Բարի Եկաք Ձեր Հարազատ Տունը

ԳԵՂԱՄ  ԱՐՔ.  ԽԱՉԵՐԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ

Սիրելի՛ աշակերտ-աշակերտուհիներ,

Կրթական վերամուտին առիթով ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանի համար փառք եւ գոհութիւն կը յայտնենք ամենակալ Աստուծոյ, որ այս տարի եւս արժանի եղանք կանոնաւոր կերպով սկսելու կրթական նոր տարեշրջանը:

Բարի եկաք ձեր հարազատ տունը:

Կրթական տարեմուտի  առաւօտուն, Լիբանանի մէջ կամ աշխարհի չորս ծագերուն հազար հազարաւոր աշակերտներ իրենց տուներէն մեկնելով կու գան դպրոց: Այն ինչ որ բնական եւ սովորական երեւոյթ մըն է անոնց համար, նոյնը չէ հայ դպրոցի աշակերտին համար: Թէեւ դուք ալ` հայ դպրոցի աշակերտներ, նոյնպէս ձեր տուներէն մեկնելով կու գաք դպրոց, բայց ձեզի համար, հայ աշակերտին համար տարբեր է պարագան, որովհետեւ հայ աշակերտին համար, հայ դպրոցը աւելի քան դպրոց է, անիկա հայկական ազգային  հարազատ տուն է: Այսինքն` հայ աշակերտը իր հայկական ընտանեկան տունէն մեկնելով կու գայ իր հայկական ազգային հարազատ տունը, հայկական դպրոցը: Այս իրականութիւնը բանաստեղծական պատկերաւոր ոճով նկարագրած  է բանաստեղծ եւ դաստիարակ Մուշեղ Իշխան` իր «Հայ լեզուն տունն է հայուն» քերթուածին մէջ,  ըսելով.

«Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհի չորս ծագերուն,

Ուր կը մտնէ ամէն հայ իբրեւ տանտէր հարազատ…»:

Իւրաքանչիւր անհատի համար, իր ընտանեկան հարազատ տունը ապրելու ամէնէն ապահով, մտերիմ եւ ծանօթ միջավայրն է: Հայ լեզուն ալ իւրաքանչիւր հայուն ամէնէն ապահով, մտերիմ եւ ծանօթ միջավայրն է: Հայը կ՛ապրի ու կը գոյատեւէ իր հայերէն մայրենի լեզուով: Եթէ հայը կ՛ապրի հայոց լեզուով, հայ լեզուն ալ կ՛ապրի հայ դպրոցով: Անոր համար ալ, ձեզի կ՛ըսենք` բարի եկաք ձեր հարազատ տունը, հայութեան տունը, ուր բոլորս միասին կը կազմենք մեր հայկական մեծ ընտանիքը:

Իւրաքանչիւր հայ աշակերտ, հայ դպրոցի հարազատ տան մէջ կ՛աճի ու կը մեծնայ իբրեւ մէկ հարազատ անդամը հայ ժողովուրդի աշխարհատարած մեծ ընտանիքին: Հայ ժողովուրդի մեծ ընտանիքին անդամ ըլլալու դաստիարակութիւնը անհրաժեշտ է եւ կարեւոր, որպէսզի կարենանք նաեւ մտածել, զգալ, ապրիլ իրբեւ հաւաքականութիւն: Որովհետեւ մեր ընտանեկան տուներուն կողքին մենք կը պատկանինք հայ ժողովուրդի մեծ ընտանիքին, որուն մէջ ունինք ապրելու ամէն իրաւունք, ինչպէս նաեւ` այդ մեծ ընտանիքը հաստատուն եւ ամուր պահելու, անոր անունին եւ պատիւին տէր կանգնելու, սեփական դարաւոր ինքնութեան եւ մշակոյթին արժանաւոր ժառանգորդ ըլլալու եւ մեր իւրայատուկ նկարագիրը եւ ապրելակերպը անայլայլ եւ անաղարտ պահելու ազգային նուիրական պարտականութիւններ:

Հայ դպրոցը երկիր եւ սահման չի ճանչնար: Իւրաքանչիւր հայ աշակերտ, աշխարհի ո՛ր անկիւնէն ալ ըլլայ, իբրեւ հարազատ անդամ կը մտնէ հայ դպրոց: Այս խօսքը պարզ փափաք մը կամ համոզում մը չէ, այլ իրականութիւն մըն է, որ մենք` Լիբանանի հայ դպրոցի աշակերտներս, անոր փորձառութիւնը կ՛ապրինք այս տարի: Ահաւասիկ, այս տարի, Լիբանանի մեր հայ դպրոցներուն մէջ ունինք ուրիշ երկիրներէ,  մանաւանդ Սուրիայէն եկած հայ աշակերտներ, որոնք իբրեւ հայ աշակերտներ նոյնքան հարազատ անդամներ են հայ դպրոցին`  ձեր դպրոցին:

Սիրելի՛ աշակերտ-աշակերտուհիներ,

Ինչպէս որ ամէն ընտանիքի յարկին մէջ զաւակներու ներկայութիւնը ուրախութեան պատճառ է, զաւակներու ներկայութիւնը այդ ընտանիքին շարունակականութեան եւ յարատեւութեան ապահովութիւն է, այդպէս ալ ձեր ներկայութիւնը հայ դպրոցին մէջ մեծ  ուրախութիւն է, հայ դպրոցին կենսունակութիւնն է եւ ձեզի պէս հայկական կրթութիւն ստացող նոր սերունդներու ճամբով հայ ժողովուրդի գոյատեւումն է: Ինչպէս որ ամէն ընտանիք իր գոյութիւնը կը պահէ իր զաւակներուն ճամբով, այդպէս ալ հայ ժողովուրդի մեծ ընտանիքը իր գոյութիւնը կը պահէ հայ դպրոցին մէջ մեծցած ու դաստիարակուած հայ աշակերտներով:

Աստուծոյ կամքով եւ ձեր բերած ուրախութեամբ եւ խանդավառութեամբ կը սկսինք կրթական նոր տարեշրջանը` ձեր ընդմէջէն լաւատեսութեամբ  նայելով դէպի ապագայ:

Բարի, յաջող, արդիւնաւէտ եւ խաղաղ կրթական տարի կը մաղթեմ բոլորիդ:

Ձեզ սիրող եւ ձեզի համար աղօթող`

 

27 սեպտեմբեր, 2012

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )