ԷՐԿԵՆԵՔՈՆԻ ԴԱՏԸ ԵՒ ՍՈՒՏԵՐ

Էրկենեքոնի հետաքննութեան սկիզբէն ի վեր հարցին դէմ բաւական բուռն քարոզչական պատերազմ կայ:

Կարգ մը պնդումներ թերեւս սկսած են փոխուիլ,  բայց կարգ մը ռազմավարութիւններ եւ մարտավարութիւններ բնաւ չեն փոխուած:

Էրկենեքոն կոչուած այս գաղտագողի կազմակերպութեան գոյութեան մասին յանդուգն հերքում կայ: Գոյութիւնը այս կազմակերպութեան հերքուած է, մինչ Էրկենեքոն լոպին յայտնաբերած է աներեւակայելի ճարպիկ բացատրութիւններ այս հարցին առնչութեամբ տեղի ունեցած գործողութիւններուն ընթացքին գտնուածներուն մասին: Զէնքեր, զինամթերք, ականներ, պետական հարուածի ծրագիրներ, կազմակերպչական փաստաթուղթեր (որեւէ բան, որ կրնաս երեւակայել) երգչախումբին կողմէ ջրուած են:

Քարոզչական այս պատերազմին մէջ կան ենթադրութիւններ, զորս անոնք տարբեր ձեւերով կը կրկնեն:

Այս պնդումները կարելի է ամփոփել հետեւեալ կէտերուն մէջ.

ա.- Այս հարցին մէջ միայն անոնք, որոնք կառավարութեան եւ Կիւլեն շարժումին դէմ են, դատական հետապնդումի հոլովոյթին կ՛ենթարկուին:

բ.- Բոլոր փաստերը ներկայացուած են Ապահովական ընդհանուր տնօրէնութեան կիւլենական ոստիկանութեան կողմէ:

գ.- Բոլոր դատախազներն ու դատաւորները դասաւորած են, որպէսզի անմեղ մարդիկ բանտարկուին:

Անշուշտ կան նաեւ կարգ մը ենթապնդումներ: Օրինակ, եթէ ոստիկանութիւնը երեւան հանէ մեծ քանակութեամբ ականներ, պայթուցիկ նիւթեր, անոնք կը պնդեն, թէ նոյն այդ ոստիկանները զետեղած են պայթուցիկները: Եթէ պետական հարուածի մանրամասն ծրագիր մը բացայայտուի, եւ ատոր աշխատանքային թուղթերու քանակը հազարներու հասնի, անոնք կը պնդեն, թէ իւրաքանչիւր թուղթ ոստիկանութեան կողմէ գրուած է:

Գործնականին մէջ այս քարոզչական մեքենան կը բանի տաղանդաւոր եւ կատարելագործուած ձեւով, այնպէս մը, որ սովորական մարդուն համար անտեսանելի է:

Տեսնենք, թէ այս քարոզչական մեքենան ինչպէ՛ս կը գործէ:

Անցեալ ամիս ոստիկանութիւնը խուզարկութիւններ կատարեց ամբողջ երկրին տարածքին` աստուածաբանութեան դասախօսներու բնակարաններուն մէջ: Այս մարդիկը ներառուած են Էրկենեքոնի հետաքննութեան մէջ, իրենց ենթադրեալ դերակատարութեան համար` 2007 թուականին Մալաթիոյ մէջ երեք քարոզիչներու (միսիոնարներու) սպանութեան յանցանքին համար:

Այս խուզարկութիւններուն ընթացքին եւ ատկէ ետք փորձեցի տեսնել, թէ Էրկենեքոնի բարեկամ մամուլը ինչպէ՛ս պիտի ներկայացնէ այս գործողութիւնը: Ես իսկապէս հիացայ, երբ անդրադարձայ, որ անոնք մեծ յաջողութեամբ ստեղծած են ծխածածկոյթ մը, որուն ընդմէջէն ոչինչ կրնաս հասկնալ:

Լուրերու հաղորդում մը կեդրոնացած էր դասախօսի մը վրայ եւ կ՛ըսէր, թէ ան նախապէս բացատրած էր, որ լաչակը իսլամութեան մէջ պարտադիր չէ կիներուն համար: Այս լուրով անոնք կը նշէին, թէ դասախօսը գործողութեան մէջ ներառուած է իր այս մեկնաբանութեան պատճառով:

Հանրածանօթ այլ դասախօս մը ըսաւ, որ ինք Ֆեթուլլա Կիւլենի մասին գիրք մը կը գրէ: Դիւրաւ այն տպաւորութիւնը կ՛ունենաս այս լուրէն, թէ խեղճ մարդը հալածանքի ենթարկուած է Կիւլենի դէմ սրբազան պատերազմ յայտարարելուն համար:

Լուրերու այս յերիւրածոյ պատմութիւններուն մէջ ապշեցուցիչը այն է, որ անոնք չեն բացայայտեր որ այս դասախօսները շատ գործունեայ էին Թուրքիոյ մէջ 2005-2007 թուականներուն քարոզիչներու դէմ ջղագարութիւն ստեղծելու աշխատանքին մէջ, եւ թէ անոնք սերտ հաղորդակցութեամբ կ՛աշխատէին ԺԻԹԵՄ-ի (Թրքական ոստիկանութեան գաղտնի սպասարկութեան եւ հակաահաբեկչական բաժանմունք) գործակալներուն հետ, որոնց առաքելութիւնն էր թրքական հասարակութեան մէջ մտատանջութիւն ստեղծել քարոզիչներու (միսիոնարներու) վերաբերեալ:

Վերջին յօդուածիս մէջ փորձեցի բացատրել, թէ ԺԻԹԵՄ-ի պաշտօնատար մը ինչպէ՛ս միացաւ աւետարանական համայնքին, նոյնիսկ պատուելի, հովիւ եղաւ, եւ ապա իր գերադասներէն այլ աստիճան, կարգ ստանալէ ետք, անգամ մը եւս «մահմետականութեան» դաւանափոխ եղաւ: Այդ ժամանակ պատկերասփիւռի կայաններէն ամէն գիշեր կը տեսնուէր աստուածաբանութեան վերեւ նշուած դասախօսներուն հետ: Այդ դասախօսները մէկ մասն են քարոզիչներու դէմ շղթայազերծուած քարոզչական պատերազմին, որուն հետեւանքը եղաւ 2007 թուականի ջարդը:

Երբ աչքէ անցուցի նոթերս, գտայ պատկերասփիւռէն 2005 թուականին հաղորդուած բառերը` աստուածաբանութեան դասախօսին, որ այժմ կը պնդէ, թէ ինք այս հետաքննութեան մէջ ներառուած է, որովհետեւ Ֆեթուլլա Կիւլենի մասին գիրք մը կը գրէ:

Ան թուրք քրիստոնեաներու մասին այսպէս կը խօսի.

«Ես ասիկա կատարուած պնդումներու իբրեւ փաստ կը նկատեմ: Ասիկա իրականութեան մէջ այն հարցն է, թէ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը յարձակումի կ՛ենթարկուի, եւ ասոնք են այն անձերը, զորս մենք կորսնցուցած ենք…: Այս պահուն Թուրքիոյ իւրաքանչիւր նահանգի եւ գաւառի մէջ երեք, հինգ կամ տասը արդէն իսկ գործող եկեղեցիներ կան: Այս վայրերուն մէջ կան (ոչ` մէկ, երկու, հինգ կամ տասը, բայց բազմաթիւ) թուրքեր անոնց նման, որոնք յայտարարած են, թէ քահանաներ են: Այս մարդիկը կը ստորագնահատեն, կը նուաստացնեն Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը… Այլ հարց մըն ալ. այս մարդիկը թուրքերուն թշնամիներն են: Անոնք մեր մէջէն մեզ կը նուաստացնեն: Անոնք իսլամներն ու թուրքերը «սատանայի սերմերը» կ՛անուանեն: Քրիստոնեաներուն առջեւ, ըսել կ՛ուզեմ, անոնք կը մերժեն իսլամներն ու թուրքերը: Այս մարդոց արմատները երկրէն դուրս կը գտնուին: Հինգերորդ պետութեան (գաղտնի) գործողութիւնը կայ` ուղղուած Թուրքիոյ դէմ: Հոգեբանական արշաւ մը կայ: Մեզ կործանելու, մեզ ներսէն նուաճելու, հպատակեցնելու գործողութիւն մը կայ: Անոնք նաեւ կը կործանեն մեր ազգային ինքնութիւնը, նկարագիրը: Անոնք կը շարունակեն գողնալ մեր ժողովուրդը: Անոնք մեր ժողովուրդը կը նկատեն սատանայի սերմեր, անհաւատարիմներ, անհաւատներ: Իսկական անհաւատները, անհաւատարիմները, իսկական սատանայի սերմերը անոնք են, որոնք իսլամները կ՛այպանեն, կը ծաղրեն: Մասնաւորաբար` քրիստոնէութիւն ընդունած ուրացողները»:

Այս մարդիկը կը գործեն քարոզչական մեքենայի մը նման` Թուրքիոյ մէջ ատելութիւն հրահրելու համար քրիստոնեաներու դէմ: Անոնց շարժումները համակարգուած են:

Բայց եթէ աչք մը նետես Էրկենեքոնի համակիր օրաթերթերուն վրայ, այդ մարդիկը հետաքննուած են իսլամական օրէնքներու չափաւոր, հաւասարակշռուած մեկնաբանութեան եւ Կիւլենի դէմ անոնց կեցուածքին համար:

Իսկապէս արգահատելի է. տեղեկատուական այս աղբիւրները տակաւին հանրային կարծիքը կը յաջողին ձեռնակարութեամբ ձեւաւորել:

ՕՐՀԱՆ ՔԵՄԱԼ ՃԵՆԿԻԶ

«Թուտէյզ Զաման»

Share this Article
CATEGORIES