ ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամներուն:

Տեղին է նշել, որ մարզական այս օրը անցաւ չափազանց ջերմ եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ` նկատի ունենալով, որ իւրաքանչիւր աշակերտ ոչ մէկ ճիգ խնայելով ձգտեցաւ առաւելագոյն արդիւնքը արձանագրել` իր դպրոցին անունը բարձր պահելու համար: Սուր մրցակցութիւնը շատ նկատելի էր բոլոր մարզաձեւերուն մէջ` յատկապէս դրօշարշաւի մրցումներուն ընթացքին, երբ աշակերտներուն կը քաջալերէին իրենց դասընկերները, մարզիչներն ու ծնողները: Այս մրցումները յատկանշական էին այն առումով, որ ԼԵՎԱՄ-ի պատմութեան մէջ արձանագրուեցան նոր մրցանիշեր:

Սոյն խաղերը առիթ դարձան, որ ի յայտ գան նոր տաղանդաւոր աշակերտներ, որոնք յարատեւ եւ կանոնաւոր փորձերու հետեւելով անկասկած կրնան դառնալ արհեստավարժ մարզիկներ եւ այսպիսով բարձր պահել լիբանանահայութեան անունը տեղական, ինչու չէ նաեւ միջազգային մրցումներու ընթացքին:

ԼԵՎԱՄ-ի յանձնախումբը խորին շնորհակալութիւն կը յայտնէ բոլոր մասնակցող աշակերտներուն եւ իրենց մարզիչներուն, որոնք հոգ կը տանին մարզական ոգին վառ պահելու համար հայ աշակերտներուն մօտ: Ինչ կը վերաբերի  աթլեթիզմի յառաջիկայի մրցումներուն, յանձնախումբը կը խոստանայ նոր մարզաձեւեր ներառել, հետեւաբար կ՛ակնկալէ աւելի մեծ թիւով աշակերտներու մասնակցութիւնը:

Աթլեթիզմի մրցաշարքին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները`

ԿԱՐՃ ՎԱԶՔ

96/97 Աղջիկներ

1.- Դալար Պետիկեան  (Եղիշէ) 12″ 78
2.- Լարա Տեմիրճեան (Յառաջ) 13” 10
3.- Սերլի Սամուէլեան (Ճեմարան) 13” 38

96/97 Տղաք

1.- Արամ Աբրահամեան (Ճեմարան) 12” 11
2.- Հրակ Տիլապազեան (Յառաջ)  12” 31
3.- Րաֆֆի Քեչեճեան (Եղիշէ) 12”53

94/95 Աղջիկներ

1.- Լոռի Թաշճեան (Ճեմարան) 13” 90
2.- Փաթիլ Պօղոսեան (Եղիշէ) 18” 00
3.- Սարին Չոպանեան (Հարպոյեան) 18”03

94/95 Տղաք

1.- Աբիկ Աբրահամեան (Ս. Հռիփ.) 14” 01
2.- Քրիստ Տարագճեան (Եղիշէ) 14” 04
3.- Մանօ Գրտոքեան (Մես.) 15” 28

ԵՐԿԱՐ ՎԱԶՔ

2000 / 2001 Աղջիկներ 500 մ.

1.- Արիանէ Թասլաքեան (Ճեմարան) 1′ 58″ 56
2.- Սարինէ Ներսէս (Ճեմարան ) 1′ 59″ 84
3.- Փաթիլ Տեմիրճեան (Մեսրոպեան) 2′  02″ 14

2000 / 2001 Տղաք 600 մ.

1.- Քրիստ Բրուտեան (Ճեմարան) 2′ 17″ 34
2.- Վարագ-Կայծ Չաքրեան (Ճեմարան) 2′ 19″ 12
3.- Ժան Սայեղ (Մեսրոպեան) 2′ 22″ 64

98 / 99 Աղջիկներ 600 մ.

1.- Արին Թաշճեան (Ճեմարան) 2′ 14″ 87
2.- Սթեֆանի Գոլայեան (Մեսրոպեան) 2′ 18″ 31
3.- Կրէյս Մարտիրոսեան (Ճեմարան) 2′ 19″ 00

98 / 99 Տղաք 1000 մ.

1.- Յովիկ Պէրպէրեան (Ճեմարան) 3′ 42″ 19
2.- Ժորժ Յակոբեան (Մեսրոպեան) 3′ 45″ 25
3.- Զոհրապ Տեմիրճեան (Մեսրոպեան) 3′ 53″ 16

96 / 97 Աղջիկներ 1500 մ.

1.- Շաղիկ Տէր Պետրոսեան (Ճեմարան) 7′ 28″
2.- Ցոլեր Սասունեան (Եղիշէ) 7′ 30″
3.- Մարինա Սարեան (Եղիշէ) 7 ’31”

96 / 97 Տղաք 1500 մ.

1.- Անդօ Մարաշլեան (Թռչնոց Բոյն) 5′ 43″
2.- Գօգօ Ահարոնեան (Հարպոյեան) 5′ 47″
3.- Անդօ Ղազարեան (Ճեմարան) 5′ 54″

94 / 95 Աղջիկներ 1500 մ.

1.- Լոռի Թաշճեան (Ճեմարան) 5′ 34″
2.- Մեղրի Թորոս (Ճեմարան) 7′ 17″
3.- Մակի Զաքարեան (Ճեմարան) 7′ 22″

94 / 95 Տղաք 1500 մ.

1.- Սարհատ Գեթսեմանեան (Ճեմարան) 5′ 52″
2.- Սերժ Ղարիպեան (Ճեմարան) 5′ 55″
3.- Վանանդ Կոստանեան (Եղիշէ) 5′ 55″

ԳՈՒՆՏ

96 / 97 Աղջիկներ

1.- Ռիթա Ուլիկեան (Եղիշէ) 8,05 մ
2.- Սերլի Սամուէլեան (Ճեմարան) 7,55 մ
3.- Շաղիկ Տէր Պետրոսեան (Ճեմարան) 7,10 մ

96 / 97 Տղաք

1.- Կրեկ Ֆըրնկիշեան (Հարպոյեան) 11,70 մ
2.- Սերոբ Ստեփանեան (Եղիշէ) 11,11 մ
3.- Գուրգէն Փափազեան (Ճեմարան) 10,35 մ

94 / 95 Աղջիկներ

1.- Մեղրի Թորոս (Ճեմարան) 8,01 մ
2.- Կասիա Սամուէլեան (Ճեմարան) 7,43 մ
3.- Գարին Կիւլիւմեան (Հարպոյեան) 5,95 մ

94 / 95 Տղաք

1.- Նարեկ Ժէնանեան (Հարպոյեան) 10,66 մ
2.- Րաֆֆի Գէորգեան (Ճեմարան) 10,10 մ
3.- Ալեք Ատուրեան (Ճեմարան) 9,73 մ

1 ՔԱՅԼ ՈՍՏՈՒՄ

96 / 97 Աղջիկներ

1.- Սէրին Սարգիսեան (Ճեմարան) 3,24 մ
2.- Դալար Պետիկեան (Եղիշէ) 3,10 մ
3.- Գարին Պոյաճեան (Ճեմարան) 3,03 մ

96 / 97 Տղաք

1.- Գուրգէն Փափազեան (Ճեմարան) 4,64 մ
2.- Արամ Աբրահամեան (Ճեմարան) 4,46 մ
3.- Անդօ Մարաշլեան (Թռչնոց Բոյն) 4,34 մ

94 / 95 Աղջիկներ

1.- Մակի Զաքարեան (Ճեմարան) 3,63 մ
2.- Գալին Մկրտիչեան (Ճեմարան) 3,57 մ
3.- Լարա Գրաճեան (Եղիշէ) 3,46 մ

94 / 95 Տղաք

1.- Քրիստ ՏարագՃեան (Եղիշէ) 4,96 մ
2.- Աբրահամ Աբրահամեան (Ս. Հռիփսիմեանց) 4,60 մ
3.- Նշան Կօշկակարեան (Ճեմարան) 4,53 մ

ԴՐՕՇԱՐՇԱՒ

Աղջիկներ

1.- Ճեմարան 5′ 05″ 88
2.- Եղիշէ Մանուկեան 5′ 31″ 22
3.- Հարպոյեան 6′ 47″ 00

Տղաք

1.- Ճեմարան 4′ 27″ 35
2.- Եղիշէ Մանուկեան 4′ 35″ 06
3.- Հարպոյեան 4′ 42″ 00

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ

1.- Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարան
2.- Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ
3.- Հայ կաթողիկէ Գ. Հարպոյեան երկրորդական վարժարան
4.- Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարան
5.- Հայ կաթողիկէ Գ. Հռիփսիմեանց վարժարան
6.- Ազգային Յառաջ- Ս. Կիւլպէնկեան վարժարան
7.- Թռչնոց Բոյն
8.- Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլէճ
9.- ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարան
10.- Ազգային Աբգարեան վարժարան

ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂՆԵՐՈՒՆ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԵՎԱՄ-Ի ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ 

(www.levam.org)

ԿազմակերպութեամբՀՄԸՄիԼիբանանիՇրջանայինվարչութեանԼԵՎԱՄիյանձնախումբին, կիրակի, 26 փետրուար 2012-ին, առաւօտեանժամը 8:00-էնսկսեալ, ՊուրճՀամուտիքաղաքապետարանիդաշտինվրայսկիզբառիներկարսպասուածԼԵՎԱՄիաթլեթիզմիխաղերը, որոնքկ՛ընդգրկէինկարճեւերկարվազքի, գունդինետման, մէկքայլոստումիեւդրօշարշաւիմրցումներ: Այսմրցումներունիրենցմասնակցութիւնըբերինլիբանանահայ 10 վարժարաններէ (ԱզգայինԱբգարեան, ԱզգայինՅառաջԳ. Կիւլպենկեան, ԱզգայինԼեւոնեւՍոֆիաՅակոբեան, ԱզգայինԵղիշէՄանուկեան, ԹռչնոցԲոյն, ՀայկաթողիկէՄեսրոպեան, ՀայկաթողիկէՀռիփսիմեանց, ՀայկաթողիկէԳէորգՀարպոյեան, ՀԲԸՄիԴարուհիՅովակիմեանեւՀամազգայինիՄելանքթոնեւՀայկԱրսլանեան) 177 երկսեռաշակերտներ:

Մրցումներունբացումըտեղիունեցաւդրօշակիարարողութեամբ, որմէետքաշակերտները, ընկերակցութեամբիրենցմարզիչներուն, ուղղուեցանդէպիիրենցտրամադրուածթրիպիւնը: Ապա, օրուանյայտագիրինհամաձայն, տեղիունեցանխաղերը, հսկողութեամբԼԵՎԱՄիյանձնախումբիանդամներունեւմարզիչներուն: Խաղերուաւարտինտեղիունեցաւմետալներուեւբաժակներուբաշխում` ներկայութեամբՀՄԸՄիԼիբանանիՇրջանայինվարչութեանանդամներուն:

Տեղինէնշել, որմարզականայսօրըանցաւչափազանցջերմեւխանդավառմթնոլորտիմէջ` նկատիունենալով, որիւրաքանչիւրաշակերտոչմէկճիգխնայելովձգտեցաւառաւելագոյնարդիւնքըարձանագրել` իրդպրոցինանունըբարձրպահելուհամար: Սուրմրցակցութիւնըշատնկատելիէրբոլորմարզաձեւերունմէջ` յատկապէսդրօշարշաւիմրցումներունընթացքին, երբաշակերտներունկըքաջալերէինիրենցդասընկերները, մարզիչներնուծնողները: Այսմրցումներըյատկանշականէինայնառումով, որԼԵՎԱՄիպատմութեանմէջարձանագրուեցաննորմրցանիշեր:

Սոյնխաղերըառիթդարձան, որիյայտգաննորտաղանդաւորաշակերտներ, որոնքյարատեւեւկանոնաւորփորձերուհետեւելովանկասկածկրնանդառնալարհեստավարժմարզիկներեւայսպիսովբարձրպահելլիբանանահայութեանանունըտեղական, ինչուչէնաեւմիջազգայինմրցումներուընթացքին:

ԼԵՎԱՄիյանձնախումբըխորինշնորհակալութիւնկըյայտնէբոլորմասնակցողաշակերտներունեւիրենցմարզիչներուն, որոնքհոգկըտանինմարզականոգինվառպահելուհամարհայաշակերտներունմօտ: Ինչկըվերաբերի  աթլեթիզմիյառաջիկայիմրցումներուն, յանձնախումբըկըխոստանայնորմարզաձեւերներառել, հետեւաբարկ՛ակնկալէաւելիմեծթիւովաշակերտներումասնակցութիւնը:                                                                         

Աթլեթիզմիմրցաշարքինարձանագրուեցանհետեւեալարդիւնքները`

 

ԿԱՐՃՎԱԶՔ

 

96/97 Աղջիկներ

 

1.- ԴալարՊետիկեան  (Եղիշէ) 12″ 78

2.- ԼարաՏեմիրճեան (Յառաջ) 13” 10

3.- ՍերլիՍամուէլեան (Ճեմարան) 13” 38

 

96/97 Տղաք

 

1.- ԱրամԱբրահամեան (Ճեմարան) 12” 11

2.- ՀրակՏիլապազեան (Յառաջ)  12” 31

3.- ՐաֆֆիՔեչեճեան (Եղիշէ) 12”53

 

94/95 Աղջիկներ

 

1.- ԼոռիԹաշճեան (Ճեմարան) 13” 90

2.- ՓաթիլՊօղոսեան (Եղիշէ) 18” 00

3.- ՍարինՉոպանեան (Հարպոյեան) 18”03

 

94/95 Տղաք

 

1.- ԱբիկԱբրահամեան (Ս. Հռիփ.) 14” 01

2.- ՔրիստՏարագճեան (Եղիշէ) 14” 04

3.- ՄանօԳրտոքեան (Մես.) 15” 28

 

ԵՐԿԱՐՎԱԶՔ

 

2000 / 2001 Աղջիկներ 500 մ.

 

1.- ԱրիանէԹասլաքեան (Ճեմարան) 1′ 58″ 56

2.- ՍարինէՆերսէս (Ճեմարան ) 1′ 59″ 84

3.- ՓաթիլՏեմիրճեան (Մեսրոպեան) 2′  02″ 14

 

2000 / 2001 Տղաք 600 մ.

 

1.- ՔրիստԲրուտեան (Ճեմարան) 2′ 17″ 34

2.- ՎարագԿայծՉաքրեան (Ճեմարան) 2′ 19″ 12

3.- ԺանՍայեղ (Մեսրոպեան) 2′ 22″ 64

 

98 / 99 Աղջիկներ 600 մ.

 

1.- ԱրինԹաշճեան (Ճեմարան) 2′ 14″ 87

2.- ՍթեֆանիԳոլայեան (Մեսրոպեան) 2′ 18″ 31

3.- ԿրէյսՄարտիրոսեան (Ճեմարան) 2′ 19″ 00

 

98 / 99 Տղաք 1000 մ.

 

1.- ՅովիկՊէրպէրեան (Ճեմարան) 3′ 42″ 19

2.- ԺորժՅակոբեան (Մեսրոպեան) 3′ 45″ 25

3.- ԶոհրապՏեմիրճեան (Մեսրոպեան) 3′ 53″ 16

 

96 / 97 Աղջիկներ 1500 մ.

 

1.- ՇաղիկՏէրՊետրոսեան (Ճեմարան) 7′ 28″

2.- ՑոլերՍասունեան (Եղիշէ) 7′ 30″

3.- ՄարինաՍարեան (Եղիշէ) 7 ’31”

 

96 / 97 Տղաք 1500 մ.

 

1.- ԱնդօՄարաշլեան (ԹռչնոցԲոյն) 5′ 43″

2.- ԳօգօԱհարոնեան (Հարպոյեան) 5′ 47″

3.- ԱնդօՂազարեան (Ճեմարան) 5′ 54″

 

94 / 95 Աղջիկներ 1500 մ.

 

1.- ԼոռիԹաշճեան (Ճեմարան) 5′ 34″

2.- ՄեղրիԹորոս (Ճեմարան) 7′ 17″

3.- ՄակիԶաքարեան (Ճեմարան) 7′ 22″

 

94 / 95 Տղաք 1500 մ.

 

1.- ՍարհատԳեթսեմանեան (Ճեմարան) 5′ 52″

2.- ՍերժՂարիպեան (Ճեմարան) 5′ 55″

3.- ՎանանդԿոստանեան (Եղիշէ) 5′ 55″

 

ԳՈՒՆՏ

 

 96 / 97 Աղջիկներ

 

1.- ՌիթաՈւլիկեան (Եղիշէ) 8,05 մ

2.- ՍերլիՍամուէլեան (Ճեմարան) 7,55 մ

3.- ՇաղիկՏէրՊետրոսեան (Ճեմարան) 7,10 մ

 

96 / 97 Տղաք

 

1.- ԿրեկՖըրնկիշեան (Հարպոյեան) 11,70 մ

2.- ՍերոբՍտեփանեան (Եղիշէ) 11,11 մ

3.- ԳուրգէնՓափազեան (Ճեմարան) 10,35 մ

 

94 / 95 Աղջիկներ

 

1.- ՄեղրիԹորոս (Ճեմարան) 8,01 մ

2.- ԿասիաՍամուէլեան (Ճեմարան) 7,43 մ

3.- ԳարինԿիւլիւմեան (Հարպոյեան) 5,95 մ

 

94 / 95 Տղաք

 

1.- ՆարեկԺէնանեան (Հարպոյեան) 10,66 մ

2.- ՐաֆֆիԳէորգեան (Ճեմարան) 10,10 մ

3.- ԱլեքԱտուրեան (Ճեմարան) 9,73 մ

 

1 ՔԱՅԼՈՍՏՈՒՄ

 

96 / 97 Աղջիկներ

 

1.- ՍէրինՍարգիսեան (Ճեմարան) 3,24 մ

2.- ԴալարՊետիկեան (Եղիշէ) 3,10 մ

3.- ԳարինՊոյաճեան (Ճեմարան) 3,03 մ

 

96 / 97 Տղաք

 

1.- ԳուրգէնՓափազեան (Ճեմարան) 4,64 մ

2.- ԱրամԱբրահամեան (Ճեմարան) 4,46 մ

3.- ԱնդօՄարաշլեան (ԹռչնոցԲոյն) 4,34 մ

 

94 / 95 Աղջիկներ

 

1.- ՄակիԶաքարեան (Ճեմարան) 3,63 մ

2.- ԳալինՄկրտիչեան (Ճեմարան) 3,57 մ

3.- ԼարաԳրաճեան (Եղիշէ) 3,46 մ

 

94 / 95 Տղաք

 

1.- ՔրիստՏարագՃեան (Եղիշէ) 4,96 մ

2.- ԱբրահամԱբրահամեան (Ս. Հռիփսիմեանց) 4,60 մ

3.- ՆշանԿօշկակարեան (Ճեմարան) 4,53 մ

 

ԴՐՕՇԱՐՇԱՒ

 

Աղջիկներ

 

1.- Ճեմարան 5′ 05″ 88

2.- ԵղիշէՄանուկեան 5′ 31″ 22

3.- Հարպոյեան 6′ 47″ 00

 

Տղաք

 

1.- Ճեմարան 4′ 27″ 35

2.- ԵղիշէՄանուկեան 4′ 35″ 06

3.- Հարպոյեան 4′ 42″ 00

 

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ

 

1.- ՀամազգայինիՄ. եւՀ. ԱրսլանեանՃեմարան

2.- ԱզգայինԵղիշէՄանուկեանքոլեճ

3.- ՀայկաթողիկէԳ. Հարպոյեաներկրորդականվարժարան

4.- ՀայկաթողիկէՄեսրոպեանբարձրագոյնվարժարան

5.- ՀայկաթողիկէԳ. Հռիփսիմեանցվարժարան

6.- ԱզգայինՅառաջՍ. Կիւլպէնկեանվարժարան

7.- ԹռչնոցԲոյն

8.- ԱզգայինԼեւոնեւՍոֆիաՅակոբեանքոլէճ

9.- ՀԲԸՄՅովակիմեանՄանուկեանվարժարան

10.- ԱզգայինԱբգարեանվարժարան

 

ՎԱՐՁՔԸԿԱՏԱՐԲՈԼՈՐՄԱՍՆԱԿՑՈՂՆԵՐՈՒՆ

ՀՄԸՄԻԼԵՎԱՄԻՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ 

(www.levam.org)

Share this Article
CATEGORIES