Ինչպէս Ստանալ Կատարեալ Կաղանդի Ծառը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Անգլիական մեծ խանութ մը այս մարտահրաւէրը նետած է Շեֆիլտի համալսարանէն ուսողութեան երկու ուսանողներու:

Այս նշանաւոր խանութը իր յաճախորդներով մտահոգ` ուզած է գիտնալ, թէ անոնք որքա՛ն զարդարանք եւ ժապաւէն պէտք է գնեն կատարեալ Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար:

20 տարեկան Նիքոլ Ռայթըմ եւ Ալեքս Քրեկ քանի մը ժամ աշխատած են գտնելու համար ամէնէն գեղեցիկ  ձեւով զարդարուած ծառ մը ստանալու թուաբանական հաւասարութիւնները: Գոյութիւն ունին չորս բանաձեւեր, որոնք կու տան գունդերուն քանակը, զարդարանքի ժապաւէններուն երկայնքը, լոյսերու քանակը:

*
*    *

Այս բոլորը կը չափուին ծառի բարձրութենէն մեկնելով: Ըստ Նիքոլի եւ Քրեկի, օրինակի համար, պէտք է, որ ծառին գագաթին դրուած աստղին չափը հաւասար ըլլայ ծառի հասակին մէկ տասներորդին: Այսինքն 1.50 մեթր բարձրութիւն ունեցող ծառին վրայ պէտք է դնել 15 սմ մեծութիւն ունեցող աստղ մը: Սակայն, ասոր կողքին, այդ թուաբանական հաւասարութիւնները ազատ կը ձգեն ձեւերուն եւ գոյներուն ընտրութիւնը:

Իսկ դո՞ւք, արդեօք արդէն շտկա՞ծ էք ձեր Կաղանդի ծառը: Պիտի ուզէի՞ք նման թուաբանական բանաձեւ մը գործածել ձեր ծառը շտկելու համար:

 

Ձեռային Աշխատանք

Փայտէ Կաղանդի Ծառեր

Այս պզտիկ ծառերը կրնաս գործածել իբրեւ Կաղանդի ծառի զարդարանք, կամ պարզապէս կախելու համար սենեակին մէջ` իբրեւ զարդարանք:

Պէտք Ունիս

Պզտիկ ճիւղերու, ներկերու, խէժի, խցանի, ժապաւէնի, հաստ ասեղի մը (այս աշխատանքին համար պէտք ունիս չափահասի մը օգնութեան):

Պատրաստութիւն

1.- Չափահասէ մը խնդրէ, որ ճիւղիկները տարբեր չափերով կտրէ, ինչպէս նաեւ` խցանները:

 

 

 

 

 

 

 

4.- Ծառի կոճղին համար ճիւղի կտոր մը երկայնքին փակցուր:

3.- Փայտիկները եւ խցանները իրարու փակցուր զօրաւոր խէժով: Ձգէ, որ չորնայ:

2.- Փայտիկները շարէ ամէնէն երկարէն ամէնէն կարճը, իւրաքանչիւրին միջեւ դնելով խցանի կտոր մը:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Կրնաս ծառդ փակցնելէ առաջ գունաւոր ներկերով զարդարել փայտիկները, կամ` ձգել անոնց բնական գոյնը:

5.- Քեզի օգնող չափահասէն խնդրէ, որ գագաթի խցանին մէջէն հաստ ասեղով մը թել մը կամ բարակ ժապաւէն մը անցընէ` ծառդ կարենալ կախելու համար:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցարան

Ճի՞Շդ, Թէ՞ Սխալ

1) 1660-ական թուականներուն, երբ Անգլիոյ մէջ Կաղանդ տօնել արգիլուած էր, ապօրինի էր 25 դեկտեմբերին հնդկահաւ, բադ կամ հաւ ուտել:……….. Ճ/Ս

2) Իտալիոյ մէջ աւանդութիւն է խորոված կարապ ուտել Ս. Ծնունդի գիշերը:……….. Ճ/Ս

3) Ռուսիոյ մէջ կարգ մը անձերու համար աւանդութիւն է 39 օր ծոմ բռնել Ս. Ծնունդէն առաջ:………… Ճ/Ս

4) Փորթուգալի մէջ «Քոնսոատա» կոչուած յաւելեալ խրախճանք մը տեղի կ՛ունենայ Ս. Ծննդեան տօնին առտուն: Աւելորդ տեղ մը կը ձգուի յիշելու համար մահացած սիրելիները:……………… Ճ/Ս

5) Քանատայի մէջ սովորութիւն է լման խոզ մը խորովել Նոչապուէանայի համար (Ս. Ծննդեան գիշերը):………… Ճ/Ս

6) Շուէտի մէջ սովորութիւն է եփել  «Ս. Ծնունդի հիւսք»-ը կոչուած հաց մը: Ապա այս հացը սեղանին վրայ կը ձգուի մինչեւ յունուար 6, երբ ան կ՛ուտուի:

Պատասխանները վերջաւորութեան

 

 

