Հարցազրոյց Սրբոց Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն Վարժարանի Տնօրէն Քոյր Արմինէ Մակարոսեանի Հետ

1922-ին Պէյրութի հայ կաթողիկէ պատրիարքարանին աջակցութեամբ, Կոստանդնուպոլիսէն Պէյրութ կը գործուղուի նուիրեալ քոյրերու խումբ մը, որուն անդամները 1922-1923 տարեշրջանին հիմը կը դնեն Սրբոց Հռիփսիմեանց դպրոցին, որ այս տարի կ՛ամբողջացնէ իր 90-ամեակը, որուն անդրադարձ պիտի կատարուի աւելի ուշ: Վերամուտի առիթով հարցազրոյց մը կատարուեցաւ Քոյր Արմինէ Մակարոսեանի` վարժարանի  տնօրէնուհինն հետ, որ անդրադարձաւ վարժարանին ներկայ իրավիճակին:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ներկայիս Լիբանանի բոլոր դպրոցական հաստատութիւնները կը գտնուին նիւթական եւ բարոյական արժէքներու ահաւոր մարտահրաւէրներու դիմաց: Որո՞նք են այդ դժուարութիւնները եւ ի՞նչ միջոցառումներու կը  դիմէք գոյատեւելու համար:

ՔՈՅՐ ԱՐՄԻՆԷ.– Աւելի քան տասնեակ տարիներէ ի վեր հայ դպրոցին եւ մասնաւորապէս երկրորդական մեր վարժարաններուն մեծագոյն դժուարութիւններէն մին լիբանանահայութեան քաղքենիացումն է մասնաւորապէս: Սխալ մտայնութիւնը որոշ դասակարգի մեր ծնողներուն եւ անոնց նախընտրութիւնը օտար դպրոցներու նկատմամբ, թէ` օտար վարժարանները առաւել արդի միջոցներով օժտուած են, եւ թէ` օտար լեզուները կատարեալ ձեւով կը դասաւանդուին: Այս եւ նման պատճառաբանութիւններ ամբողջովին անընդունելի են Սրբոց Հռիփսիմեանց վարժարանին համար:

Մեր դպրոցին մէջ, մանկապարտէզէն սկսեալ, մանուկը իր ուսումնական ընթացքին կը սկսի երեք լեզուներով, ապա` չորս, 15 տարիներու ընթացքին արդէն տէր է օտար լեզուներու. պաքալորէայէն ետք հարիւր տոկոսով մեր աշակերտները կը յաճախեն լիբանանեան լաւագոյն համալսարանները:

Մեր ծնողներէն կը սպասենք յաւելեալ հասկացողութիւն, համագործակցութիւն, քաջալերանք, երախտագիտական գիտակցութիւն եւ արժեւորում` հայ դպրոցին:

Նուիրեալ հայ մայրապետը աստուածային յատուկ կոչումով կանչուած է ըլլալու մշակը իր ժողովուրդի զաւակներուն եւ այդ առաքելութեան ոգիէն մղուած` անսահման վստահութիւն ունի մեզ նախախնամող Երկնաւոր Հօր վրայ: Այսու, կարելի ամէն միջոցներու կը դիմենք, որպէսզի դպրոցին մէջ մեծաթիւ գործակից մեր ուսուցչական կազմին, պաշտօնէութեան, աշխատակիցներուն արդար իրաւունքը ճշգրիտ ապահովենք:

Շատ  դժուարութիւններ կան, բայց չեմ վհատիր երբեք:

Հ.- Հայեցի եւ քրիստոնէական կրթութիւնը ապահովելու ի խնդիր` ի՞նչպիսի նիւթական դժուարութիւններու կը հանդիպիք:

ՔՈՅՐ ԱՐՄԻՆԷ.- Սրբոց Հռիփսիմեանցի գլխաւոր եւ հիմնական նպատակը հայեցի քրիստոնէական կրթութեան մթնոլորտն է, ուր հոգին կ՛ազնուանայ եւ աշակերտը կը շնչէ բիւրեղ ու մաքրամաքուր միջավայրի մը մէջ: Հայեցի եւ քրիստոնէական կրթութիւնը սրբազան է. հայ մանուկը նախ պէտք է լաւ ճանչնայ իր մայրենին, իր կրօնը, սիրէ զանոնք, որպէսզի լաւ սորվի: Հիմնական դժուարութիւնը հայերէն դասագիրքերու հարցն է, հակառակ որոշ ջանքերու` տակաւին թերի են, յատկապէս մանկապարտէզի փոքրիկներուն յարմար արդիական մեթոտներով գիրքերու պակասը եւ միջնակարգի համար` հայոց պատմութեան գիրքեր: Երկրորդ դիմագրաւելիք  դժուարութիւնը հայերէն խօսակցական լեզուին նահանջն է տուներուն մէջ, հայոց լեզուն խաթարուած է:

Հայ  դպրոցի պատասխանատուներս` տնօրէն, ուսուցիչ, դաստիարակ ու հսկիչ, մեր պատասխանատուութիւնը ծանր է, որպէսզի գործնական միջոցներով սիրել տանք մեր մայրենին եւ անշեղ պահպանենք զայն:

Հ.- Դաստիարակչական կրթական ինչպիսի՞ նորութիւններով կը փորձէք արդի կրթութիւնը մատչելի դարձնել աշակերտին:

ՔՈՅՐ ԱՐՄԻՆԷ.- Համաշխարհայնացման արագընթաց նորութիւններուն քայլ պահելով` մեր վարժարանն ալ կը փորձէ նորագոյն արդի մեթոտներով աշակերտին փոխանցել գիտութիւնը:

Սրբոց Հռիփսիմեանց վարժարանի տնօրէնութեան նախաձեռնութեամբ, կարելիին սահմաններուն մէջ, մեր ուսուցիչները կը մասնակցին յատուկ մեթոտաբանական դասընթացքներու, ինչպէս նաեւ երբեք ճիգ չեն խնայեր լաւագոյն ձեւերով դասաւանդելու եւ դաստիարակելու:

Նախորդ տարեշրջանին Հայ կաթողիկէ «Գրիգոր Նարեկացի» կեդրոնին նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած մանկավարժական եւ մեթոտաբանական դասընթացքներուն մեր վարժարանի ուսուցչուհիներէն մասնակցողներ եղան: Ինչպէս նաեւ ֆրանսական եւ այլ օտար լեզուներու մեթոտաբանական դասընթացքներու շնորհած նորութիւնները գործնականօրէն կ՛օգտագործենք հայերէնի եւ այլ նիւթերու ընթացքին:

Հ.- Արտադասարանային եւ գեղարուեստական ու մարմնամարզական բնոյթի ձեռնարկները, ինչպէս նաեւ միջդպրոցական ձեռնարկներու մասնակցութիւնը որքանո՞վ կարեւոր կը նկատէք:

ՔՈՅՐ ԱՐՄԻՆԷ.- Մեր վարժարանին մէջ առաւել ձեւով մեր աշակերտները կը պատրաստենք, որպէսզի մարզուին ու մասնակցին գեղարուեստական եւ մանաւանդ մարմնամարզական ձեռնարկներու, ԼԵՎԱՄ-ի կամ այլ մրցոյթներու: Հոս կ՛ուզեմ նկատի ունենալ յաճախակի  դարձած երեւոյթը արտադպրոցական ձեռնարկներու, անոնց բազմազանութիւնը եւ տարափը: Դժբախտաբար անոնք տեղ մը արգելք կը հանդիսանան մեր դպրոցի ներքին ձեռնարկներուն եւ նոյնիսկ` դասերուն:

Հ.- Պետական քննութիւններուն արձանագրուած յաջողութիւնները գոհացուցի՞չ են:

ՔՈՅՐ ԱՐՄԻՆԷ.- Առաւելագոյն կերպով գոհացուցիչ էին, ոչ միայն այս տարուան արդիւնքները, այլեւ անցեալ կամ նախանցեալ տարիներուն ընդհանրապէս միշտ պատուաբեր յաջողութիւններ ունինք, մեր յաջողութիւնները արգասիքն են տնօրէնութեան, պատասխանատուներուն, որակաւոր, փորձառու ուսուցիչներու լուրջ աշխատանքին եւ անպայման աշակերտութեան համապատասխան գիտակցութեան:

Շրջանաւարտ մեր աշակերտները ընկերութեան մէջ փայլուն ու պատուաբեր դիրքերու կը հասնին եւ այդ մէկը մեծապէս հրճուանք ու հպարտանք կը ներշնչէ  90-ամեայ Հռիփսիմեանցին:

Շրջանցելով բոլոր դժուարութիւնները, շնորհիւ անարատ յղացեալ պահապան Մօր բարեխօսութեան եւ հաւատարիմ մեր ուխտին` յատուկ խնամք եւ սէր կը ջամբենք կարիքաւոր մեր սաներուն, որոնք որպէս հարազատ զաւակները հայ ազգին, կը հաւատանք, թէ իրենց բարձրացումով նաեւ ազգն ու ընկերութիւնը կը բարձրանան: Սրբոց Հռիփսիմեանց մեծ ընտանիքին մէջ միշտ կը մնանք հաւատաւորներ հայ զաւակին հայեցի դաստիարակութեան ու քրիստոսասիրութեամբ ջամբուած նոր սերունդին կարեւոր ու անհրաժեշտ դերակատարութեան:


 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )