Ազդ. ՎԷՄ

Յուլիսի սկզբներին լոյս է տեսել «Վէմ» համահայկական հանդէսի 2012 թուականի թիւ 2(38) համարը` 244 էջ ծաւալով, որի հրապարակումների զգալի մասը նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին ընդառաջ ներազգային կեանքում ու միջազգային ասպարէզում ի յայտ եկող նոր մարտահրաւէրների քննութեանը: Մասնաւորապէս «Հիմնաքարեր» բաժնում պատմական գիտութիւնների թեկնածու Արմէն Ց. Մարուքեանը փորձել է յստակեցնել առաջիկայ երեք տարիներին Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքների յաղթահարման հիմնախնդրի առաջադրման ու հետապնդման ուղղութեամբ կատարուելիք աշխատանքների հիմնական ուղղութիւններն ու մեթոտաբանութիւնը: Նոյն թեմայով հրապարակուած ուսումնասիրութիւններից հետաքրքրական են նաեւ վերջերս Թուրքիայում գիտական հետազօտութիւններ իրականացրած թուրքագէտ Անուշ Ռ. Յովհաննիսեանի, ինչպէս նաեւ` լեզուաբաններ Սեդա Ք. Գասպարեանի եւ Գոհար Ռ. Յարութիւնեանի յօդուածները:

«Վէմ»-ի թիւ 2 համարի նման ուղղուածութիւնը չի խանգարել, սակայն, մի շարք հիմնարար ուսումնասիրութիւնների հրապարակմանը հանդէսի հիմնական բաժիններում: Դրանցից ուշագրաւ են յատկապէս ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Բաբգէն Հ. Յարութիւնեանի` Աղուանքի սահմանների, տարածքի ու գաւառաբաժանման յստակեցմանը նուիրուած եզրափակիչ հրապարակումը` համապատասխան քարտէսներով, ինչպէս նաեւ Յակոբ Պարոնեանի բարոյաբանութեան փիլիսոփայական-աշխարհայեացքային հիմքերի հետազօտութիւնն ամբողջացնող` Արամ Գ. Ալեքսանեանի յօդուածը: Հայկական տպագրութեան 500-ամեակին ընդառաջ` նոր եւ հետաքրքրական փաստեր են բացայայտւում Յակոբ Մեղապարտի հրատարակած 5 գրքերի տպագիր ու ձեռագիր օրինակների համեմատական քննութեանը նուիրուած` Վարդան Գ. Դեւրիկեանի ծաւալուն ուսումնասիրութեան մէջ: Մեծ հետաքրքրութեամբ է ընթերցւում նաեւ Խաչիկ Ս. Տէր Ղուկասեանի` «Սոցիալիզմի վերաձեւաւորման հեռանկարները» ուսումնասիրութիւնը, որը նուիրուած է յետխորհրդային դարաշրջանում այդ համամարդկային ուսմունքին բաժին ընկած դժուարին ուղու վերլուծութեանը:

Հանդէսի «Վաւերագրեր» բաժնում տեղ են գտել 1894 թուականի վերջերին Ռումանիայում Ռոստոմի ձերբակալութեան առիթով իրականացուած հետաքննութեան նիւթերը, որոնք պատմաբան Մկրտիչ Դ. Դանիէլեանը հայթայթել է Ռուսաստանեան կայսրութեան արտաքին քաղաքականութեան արխիւից: Իսկ «Վէմ»-ի «Յաւելուածը» նուիրուած է արեւմտահայ գրող, բանաստեղծ ու հոգեբան, Մեծ եղեռնի նահատակ Արտաշէս Յարութիւնեանի կեանքի ու ստեղծագործութեան ուսումնասիրութեանը: Մինչ օրս Հայաստանի արխիւներում պահուող եւ խիստ անբաւարար ուսումնասիրուած այդ ինքնատիպ գրական գործչի ու հոգեբանի հարուստ ժառանգութեան վերաբերեալ Անահիտ Գ. Նահապետեանի հրապարակումից զատ` 2012 թ. թիւ 2-ում տեղ են գտել նաեւ հայ պատմագիտութեան, գրականագիտութեան եւ մշակոյթի այլ հիմնահարցերին նուիրուած յօդուածներ:

«Վէմ»-ի 2012 թ. թիւ 2-ն ունի հետեւեալ բովանդակութիւնը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԸ ՇՐՋԱՆՑԵԼՈՒ ՓՈՐՁԵՐ     3

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Արմէն Ց. Մարուքեան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԻ ՅԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Իրաւաքաղաքական հիմնաւորումների ուրուագիծ    10

Խաչիկ Ս. Տէր Ղուկասէան (Մարթինէզ, Արգենտինա)

ՍՈՑԻԱԼԻԶՄԻ ՎԵՐԱՁԵՒԱՒՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Խորհրդային կենսափորձի ձախողութենէն ետք      35

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Բաբգէն Հ. Յարութիւնեան

ԱՅՍՊԷՍ ԿՈՉՈՒԱԾ ԱՂՈՒԱՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ, ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՒ ԳԱՒԱՌԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՇՈՒՐՋ      50

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Արամ Գ. Ալեքսանեան

ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ     82

Վահրամ Ս. Դանիէլեան

ԿԱՐՍԸ ՈՐՊԷՍ ՎԻՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ

Ըստ Եղիշէ Չարենցի «Երկիր Նաիրի» եւ Օրհան Փամուքի «Ձիւնը» ստեղծագործութիւնների     105

ԼԵԶՈՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Նորայր Բ. Պօղոսեան

17-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՀՈՒՆԳԱՐԱՀԱՅ ԲԱՐԲԱՌԸ

Բառապաշարային եւ քերականական անդրադարձ   113

Սեդա Ք. Գասպարեան, Գոհար Ռ. Յարութիւնեան

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ «ԱՄՕԹԱԼԻ ԱՐԱՐՔ…» ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆԸ

Լեզուագործաբանական քննութիւն    125

ՄՇԱԿՈՅԹ

Աննա Գ. Ասատրեան

ԱՒԱԳ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ. ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՆՐԲԱԳԾԵՐ

Ականաւոր օպերային երգչի ծննդեան 100-ամեակի առթիւ 135

ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ

Վարդան Գ. Դեւրիկեան

ՅԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ՀԻՆԳ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Տպագիր եւ ձեռագիր օրինակների համեմատական քննութիւն     152

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Յովհաննէս Գ. Խորիկեան

ԱՔԵՄԵՆԵԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՍԱԿԱ ԵՐԿՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ 180

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  

Անուշ Ռ. Յովհաննիսեան

ԹՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ

Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման խնդրին   189

ԼՐԱՏՈՒ

Ա. Մ.

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ»

Միջազգային գիտաժողով Իտալիայի Տրիեստ քաղաքում    199

ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Խաչատուր Ռ. Ստեփանեան,- Հայոց ցեղասպանութիւնը վրաց պարբերական մամուլում 1914-1918 թթ. (վրացերէն)   203

Ռուզան Գ. Ասատրեան,- Լուսինէ Համբարձումեան-Միւլլեր, Մայքլ Առլենը եւ նրա վիպաշխարհը     207

Շուշանիկ Գ. Զոհրաբեան,- Արշակ Ֆեթվաճեան: Աշխատասիրութեամբ Լ. Բ. Չուգասզեանի   213

ՎԱՒԵՐԱԳՐԵՐ

Մկրտիչ Դ. Դանիէլեան (Վանաձոր)

ՌՈՍՏՈՄԸ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅՈՒՄ 1894-1895 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Նորայայտ վաւերագրեր Ռուսաստանեան կայսրութեան արտաքին քաղաքականութեան արխիւից  219

 

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Անահիտ Գ. Նահապետեան (Գիւմրի)

ԱՐՏԱՇԷՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Նահատակ գրողի եւ մտաւորականի յիշատակին                      229

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )