Նոր Հրատարակութիւններ. Հայ Գիրքը Եգիպտոսի Մէջ. Մատենագիտական Ցուցակ 1888-2011 Հեղինակ Տոքթ. Սուրէն Պայրամեան

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Վերջերս Եգիպտոսի մէջ (Գահիրէ) լոյս տեսաւ տոքթ. Սուրէն Պայրամեանի մէկ աշխատասիրութիւնը: «Հայ գիրքը Եգիպտոսի մէջ, 1888-2011»: Գիրքին մեկենասութիւնը կը պատկանի Եգիպտոսի Ազգ. առաջնորդարանի «Փոլ Քիլիճեան» հրատարակչական ֆոնտին:

Գիրքը ձօնուած է հեղինակին ծնողաց` Նարպէյ եւ Սիրանուշ Պայրամեաններու: Գնահատանքի խօսք գրած է հայրենի գրող տոքթ. Պետրոս Պետիրեան:

Հեղինակը լոյս ընծայած է նաեւ այլ գիրքեր: Ան` իբրեւ ազգային անխոնջ գործիչ եւ մտաւորական բժիշկ, 1999 Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա. Սարգիսեանի կողմէ մեծարուած է «Սուրբ Սահակ-Մեսրոպ» շքանշանով, 1999-ին արժանացած է ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան «Արտակարգ շքանշան»-ին, ստացած է Հայաստանի Ազգային գրադարանի «Յակոբ Մեղապարտ» շքանշան, ինչպէս նաեւ Երեւանի Մատենադարանի «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան:

Կիրակի, 11 մարտ 2012-ին, Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, բժիշկ Պայրամեանը մեծարեց Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով:

Հայ գիրքի տպագրութեան 500-ամեակին առիթով լոյս ընծայուած այս գիրքը վկայութիւն մըն է եգիպտահայ գաղութի 125 տարիներու ընթացքին լոյս ընծայած 1932 հայատառ գիրքերու մասին` 62 տպարաններէ եւ հրատարակչատուներէ: Հայատառ գիրքեր, որոնք կը վերաբերին գեղարուեստական գրականութեան, պատմութեան, աշխարհագրութեան, թարգմանչական գրականութեան եւ այլ սեռի գիրքերու: Հետեւողական յամառ պրպտումի եւ սերտողութեան արգասիք մը, արժանի գնահատանքի:

Տոքթ. Սուրէն Պայրամեան հաւատարիմ է հայկական մշակութային ժառանգութեան պահպանման: Եգիպտոսի մէջ ապրած է հայկական գաղութներէն կարեւոր եւ աւանդապահ գաղութ մը, որուն կեանքը դարերու կենսագրութիւն ունի: Հայ գիրքը կամ հայ մամուլը Եգիպտոսի մէջ պատմութիւն եւ պատմական անդրադարձումներ փոխանցող մշակութային ժառանգութեան պահպանման կենսական տուեալներ են, որոցմով կարելի է վկայակոչել մեր ժողովուրդին անցած ուղին հայրենիքէն դուրս:

Սուրէն Պայրամեանի ուսումնասիրական այս աշխատանքները անհրաժեշտ ներդրումներ են եգիպտահայ գաղութի դարերու անցած ճանապարհին:

Եգիպտոս հայկական մշակոյթի, գիր ու գրականութեան, մշակութային գործիչներու փայլուն ոստանը եղած է 18-րդ դարէն ի վեր եւ անկէ ալ առաջ: Նուիրեալ սերունդներ եկած անցած են` ջահը փոխանցելով յաջորդող սերունդներուն: Անձնուէր ջահակիր մըն ալ եղած է տոքթ. Սուրէն Պայրամեան, որուն ջանադիր հետապնդումներուն շնորհիւ լոյսին բերուած են. եգիպտահայ գաղութին մէջ 125 տարիներու ընթացքին հրատարակուած հայ գիրքին հաշիւը` 1932 հատոր: Այս միջոցառման արգասիքը մեզի կը ծանօթացնէ յիշեալ հատորները գրած, խմբագրած, տպած անուները: Նոյնը ըրած է նաեւ Ս. Պայրամեան եգիպտահայ մամուլը արձանագրելու եւ անդրադարձումներ կատարելու այդ մասին:

Հայաստանէն սփիւռք, Էջմիածինէն Անթիլիասի կաթողիկոսները արժանաւոր յարգանքը ընծայած են իրեն, ինչպէս նաեւ մեր ազգային կառոյցներու վարիչները, պատասխանատուները արժանաւոր յարգանքով պատուած են այս բժիշկը, որ իր գիտութեան միացուցած է ազգային, մշակութային, կրթական մեր արժէքները պահպանելուն:

Վարձքդ կատար, սիրելի՛ բժիշկ:

 

 

Share this Article
CATEGORIES