ԵՐԲ ՄԻԱՍՆԱԲԱՐ Կ՛ՕԺԱՆԴԱԿԵՆՔ, Կ՛ԱՊՐԻՆՔ ԻՍԿԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆԸ

Երբ կու տանք մեր հոգիէն, մեր սրտէն, մեր ժամանակէն, մեր նիւթականէն եւ մեր միտքէն, այն ատեն գտած կ՛ըլլանք` ուրախութիւն, խաղաղութիւն, հոգեկան հանգստութիւն եւ երջանկութիւն:

«Տալով` անհուն գոհունակութիւն, զգալ նշանաբանը պէտք է վարակիչ ըլլայ բոլորին համար: Շուրջ մէկ տարիէ սփիւռքահայութեան հարազատ ձայնէն` «Վանայ ձայն»էն կը սփռուի «Ձեռք երկարենք» յայտագիրը, որուն ընդմէջէն իւրաքանչիւր ամիս «Վանայ Ձայն»ի ունկնդիրներ մեծ ուրախութեամբ, հոգեկան հանգստութեամբ իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն նիւթապէս եւ բարոյապէս:

Այս յայտագիրին նպատակը, ինչպէս բոլորին ծանօթ է, օժանդակել, հասնիլ եւ օգտակար ըլլալ է, ընկերային գրասենեակ ներկայացող իւրաքանչիւր պարագայի:

Քաջալերուած այս յայտագիրէն, տալու եւ օգտակար դառնալու, հասնելու տրամադրութենէն մղուած, Յակոբը եւ Արմիկը նախաձեռնեցին Ծաղկազարդի եւ Ս. Զատկուան նախօրեակին յոյս եւ ուրախութիւն պարգեւել հայ ընտանիքի մը, «Վանայ Ձայն»ի ճամբով:

Ընտանիք մը, որուն մայրը անկողինի կը ծառայէ, իսկ հայրը անգործ է եւ երեք անմեղ զաւակներ կը սպասեն ձեռքի մը, որպէսզի զիրենք դուրս հանէ այս վիճակէն:

Եւ անյայտ բարերարներ, բարեկամներ, հարազատներ օգտակար կը հանդիսանան երիտասարդներուն, անոնց օգտակար դառնալու ուրախութեան իրենք ալ մասնակից կը դառնան: Անոնք կը տրամադրեն զատկուան կարկանդակ, հաւկիթ, տուրմ, հագուելիք, կօշիկ, ուտեստեղէն, անհրաժեշտ իրեր, Ծաղկազարդի մոմ, խաղալիքներ…

Նկարները կը խօսին եւ կը բացատրեն անոնց ուրախութիւնը, անսահման ուրախութիւնը, իսկ խումբին մաս կազմողները, որոնք այցելութիւն տալով ընտանիքին` զգացած են մեծ գոհունակութիւն եւ ուրախութիւն, մոռնալով յուզումը, կ՛ըսեն, որ ունին նաեւ այլ ծրագիրներ… բարերարներով եւ աշխատանքով կ՛ուզենք հասնիլ բոլորին:

Վարձքը կատար բոլորին:

Տո՛ւր եւ ուրախացի՛ր:

ՄԱՐԱԼ

Share this Article
CATEGORIES