Սամասթ Կը Խօսի Կարգ Մը Անձերու Մասին, Որոնք Զինք Մղեցին Այս Ոճիրը Գործելու, Բայց Ասիկա Կը Թեթեւցնէ՞ Անոր Մեղքը

Սամասթին Հետ Թրքական Դրօշակին Առջեւ
Լուսանկարուած Ոստիկանն Ալ
Պաշտօնի Բարձրացում Ունեցաւ

Սամասթի հռչակաւոր լուսանկարը: Ձախին` Եագուպ Գուրթարան, պաշտօնի բարձրացում ստացած ոստիկանը:

«Թարաֆ» թերթը հրատարակեց Հրանդ Տինքի ոճրագործ Օկուն Սամասթի հետ Գանտըրայի բանտին մէջ կատարուած հարցազրոյցներ, նաեւ` անկէ ստացուած նամակէ մը ընտրուած պատճէններ, որոնք կարծես համակրանքի ալիք մը կը ստեղծեն Օկիւն Սամասթի անուան շուրջ: «Թարաֆ» այն թերթը չէ անշուշտ, որ պիտի ուզէր ներելի ու անմեղ ցոյց տալ Օկիւն Սամասթը, բայց հարցազրոյցին մէջ Սամասթ շարունակ բուն յանցանքը կը բեռցնէ զինք այս ոճիրը գործելու մղողներուն վրայ, շարունակ կը հարցնէ, թէ ո՞ւր են այն մարդիկը, որոնք զինք մղեցին կրակելու եւ մարդ սպաննելու: Ան թէեւ կ՛ընդունի, որ մեծ սխալ մը գործեց, առանց սակայն համակրական կամ ցաւակցական երկու տող բան ըսելու Հրանդ Տինքի մասին, կ՛ընդունի, որ իր ձեռքերը աղտոտ են, բայց միւս կողմէ կը պնդէ, որ իր սիրտը մաքուր է եւ բուն յանցաւորները անո՛նք են, որոնք զինք համոզեցին ու գործել տուին ոճիրը:

Սամասթին կողմէ «Թարաֆ»-ի ղրկուած նամակին արձագանգեցին նաեւ միւս լրատու գործակալութիւնները: Սամասթ այս բոլորին մէջ կը ներկայացուէր նոր դիմագծութեամբ մը, որպէս մէկը, որ զոհ գացած էր ուրիշներու կազմակերպութեան: Տեսնե՛նք մանրամասնութիւնները:

Սամասթ «Թարաֆ» թերթի աշխատակիցին պնդեց, որ անձ մը կար, որուն հետ երեք ամիս առաջ խօսեցաւ, որուն հետ թէյ խմեց: Այդ անձը կապ մը ունի Հրանդ Տինքի սպանութեան կազմակերպումին մէջ եւ Սամասթ շարունակ ըսաւ, որ պիտի հրապարակէ անոր անունը: Թէեւ նախ ըսած էր, որ այդ անունը պիտի յանձնէր դատախազներուն ու դատաւորներուն, բայց աւելի վերջ ալ պնդեց, որ այդ անունը պիտի հրապարակէ այն գիրքին մէջ, զոր հրատարակութեան կը պատրաստէ այս նիւթին շուրջ: Այս կերպով հանրութեան այժմէն ծանուցուեցաւ, որ Սամասթ գիրք մը պիտի հրատարակէ այս խնդրի մանրամասնութիւններուն շուրջ:

Բացի հարցազրոյցներէն, Սամասթ 25 էջերէ բաղկացեալ նամակ մըն ալ յանձնեց «Թարաֆ»-ին եւ այս նամակին մէջ ան յուզիչ նախադասութիւններով ջանաց թեթեւցնել իր ճակտին քսուած մուրը: «Բանտին մէջ տխուր դէմքով ապրում ունիմ ու կեանքի վերջին շոգենաւին կը նստիմ առանց տոմսակի, կը գրէր ան: Ո՞ւր են անոնք, որոնք զիս ուղղեցին դէպի այս շոգենաւը, որոնք օգտուեցան իմ տգիտութենէս, որոնք պատճառ դարձան, որ սխալ գործեմ, թերութիւն ունենամ: Անոնք ամէն յանցանք կը գործեն ու շահաւոր դուրս կու գան: Այդ ալ չի բաւեր` իրենց ըրածին գինը մեզի վճարել կու տան:  Ես ալ ահաւասիկ այս ժամանակաշրջանի լորտերուն կողմէ ինծի ղրկուած փամփուշտներու վէրքերը կը կրեմ: Դաւաճաններու աշխատանքներուն մէջ քաշուած քանի մը լուսանկարներ ես ալ ունիմ: Հիմա կրնամ պատմել այն տեսակցութիւնը, զոր ունեցայ Տինքի սպանութենէն երեք ամիս առաջ: Այս բոլորը պիտի պատմեմ գրքիս մէջ, զոր կը գրեմ այս օրերուն»:

«Թարաֆ» միաժամանակ ընդգծեց Օկիւն Սամասթին այն պնդումը, որ թէեւ ատրճանակին բլթակը ինք քաշեց, բայց ուրիշներն էին, որ քաշել տուին այդ բլթակը:

Յիշեցնելով իր պաշտպանողականին մէջ այն պնդումը, թէ ինք այս ոճիրին մէջ 21 առ հարիւր սխալի բաժին ունի, Սամասթ այսպէս կ՛եզրակացնէր.

«Ես 21 առ հարիւր սխալով գործուած արարքին 100 առ հարիւրի զոհը դարձայ: Արդէն բոլոր պաշտպանողականներուս մէջ ընդգծեցի այս կէտը: Ինծի համար «ձեռքերը կեղտոտ է» կ՛ըսեն, չէ՞, այո՛, ձեռքերս կեղտոտ են, բայց սիրտս մաքուր է: Տեսնենք, թէ ձեր թէ՛ ձեռքերը, թէ՛ սիրտը մաքո՞ւր է»:

Օկիւն Սամասթ 4-5 ամիսէն պիտի հրատարակէ եղեր իր գիրքը: Անշուշտ որ ան ուրիշները մեղադրելով պիտի ջանայ թեթեւցնել իր մեղքը: Ո՛չ մէկը կասկած ունի, թէ իսկապէս ուրիշներ կային այս ոճիրին ետին: Ուրիշները կային ու կան ու ինչպէս յաճախ կը պնդուի մամուլին կամ իրենք զիրենք «Հրանդին ընկերները» անուանողներուն կողմէ, դատարանը կարծես կը խուսափի այդ ուրիշներուն վրայ երթալէ, նոյնիսկ պետական շրջանակները կարծես կ՛ուզեն, որ գաղտնի մնան կարգ մը կէտեր: Մանուկն անգամ կրնայ կռահել սակայն, որ Սամասթ իր նստած տեղը ինքնիրեն չէ՛ որ օր մը որոշեց սպաննել մէկը, որուն անունն անգամ առաջին անգամ կը լսէր: Ան գործեց կազմակերպութեան մը անունով եւ դրդումով: Բայց գործեց կատարեալ գիտակցութեամբ: Եւ հիմա, քանի Հրանդ Տինքին ընտանիքն ու ընկերները, ինչպէս նաեւ մամուլն ու հանրային կարծիքը կը պնդեն, որ Սամասթին ետին կանգնածները պէտք է երեւան հանուին, Սամասթն ալ այնքան կ՛օգտուի այս մթնոլորտէն ու ինք ալ կը մասնակցի յանցանքը ուրիշներու բեռցնելով իր մեղքը թեթեւցնելու արշաւին:

Միայն թէ հարցում մը կայ, զոր «Թարաֆ» չէ ուղղած Սամասթին: Հարցումը սա է. եթէ Սամասթ իսկապէս ունի նոր խօսք ու նոր անուններ, ինչո՞ւ մինչեւ այսօր անոնց մասին չէ խօսած դատավարութեան ընթացքին եւ այսօր ալ դեռ ի՞նչ բանի կը սպասէ հրապարակելու համար զանոնք: Գիրք մը գրելու եւ այդ գիրքին լայն սպառում ապահովելո՞ւ համար է, որ ամէն ինչի մասին կը լռէ տակաւին:

Ոստիկանն Ալ Պաշտօնի
Բարձրացում
Ունեցաւ

Օկիւն Սամասթի մասին այս հրատարակութիւններու ընթացքին մամուլը հաղորդեց նաեւ լուր մը, որ գայթակղեցուցիչ կը նկատուի Հրանդ Տինքի դատը պաշտպանողներուն կողմէ: Ինչպէս պիտի յիշուի, սպանութենէն անմիջապէս վերջ, երբ Սամասթ ձերբակալուած ու ոստիկանատուն տարուած էր, ոստիկանատան մէջ Եագուպ Գուրթարան անուն ոստիկան մը թրքական դրօշակին առջեւ Օկիւն Սամասթին հետ լուսանկարուած էր որպէս յիշատակ: Այս լուսանկարը, որ Սամասթը ցոյց կու տար որպէս ազգային հերոս, մեծ գայթակղութիւն ստեղծած էր այդ օրերուն: Ոստիկանը յանցաւոր նկատուեցաւ, անոր դէմ պատիժ պահանջուեցաւ, բայց ան առանց պատիժ ստանալու փրկեց իր օձիքը:

Իսկ վերջերս հաղորդուեցաւ, որ նոյն ոստիկանը պաշտօնի բարձրացում կը կրէր ու Մալաթիոյ ապահովութեան տնօրէնի տեղակալ կը նշանակուէր: Լուրը հետաքրքրական էր ոչ միայն անով, որ ոստիկանը պաշտօնի բարձրացում կը կրէր, այլ նաեւ անով, որ ան կը նշանակուէր Մալաթիոյ համար, այսինքն` Հրանդ Տինքի ծննդավայր քաղաքին համար:

Պաշտօնի այս բարձրացումը խիստ խօսքերով քննադատուեցաւ Տինքի եղբօր` Օրհան Տինքի կողմէ, որ ըսաւ, թէ այս ոստիկանը կը պարգեւատրուէր ուրեմն իր ցոյց տուած յաջողութեանց համար: Ինչպէ՞ս կ՛ըլլար, որ այս ոստիկանը Տինքի սպանութենէն վերջ արագ մագլցում մը կ՛արձանագրէր իր պաշտօնին մէջ: Օրհան Տինք նշանակալից արտայայտութեամբ մը ըսաւ.

«Կ՛երեւի, թէ անոնք, որոնք զինք Մալաթիա նշանակեցին, մեզմէ աւելի շատ բան գիտեն»:

«ՆՈՐ ՄԱՐՄԱՐԱ»

 

Share this Article
CATEGORIES