Խոհագիր

Պզտիկ Կաղանդի Ծառեր

Պէտք ունիս (10 ծառերու եւ 16 նուէրներու համար)

– 275 կրամ ալիւրի, 225 կրամ մարկարինի, 4 ապուրի դգալ կաթի, 1 սուրճի դգալ (ո՛չ լեցուն) պէյքինկ փաուտըրի, 225 կրամ փոշի շաքարի, քիչ մը վանիլի, 4 միջակ չափի հաւկիթի:

– Կարկանդակներուն վրայ քսելու համար` 75 կրամ կակուղցուած կարագի, 175 կրամ փոշի շաքարի, 2 սուրճի դգալ կիտրոնի հիւթի, ուտելիքի ներկերու:

 

 

 

 

 

 

Պատրաստութիւն

Նախ եւ առաջ փուռը տաքցուր 180 աստիճան:

1.- Եթէ փուռի յատուկ ափսէի թուղթ ունիս (փափիէ սուլֆուրիզէ), զայն կտրէ ափսէին մեծութեամբ: Փուռի քառանկիւն ափսէին վրայ խոհանոցի թուղթէ թաշկինակով ձէթ քսէ, ափսէի թուղթը դիր ափսէին վրայ, անոր վրայ ալ ձէթ քսէ: Եթէ այս յատուկ թուղթէն չունիս, ափսէին վրայ կարագ քսէ եւ վրան ալիւր սրսկէ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Հաւկիթները կտրէ ուրիշ ամանի մը մէջ: Պատառաքաղով մը զարկ, եւ ապա զանոնք աւելցուր խմորին: Լա՛ւ խառնէ:

2.- Խորունկ ամանի մը մէջ մաղէ ալիւրը: Ապա վրան աւելցուր մարկարինը, կաթը, պէյքինկ փաուտըրը, շաքարը եւ վանիլը: Փայտէ դգալով խառնէ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ձգէ, որ կարկանդակը պաղի, եւ ապա զայն ափսէին մէջէն հանէ: Ուրիշ խորունկ ամանի մը մէջ փայտէ դգալով մը զարկ կարագը: Ան քրեմի պէս պէտք է դառնայ:

4.- Այս խառնուրդը պարպէ փուռի ափսէին մէջ, անոր մակերեսը հաւասարցուր եւ զայն փուռին մէջ եփէ 40-45 վայրկեան: Կարկանդակը եփած պիտի ըլլայ, երբ անոր կեդրոնը կակուղ ըլլայ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Այս մէկ քառորդ քանակին վրայ աւելցուր կանաչ ուտելիք ներկ: Եթէ կ՛ուզես, որ գոյնը աւելի մութ ըլլայ, կաթիլ-կաթիլ աւելցուր ներկէն: Մնացած շաքարով կարագը երեք ամաններու մէջ բաժնէ եւ իւրաքանչիւրին մէջ դիր տարբեր ուտելիքի ներկի գոյնէ կաթիլ մը:

6.- Փոշի շաքարը մաղէ եւ զայն կամաց-կամաց կարագին վրայ աւելցուր: Աւելցուր նաեւ կիտրոնի հիւթը: Այս խառնուրդին երեք քառորդը պարպէ ուրիշ ամանի մը մէջ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Այդ երկու կտորները կտրէ տասը եռանկիւններու: Անոնց վրայ կանաչ շաքարով կարագ քսէ: Գունաւոր շաքարով կարագը քսէ նուէրներուն վրայ: Զանոնք զարդարէ գունաւոր պոնպոններով, ուտուելիք փայլփլուն գնդիկներով, իսկ կոճղերուն համար կրնաս գործածել տուրմի կտորներ:

8.- Կարկանդակին մէկ կողմը 7 սմ լայնքով կտոր մը կտրէ: Ապա այդ մեծ կտորը տասնվեց պզտիկ քառակուսիներու բաժնէ (ասոնք նուէրները պիտի ըլլան): Մնացած կարկանդակի կտորը երկայնքին երկուքի կտրէ:

Ժամանց

 

Կրնա՞ս գտնել, թէ ո՛ր ժապաւէնին պէտք է հետեւի Կաղանդ պապան` օգնելու համար ժապաւէնով փաթթուած թզուկին

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել միւսներէն տարբեր զարդարանքը:

Կրնա՞ս գտնել եղջերուին համապատասխանող շուքը:

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել եղջերուներուն հասցնող ճամբան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատասխաններ

1.- Ս, Ծնունդի տօնակատարութիւնը արգիլուած էր, բայց արգիլուած չէր հաւ ուտելը: 2.- Ս, Իտալիոյ մէջ աւանդութիւն է Ս. Ծննդեան գիշերը ձուկի եօթը տարբեր տեսակներով սեղան մը շտկել: 3.-  Ճ: 4.- Ճ: 5.- Ս, այս սովորութիւնը Քուպայի մէջ տեղի կ՛ունենայ: 6.- Ս. Ծնունդի հիւսք կոչուած հացը կամ «քոլաշը» ուքրանական է:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )