Մեր Թերթը՛ Մեր Հացը

ԵՍԱՅԻ ՀԱՒԱԹԵԱՆ

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հայկական Դպրոց է մեր թերթը: Դպրոց, որ շարժական է. ան դպրոց է` առանց տեսանելի ուսուցիչներու, առանց գրատախտակի եւ առանց դասարաններու: Անիկա կրնայ տեղափոխուիլ` ուր որ պէտք է աշխարհի տարածքին: Անիկա կրնայ մտնել բոլորին տուներէն ներս, եթէ զայն ներս հրաւիրող ըլլայ: Դպրոց` բոլոր տարիքի աշակերտներուն համար: Դպրոց, ուր կը դասաւանդուին տարբեր նիւթեր` բոլորին հետաքրքրութիւնները գոհացնող:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը         

Հայկական Ամրոց է մեր թերթը: Անիկա ամրոց է եւ ոչ միայն Հայաստանի սահմաններուն վրայ: Անիկա ամրոցներ ունի աշխարհի տարածքին, ուր կը պայքարին հայկական մամուլի երդուեալ զինուորները: Ամրոցներ, որոնք կոչուած են ամուր պահելու հայկական ինքնութիւնը` նոյնիսկ իր հայրենի հողէն շատ հեռու ապրող հայորդիներուն համար:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հայոց Լեզուի աղբիւր է մեր թերթը: Ամէն օր հայերէն խօսող, հայերէն մտածող, հայերէն աղօթող աղբիւր է անիկա, հայոց լեզուն տարածող ու պանծացնող աղբիւր: Հայոց ոսկեղինիկ լեզուն պահպանող արթուն պահակ: Հայերէնը անմահացնելու կոչուած ազգային ծրագիր:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հայաստան է մեր թերթը: Թերթը ամէն օր մեզ մեր հայրենիքին միացնող օղակ է: Մեր երկրի առօրեայէն մենք ամէն օր տեղեակ ենք մեր թերթին միջոցով: Փաստօրէն անիկա մեր պորտակապն է մեր հայրենիքին հետ: Ապրող Հայաստանի մունետիկն է մեր թերթը. իւրաքանչիւր հայ պարտաւոր է առօրեայ դրութեամբ տեղեակ ըլլալ երկրի անցուդարձներէն:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հայկական Մշակոյթ է մեր թերթը: Հայկական մշակոյթի պահապանն ու տարածողն է միաժամանակ: Թերթն է, որ մեր նոր սերունդին կը ներկայացնէ հայկականութեամբ հպարտանալու պատճառները: Թերթն է, որ մեզ կը ծանօթացնէ մեր մեծերուն հետ եւ ցոյց կու տայ մեծերու փառաւոր ճանապարհը:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հայոց Պատմութիւնն է մեր թերթը: Ան է, որ ամէն առիթի կը բանայ հայոց պատմութեան էջերը` Աւարայրէն սկսելով մինչեւ արցախեան փառաւոր յաղթանակները: Ան ժամանակին շունչն է, հայկակա՛ն ժամանակին, մեր ժողովուրդի կենդանութեան ապացոյցը:

Արդեօք ի՞նչ է մեր թերթը

Հանապազօրեայ մեր Հացն է մեր թերթը: Եւ որովհետեւ մարդ միայն սոսկական հացով չի կրնար ապրիլ, այլ նաեւ մտքի եւ հոգիի սնունդի ալ կարիք ունի, մեր թերթը վերածուած է հոգի կշտացնող հացի, առանց որուն` կարելի չէ կշտանալ հայօրէն: Առօրեայ մեր հացն է մեր թերթը:

Քանի որ մեր թերթը հայկական Դպրոց է, Ամրոց է, Հայերէն լեզուի աղբիւր, Հայ մշակոյթ, Հայոց պատմութիւն եւ Հայաստան է, ուստի ան մեր Հացն է: Օրհնեալ հաց, Մեսրոպ Մաշտոցի ալիւրով: Թող Աստուած միշտ հզօր պահէ մեր թերթը:

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES