Կարեւորը Խորհրդանշանին Հիմնաւորումն Է

Էրտողան կը ներկայացնէ թրքական դրամանիշի խորհրդանշանը

Թրքական լիրան (թղթոսկի) այժմ խորհրդանշան մը ունի: Սակայն ձեր գումարին արժէքը աւելի կարեւոր է, քան` ատոր խորհրդանշանին գեղագիտական տեսքը:

Եկէք մէկ կողմ ձգենք անիմաստ վէճերը, ինչպէս` «ատիկա կը նմանի հայկական դրամի խորհրդանշանին», կամ` «գեղեցիկ, աղուոր չէ»: Ինչ որ իսկապէս կարեւոր է, այն է, թէ մենք այս խորհրդանշանը ինչպէ՛ս պիտի օգտագործենք:

Գրեթէ իւրաքանչիւր դրամանիշ խորհրդանշան մը կ՛ունենայ, բայց աշխարհը գիտէ միայն ուժեղ դրամանիշներու խորհրդանշանները: Ցարդ մենք չէինք գիտեր, որ հայաստանեան կամ իրանեան դրամանիշները խորհրդանշաններ ունէին:

Մենք պիտի վարժուինք մեր լիրայի խորհրդանշանին եւ մեր միտքերուն մէջ պիտի պահենք, մինչեւ այն ատեն որ տնտեսութիւնը կը շարունակէ ուժեղ մնալ, պահպանուած` սղաճին դէմ, եւ մինչեւ այն ատեն որ մեր դրամը իր արժէքը չի կորսնցներ մեր աչքերուն:

Ես նաեւ քաղաքական պատգամ մը կը տեսնեմ խորհրդանշանին երեւումին ժամանակացոյցին ետին: «Հապերթուրք» օրաթերթի յօդուածագիր Ապուլլա Եըլտըրըմ եւս ասիկա նշեց: Քաղաքական պատգամը կրնայ թարգմանուիլ իբրեւ Եւրոպական Միութեան հանդէպ Թուրքիոյ սառնութեամբ, եւ մասնաւորաբար` եւրոպական գօտիի դրամանիշին միանալու մասին երբեք չմտածելով: Բացայայտօրէն, թրքական լիրան որոշած է իր սեփական ոտքերուն վրայ մնալ:

Վստահ եմ, որ Պրիւքսել նկատած է այս քայլը:

Էրթեկիւն Ինչո՞ւ Նկատի Չառաւ
Թրքական Համալսարան Մը

Միճա Էրթեկիւն

Հանգուցեալ Ահմեթ Էրթեկիւնի այրին` Միճա Էրթեկիւն, ամէնէն մեծ նուիրատուութիւնը ըրաւ Բրիտանիոյ հռչակաւոր Օքսֆորտ համալսարանի պատմութեան մէջ. ան համալսարանին 41 միլիոն տոլար նուիրեց:

Բրիտանացիք օդը թռան:

Շրջանաւարտ ուսանողներուն կրթաթոշակներ պիտի յատկացուին այս դրամով: Պիտի ընտրուին ամէնէն փայլուն ուսանողները, որոնց աջակցութիւն պիտի տրամադրուի իրենց հետագայ նուաճումներուն համար:

Ասիկա չափազանց առատաձեռն նուիրատուութիւն է: Ասիկա կը յարմարի էրթեկիւններուն:

Ես շատ լաւ կը ճանչնամ ե՛ւ հանգուցեալ Ահմեթը ե՛ւ իր կինը` Միճա Էրթեկիւնը. անոնք մարդիկ են, որոնք ես կը սիրեմ եւ կը յարգեմ: Սակայն չեմ կրնար չմտածել, թէ Միճա ինչո՞ւ նկատի չառաւ նուիրատուութիւն մը` թրքական համալսարանի մը:

Միայն ես չեմ, ուրիշներ ալ ատոր մասին մտածած են:

Ճենկիզ Սեմերճիօղլու իր յօդուածին մէջ վերջերս անդրադարձած է այս մասին:

Ինչո՞ւ ընտանիք մը, որ կը սիրէ, կ՛աջակցի եւ ներդրում կ՛ընէ Թուրքիոյ մէջ, կը նախընտրէ Օքսֆորտը:

Օքսֆորտ համալսարանը արդէն առաւել հռչակաւորներէն է աշխարհի մէջ: Այդտեղէն շրջանաւարտներու մակարդակը ինքզինք փաստող ապացոյց է: Ուր որ երթան անոնք, անմիջապէս կ՛ընտրուին:

Բացի ատկէ, Օքսֆորտ նաեւ ունի միջոցները, դժուարութիւն չունի: Ատիկա հաստատութիւն մըն է, որ կրնայ դիւրութեամբ դրամ գտնել, երբ պէտք ունենայ ատոր:

Ոեւէ մէկէն աւելի, Թուրքիա՛ կարիք ունի որակեալ, լաւ պատրաստուած մարդոց:

Օրինակ, ինչո՞ւ չնուիրաբերել Էօզիէտտին համալսարանին, կամ այլ համալսարանի հիմնադրամի, բայց ոչ` Օքսֆորտի:

Վստահաբար Էրթեկիւն ընտանիքը իր սեփական հաշիւները ըրած է, եւ իր անհատական յարաբերութիւնները ունի: Դրամը իրենցն է, իրենք ո՛ւր որ կ՛ուզեն, կրնան նուիրել: Բայց ես տակաւին կը մտածեմ, ինչո՞ւ ոչ` թրքական համալսարան մը: Այդ գումարով թրքական քանի մը համալսարաններ կրնային փայլիլ:

Արդեօ՞ք անոնք կը կարծեն, թէ իրենց դրամը կրնայ սխալ տեղեր երթալ:

Կամ` արդեօ՞ք անոնք կ՛ենթադրէին, որ ատիկա կրնար ակնկալուող հեղինակութիւնը չտրամադրել: Ամէն պարագայի, կրկին կը կարծեմ, թէ այսպիսի հարցեր մեզմէ կը ծագին, քանի որ մենք չենք կրցած Միճա Էրթեկիւնի միտքին մէջ թրքական համալսարան մը տեղադրել:

Եկէք` Վերջ Տանք Անուանումի
Կատակերգութեան

Ճամբաներ եւ համալսարաններ օրուան յատկանշական անուններով կոչելը, եւ ապա այդ անուններու տապալումէն ետք, ատոնք փոխելու փորձը մեր հին սովորութիւններէն է:

Զինուորականութիւնը ձեռք կ՛առնէ կառավարութիւնը, ուրեմն մենք երկինքներն ու քարերը կ՛անուանենք` Քենան Էվրեն: Մենք  փողոցներ, դպրոցներ, զօրանոցներ ունինք յեղաշրջումի ղեկավարներու անուններով:

Ես չեմ խօսիր պատմական անձնաւորութիւններու, հռչակաւոր հրամանատարներու, ակնառու արուեստագէտներու անուններով հաստատութիւններ կոչելու մասին: Ես այլ բանի մասին կը խօսիմ:

Քանի մը քաղաքապետարաններ կ՛օգտագործեն նոյն մեթոտը` ողջունելու համար իրենց կուսակցութիւնը, ստեղծելով մեքանիզմ մը, որ պիտի ծառայէ իրենց շահերուն:

Արդեօք ժամանակը չէ՞ վերջ տալու այս կատակերգութեան:

Մենք մեզ յիմարի տեղ կը դնենք, եւ նաեւ կը խայտառակենք անոնք, որոնց անունները կը յիշատակենք, ապա կը ջնջենք:

ՄԵՀՄԵԹ ԱԼԻ ՊԻՐԱՆՏ

«Հիւրրիյէթ»

Share this Article
CATEGORIES